Wyrażenie zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu "Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000".

Monitor Polski

M.P.2021.45

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2021 r.

UCHWAŁA Nr 5
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 stycznia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu "Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000"

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Rada Ministrów wyraża zgodę na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu "Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000", stanowiącego załącznik do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

LISTA ZMIAN W SIECI OBSZARÓW NATURA 2000

Lp.Kod obszaruNazwa obszaruAktualna powierzchnia obszaru [ha]Nowa powierzchnia obszaru [ha]Różnica [ha]
1PLH040046Jaskinie Grudziądzkie0,00*0,44+ 0,44
2PLH040047Jaskinie Bajka0,00*4,10+ 4,10
3PLH060109Wożuczyn0,00*4,96+ 4,96
4PLH120097Jaskinia Oblica0,00*0,52+ 0,52
5PLH140056Mopki w Naruszewie0,00*216,72+ 216,72
6PLH140057Torfowisko Serafin0,00*369,44+ 369,44
7PLH140058Drzesno0,00*126,60+ 126,60
8PLH140059Raciąż0,00*1429,10+ 1429,10
9PLH160021Stawy Pluderskie0,00*149,14+ 149,14
10PLH220106Zbiornik na Oruni0,00*3,25+ 3,25
11PLH240046Bagna w Nowej Wsi0,00*99,07+ 99,07
12PLH280058Sikory Juskie0,00*70,94+ 70,94
13PLH280059Kirszniter0,00*17,61+ 17,61
14PLH300060Puszcza Pyzdrska0,00*1727,01+ 1727,01
15PLH020016Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika19038,4719115,62+ 77,15
16PLH020034Dobromierz1514,581556,29+ 41,71
17PLH020035Biała Lądecka73,14156,70+ 83,56
18PLH020045Stawy w Borowej188,73189,11+ 0,38
19PLH020052Pątnów Legnicki837,78878,95+ 41,17
20PLH040017Sandr Wdy6320,757927,58+ 1606,83
21PLH060055Puławy1156,971257,48+ 100,51
22PLH060064Nowosiółki33,4843,83+ 10,35
23PLH060074Putnowice50,5758,19+ 7,62
24PLH100029Słone Łąki w Pełczyskach34,9737,03+ 2,06
25PLH120008Koło Grobli599,63599,85+ 0,22
26PLH120056Kwiatówka46,9647,02+ 0,06
27PLH120064Dąbie4,013,99- 0,02
28PLH120081Lubogoszcz16,7317,03+ 0,30
29PLH120084Wiśliska48,6869,81+ 21,13
30PLH120092Pleszczotka4,924,68- 0,24
31PLH120095Tylmanowa0,260,17- 0,09
32PLH140007Kantor Stary97,0195,59- 1,42
33PLH140010Olszyny Rumockie149,66148,82- 0,84
34PLH140020Forty Modlińskie152,94176,49+ 23,55
35PLH140031Las Jana III Sobieskiego115,15114,40- 0,75
36PLH140041Las Bielański129,84132,40+ 2,56
37PLH140042Las Natoliński103,73104,07+ 0,34
38PLH160016Przyłęk nad Białą Głuchołaską166,00319,33+ 153,33
39PLH180027Ostoja Czarnorzecka1946,602022,78+ 76,18
40PLH180039Las Hrabeński125,60125,23- 0,37
41PLH200018Czerwony Bór5052,224983,72- 68,50
42PLH220012Jeziorka Chośnickie214,31307,78+ 93,47
43PLH240036Hubert33,7433,74- 0,00**
44PLH300042Dolina Miały514,58582,43+ 67,85
45PLH300045Ostoja Pilska3068,623227,56+ 158,94
46PLH320013Ostoja Goleniowska8418,978435,57+ 16,60
47PLH320015Police - kanały100,25112,14+ 11,89
48PLH320048Diabelskie Pustacie3232,083258,67+ 26,59
49PLH320053Dolina Bielawy456,29614,75+ 158,46
Łączna powierzchnia obszarów objętych zmianą54048,2260977,70+ 6929,48
* Nowy obszar Natura 2000.

** Zmniejszenie powierzchni obszaru o 0,002 ha, niewykazywane na Liście zmian w sieci obszarów Natura 2000 z uwagi na wymóg określania powierzchni obszarów Natura 2000 z dokładnością do wartości dziesiętnych, zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie formularza zawierającego informacje o terenach Natura 2000 (notyfikowaną jako dokument nr C(2011) 4892) (2011/484/UE) (Dz. Urz. UE L 198 z 30.07.2011, str. 39).