Monitor Polski

M.P.1998.41.580

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 1998 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 16 listopada 1998 r.
w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie oraz kwot granicznych dochodu w 1998 r.

Na podstawie § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz. U. Nr 58, poz. 290, z 1994 r. Nr 122, poz. 599, z 1995 r. Nr 25, poz. 134 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 310 i Nr 145, poz. 983) informuję, co następuje:
1. Kwota dochodu równa:
1) 60% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie wynosi:

- od 1 stycznia do 28 lutego 1998 r. - 647,20 zł,

- od 1 marca do 31 maja 1998 r. - 709,70 zł,

- od 1 czerwca do 31 sierpnia 1998 r. - 723,50 zł,

- od 1 września do 30 listopada 1998 r. - 732,60 zł,

- od 1 grudnia do 31 grudnia 1998 r. - 749,40 zł,

2) 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie wynosi:

- od 1 stycznia do 28 lutego 1998 r. - 1.294,40 zł,

- od 1 marca do 31 maja 1998 r. - 1.419,40 zł,

- od 1 czerwca do 31 sierpnia 1998 r. -1.446,90 zł,

- od 1 września do 30 listopada 1998 r. -1.465,10 zł,

- od 1 grudnia do 31 grudnia 1998 r. - 1.498,70 zł.

2. Kwoty graniczne dochodu w 1998 r. wynoszą:
1) 60% kwoty przeciętnego wynagrodzenia - 8.541,20 zł,
2) 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia - 17.081,70 zł.