§ 1. - Wytyczne w zakresie wyznaczania terenów pod niskie budownictwo mieszkaniowe oraz normatyw zabudowy tych terenów. - M.P.1962.86.408 - OpenLEX

§ 1. - Wytyczne w zakresie wyznaczania terenów pod niskie budownictwo mieszkaniowe oraz normatyw zabudowy tych terenów.

Monitor Polski

M.P.1962.86.408

Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 1962 r.
§  1.
Pod zabudowę niskim budownictwem mieszkaniowym mogą być przeznaczane tylko tereny:
1)
nie uzbrojone i nie przewidziane do uzbrojenia w sieć kanalizacyjną,
2)
uzbrojone w sieć kanalizacyjną, stanowiące nie zabudowaną część w istniejącej już zabudowie niskiego budownictwa mieszkaniowego, jeżeli organ właściwy do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego danego miasta (osiedla) stwierdzi, że tereny te nie mogą być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową o wysokości powyżej trzech kondygnacji.