Monitor Polski

M.P.2018.1246

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia Radzie Ministrów wotum zaufania

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 160 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wyraża Radzie Ministrów wotum zaufania.