Wysokość oprocentowania biletów skarbowych.

Monitor Polski

M.P.1937.88.124

Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1937 r.