Wylosowane Bony Funduszu Inwestycyjnego.

Monitor Polski

M.P.1936.148.261

Akt indywidualny
Wersja od: 27 czerwca 1936 r.