Monitor Polski

M.P.1990.8.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1990 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 lutego 1990 r.
w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej na rok 1990.

1. Sejm rozpatrzył założenia polityki społeczno-gospodarczej na rok 1990 i zobowiązuje Rząd do kwartalnego przedstawiania sprawozdań z przebiegu realizacji zawartego w tych założeniach programu stabilizacji gospodarki.
2. Sejm uważa, że polityka gospodarcza powinna być kształtowana przez Rząd w taki sposób, by negatywne następstwa realizacji programu stabilizacyjnego były maksymalnie ograniczone, a w szczególności by zgodnie z programem rządowym:
- spadek produkcji w skali roku nie przekroczył 5%, natomiast dochodu narodowego 3,1%,
- spadek siły nabywczej wynagrodzeń w gospodarce uspołecznionej nie przekroczył 20%,
- energicznie przeciwdziałać spadkowi produkcji rolnej.