Wylosowane Bony Funduszu Inwestycyjnego.

Monitor Polski

M.P.1938.284.669

Akt indywidualny
Wersja od: 13 grudnia 1938 r.