Wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 września 1997 r.

Monitor Polski

M.P.1997.64.621

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 września 1997 r.

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 25 września 1997 r.
o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 września 1997 r.

Na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224, z 1997 r. Nr 70, poz. 443 i Nr 98, poz. 604) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
I

W dniu 21 września 1997 r. odbyły się wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W 49 okręgach wyborczych, stanowiących obszar województw, wybrano 100 senatorów spośród 520 kandydatów.

Wybory przeprowadziła Państwowa Komisja Wyborcza, 49 okręgowych komisji wyborczych i 23.074 obwodowe komisje wyborcze. W skład komisji powołano 199.025 wyborców.

Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 28.409.054 osoby. W głosowaniu wzięło udział (oddało głosów ważnych i nieważnych) 13.614.101 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 47,92%.

Głosów nieważnych oddano 296.149, co stanowi 2,18% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 13.317.952, co stanowi 97,82% ogólnej liczby głosów.

II

WYNIKI GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA SENATORÓW

(pominięto)

III

WYBRANI SENATOROWIE

Senatorami zostali wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów:

Województwo warszawskie

1. PIESIEWICZ Krzysztof Marek 532.324

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. BARTOSZEWSKI Władysław 470.016

zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

3. ROMASZEWSKI Zbigniew 433.005

zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski

Województwo bialskopodlaskie

1. JAROSZ Stanisław 32.751

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. KONARSKI Stefan 30.336

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo białostockie

1. CHOJNOWSKI Jan 131.892

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. MARCZUK Stanisław Marian 108.581

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo bielskie

1. TYRNA Marcin Paweł 185.981

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. OKRZESIK Janusz Władysław 107.374

zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

Województwo bydgoskie

1. KEMPKA Dorota Maria 141.710

zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

2. ŚWIĄTKOWSKI Maciej 140.241

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo chełmskie

1. MASŁOWSKI Jerzy 25.959

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. CICHOSZ Marian 25.890

zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo ciechanowskie

1. WILLENBERG Sławomir Jan 45.751

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. MICHAŚ Ireneusz 37.907

zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo częstochowskie

1. MICHAŁOWSKI Tomasz Edward 101.011

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. LIPOWSKI Grzegorz Marek 77.991

zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo elbląskie

1. KOPACZ Tadeusz Jan 50.339

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. KUCZYŃSKI Józef Kazimierz 43.023

zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo gdańskie

1. WITTBRODT Edmund Kazimierz 295.823

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. TUSK Donald Franciszek 221.343

zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

Województwo gorzowskie

1. JARMUŻEK Zdzisław 54.614

zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

2. PŁONKA Elżbieta 52.861

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo jeleniogórskie

1. CIEŚLAK Jerzy Edmund 59.948

zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

2. LEWANDOWSKI Tadeusz Stefan 54.286

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo kaliskie

1. FERENC Genowefa Maria 78.157

zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

2. KRZAK Andrzej 77.310

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo katowickie

1. KUTZ Kazimierz Julian 464.869

zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

2. CHEŁKOWSKI August 454.956

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

3. MARKOWSKI Jerzy 420.427

zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo kieleckie

1. SUCHAŃSKI Jerzy Zdzisław 109.637

zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

2. LIPIEC Krzysztof Bogdan 96.206

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo konińskie

1. WASZKOWIAK Marek Henryk 40.687

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. SŁAWIŃSKI Ryszard Józef 38.970

zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo koszalińskie

1. MOKRZYCKI Jerzy Władysław 59.012

zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

2. MAJKA Krzysztof Ignacy 45.583

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo krakowskie

1. JURCZAK Stefan Stanisław 220.805

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. KOZŁOWSKI Krzysztof 161.821

zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

Województwo krośnieńskie

1. ZARZYCKI Ireneusz Andrzej 72.597

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. BORCZ Jerzy 71.264

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo legnickie

1. CZUDOWSKA Dorota 64.228

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. BIELAWSKI Janusz Stefan 50.456

zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo leszczyńskie

1. KULAK Zbigniew 43.530

zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

2. SKRZYPCZAK Roman 37.604

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo lubelskie

1. CHRZANOWSKI Wiesław 159.497

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. GOGACZ Stanisław 118.515

zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski

Województwo łomżyńskie

1. CZUBA Krystyna Bożena 54.987

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2.  FESZLER Lech Zbigniew 37.561

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo łódzkie

1. OSTOJA-OWSIANY Andrzej 131.921

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. ANTOSZEWSKI Zbigniew Edward 126.841

zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo nowosądeckie

1. BACHLEDA-KSIĘDZULARZ Franciszek 178.738

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. CHRONOWSKI Andrzej 156.533

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo olsztyńskie

1. LORENZ Janusz Józef 77.977

zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

2. ABRAMSKI Paweł Stanisław 69.854

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo opolskie

1. SIMONIDES Dorota Elżbieta 99.738

zgłoszona przez Zarząd Unii Wolności

2. TOMASZEK Bogdan Stanisław 89.555

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo ostrołęckie

1. CHODKOWSKI Jan 37.689

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2.  STOKARSKA Jadwiga 30.126

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Jadwigi Stokarskiej

Województwo pilskie

1. RZEMYKOWSKI Tadeusz Zbigniew 68.055

zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

2. STOKŁOSA Henryk Tadeusz 58.055

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Henryka Stokłosy

Województwo piotrkowskie

1. ANDRZEJEWSKI Piotr Łukasz 73.364

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. ADAMSKI Jerzy 52.881

zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo płockie

1. STRUZIK Adam Krzysztof 46.969

zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

2. KRUSZEWSKI Zbigniew Paweł 41.922

zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo poznańskie

1. KRUK Wojciech 140.951

zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

2. SMORAWIŃSKI Jerzy Kazimierz 137.424

zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo przemyskie

1. MAZURKIEWICZ Andrzej Tadeusz 73.055

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. KOWALSKI Witold 61.915

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo radomskie

1. MASZKIEWICZ Zdzisław 83.626

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. GOŁĄBEK Zbigniew 56.005

zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo rzeszowskie

1. JANOWSKI Mieczysław Edmund 176.857

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. FRĄCZEK Józef 168.853

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo siedleckie

1. BARANOWSKI Jerzy Józef 93.664

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. GŁUCHOWSKI Krzysztof 60.068

zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski

Województwo sieradzkie

1. PIENIĄŻEK Jerzy 52.944

zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

2. CIEŚLA Stanisław 37.459

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo skierniewickie

1. CIMANOWSKI Jan 36.214

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. URNIAŻ-GRABOWSKA Teresa Ligia 32.620

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo słupskie

1. KLEINA Kazimierz Mariusz 49.800

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. BOGUCKA-SKOWROŃSKA Anna Teresa 41.029

zgłoszona przez Zarząd Unii Wolności

Województwo suwalskie

1. ROPELEWSKI Zygmunt Szczepan 45.298

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. PIETRZAK Wiesław Michał 35.280

zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo szczecińskie

1. JURCZYK Marian

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mariana Jurczyka Kandydata

na Senatora Ziemi Szczecińskiej 124.897

2. SAUK Jacek 104.949

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo tarnobrzeskie

1. SAGATOWSKA Janina 99.672

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. KŁECZEK Dariusz 72.379

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo tarnowskie

1. SIKORA Andrzej Jan 107.402

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. GLAPIŃSKI Adam 77.702

zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski

Województwo toruńskie

1. GRZEŚKOWIAK Alicja 95.995

zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. ŻENKIEWICZ Marian 77.359

zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo wałbrzyskie

1. DROŻDŻ Kazimierz 84.641

zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

2. GIBUŁA Ryszard Stanisław 80.236

zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo włocławskie

1. JARZEMBOWSKI Ryszard 48.898

zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

2. KOPACZEWSKI Jerzy Franciszek 42.897

zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo wrocławskie

1. ZDROJEWSKI Bogdan 241.179

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bogdana Zdrojewskiego

2. KIERES Leon 138.533

zgłoszony przez Samorządowy Komitet Wyborczy Profesora Leona Kieresa

Województwo zamojskie

1. MAJDAŃSKI Stanisław Józef 58.574

zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. CHRÓŚCIKOWSKI Jerzy Mieczysław 43.824

zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski

Województwo zielonogórskie

1. PIWOŃSKI Zbyszko 73.514

zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

2. DANIELAK Jolanta Ryszarda 70.230

zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej