Wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania. - M.P.2004.43.742 - OpenLEX

Wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania.

Monitor Polski

M.P.2004.43.742

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 października 2004 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 października 2004 r.
w sprawie wyrażenia Radzie Ministrów wotum zaufania

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 160 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyraża Radzie Ministrów wotum zaufania.