Monitor Polski

M.P.2015.727

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 209 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1648 oraz z 2015 r. poz. 1064), wyraża zgodę na powołanie Adama BODNARA na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.