Monitor Polski

M.P.1961.16.83

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 lutego 1961 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 17 lutego 1961 r.
w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 41 ust. 4 regulaminu - postanawia zamknąć VIII sesję Sejmu z dniem 17 lutego 1961 r.