§ 1. - Wzór zaświadczenia dla męża zaufania. - M.P.2018.822 - OpenLEX

§ 1. - Wzór zaświadczenia dla męża zaufania.

Monitor Polski

M.P.2018.822

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2018 r.
§  1. 
Ustala się wzór zaświadczenia dla męża zaufania, stanowiący załącznik do uchwały.