§ 3. - Zaliczenie niektórych dróg lokalnych do kategorii dróg państwowych oraz pozbawienia niektórych dróg państwowych ich dotychczasowego charakteru.

Monitor Polski

M.P.1964.12.53

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lutego 1964 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.