Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2019 r. - M.P.2020.1067 - OpenLEX

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2019 r.

Monitor Polski

M.P.2020.1067

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2020 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2019 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO W GOSPODARCE NARODOWEJ W WOJEWÓDZTWACH W 2019 R.

Lp.WojewództwoPrzeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)
123
1dolnośląskie5040,29
2kujawsko-pomorskie4301,08
3lubelskie4358,82
4lubuskie4333,15
5łódzkie4549,00
6małopolskie4808,56
7mazowieckie5942,59
8opolskie4476,84
9podkarpackie4224,70
10podlaskie4367,14
11pomorskie4838,67
12śląskie4922,79
13świętokrzyskie4259,60
14warmińsko-mazurskie4136,26
15wielkopolskie4499,63
16zachodniopomorskie4479,46