Monitor Polski

M.P.1947.100.660

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1947 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZIEM ODZYSKANYCH
z dnia 1 lipca 1947 r.
w sprawie wykonania § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 1946 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami na obszarze województwa śląskiego i wrocławskiego oraz niektórych powiatów województwa krakowskiego, poznańskiego i olsztyńskiego (Dz. U. R. P. Nr 64, poz. 359).

Na podstawie § 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 1946 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami na obszarze województwa śląskiego i wrocławskiego oraz niektórych powiatów województwa krakowskiego, poznańskiego i olsztyńskiego (Dz. U. R. P. Nr 64, poz. 359) zarządzam, co następuje:
§  1. Na obszarze województwa śląskiego następujące miejscowości mają charakter osiedli podmiejskich:

1. w powiecie bytomskim: Bobrek (dawniej Bobrek-Karb), Chruszczów (d. Szombierki), Miechowice, Mikulczyce i Rokitnica;

2. w powiecie gliwickim: Stare Gliwice, Łabędy, Brzezinka, Ostropa, Wilcze Gardło i Bojków;

3. w powiecie nyskim: Zakrzów, Kuźnica, Brzezia Łąka (d. Konradów);

4. w powiecie raciborskim: Miedonia (d. Niedonia).

§  2. Publiczną gospodarkę lokalami w osiedlach wymienionych w § 1 podporządkowuje się:

1. w Bobrku (d. w Bobrku-Karbiu), Chruszczowie (d. Szombierkach), Miechowicach, Mikulczycach i Rokitnicy - władzom kwaterunkowym miasta Bytomia;

2. w Starych Gliwicach, Łabędach, Brzezince, Ostropie, Wilczym Gardle i Bojkowie - władzom kwaterunkowym miasta Gliwic,

3. w Zakrzewie, Kuźnicy i Brzeziej Łące (d. Konradowie) - władzom kwaterunkowym miasta Nysy,

4. w Miedoni (d. Niedoni) - władzom kwaterunkowym miasta Raciborza.

§  3. Na obszarze województwa wrocławskiego następujące miejscowości mają charakter osiedli podmiejskich:

1. w powiecie wrocławskim: Sołtysowice, Brochów (d. Broków), Klęcina i Oporów (d. Oporowo);

2. w powiecie wałbrzyskim: Szczawienko (d. Solice Dolne), Solice Górne, Rusinowa (d. Rysinów), Glinica (d. Glinka), Gierzcze Puste, Kąty, Boguszów, Suliszów (d. Zofiówka), Glinik (d. Gaj), Poniatów (d. Ustroń), Lesieniec (d. Stare Lasy), Czarnolesie, Młoty i Górce (d. Piastów);

3. w powiecie kłodzkim: Wolbórz (d. Przygórze), Drogosław (d. Kunowo), Jugów (d. Domowice) i Radków (d. Rodków).

§  4. Publiczną gospodarkę lokalami w miejscowościach wymienionych w § 3 podporządkowuje się:

1. w Sołtysowicach, Brochowie (d. Brokowie), Klęcinie i Oporowie - władzom kwaterunkowym miasta Wrocławia;

2. w Szczawienku (d. Solicach Dolnych), Solicach Górnych, Rusinowej (d. Rysinowie), w Glinicy (d. Glince), Gierzczach Pustych, Kątach, Boguszowie, Suliszowie (d. Zofiówce), Gliniku (d. Gaju), Poniatowie (d. Ustroniu), Lesieńcu (d. Starych Lasach), Czarnolesiu, Młotach i Górcach (d. Piastowie) - władzom kwaterunkowym miasta Wałbrzycha;

3. w Woliborzu (d. Przygórzu), Drogosławiu (d. Kunowie), Jugowie (d. Domowicach) i Radkowie (d. Rodkowie) - władzom kwaterunkowym miasta Nowej Rudy, powiatu kłodzkiego.

§  5. Na obszarze województwa olsztyńskiego następujące miejscowości w powiecie olsztyńskim mają charakter osiedli podmiejskich: Lęgajny, Dajtki (d. Dojtki), Gutkowo (d. Getkowo), Unieszewo (d. Szomfaut), Klewki i Likuzy.
§  6. Publiczną gospodarkę lokalami w miejscowościach wymienionych w § 5 podporządkowuje się władzom kwaterunkowym miasta Olsztyna.
§  7. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.