Monitor Polski

M.P.2003.38.562

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 2003 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 3 czerwca 2003 r.
w sprawie wykazu środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1398 i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188) ogłasza się wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305)

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN DOPUSZCZONYCH DO OBROTU I STOSOWANIA DECYZJAMI WYDANYMI DO DNIA 6 MAJA 2003 R.*

I. Środki ochrony roślin chemiczne, biologiczne i biotechniczne
Lp.Nazwa środka ochrony roślinProducent środka ochrony roślinZawartość, nazwa oraz producent substancji biologicznie czynnej środka ochrony roślinKlasa toksyczności dla ludziTermin ważności zezwolenia
123456
1ABC na chwasty AL2)Themar Import-Export Sp. z o.o. - Warszawa2 g glufosynatu amonowego w 1 litrze środkapozostałe26.10.2011 r.
2ABC na chwasty koncentrat 020 SL2)Themar Import-Export Sp. z o.o.- Warszawa20 g glufosynatu amonowego w 1 litrze środkaIV26.10.2011 r.
3ABC na mszyce ALThemar Import-Export Sp. z o.o. - Warszawa0,015% deltametryny w 1 litrze środkaIV17.11.2008 r.
4ABC na szkodniki występujące na warzywach ALThemar Import-Export Sp. z o.o. - Warszawa0,015% deltametryny w 1 litrze środkaIV19.05.2007 r.
5ABC przeciwko szkodnikom na drzewach i krzewach owocowych ALThemar Import-Export Sp. z o.o. - Warszawa0,08% pyretryny 0,2% piperonylo-butoksydu w 1 litrze środkaIV04.02.2012 r.
6ABC przeciwko szkodnikom na roślinach doniczkowych AL2)Themar Import-Export Sp. z o.o. - Warszawa0,08% pyretryny 0,2% piperonylo-butoksydu w 1 litrze środkaIV04.02.2012 r.
7ABC przeciwko szkodnikom na roślinach ozdobnych ALThemar Import-Export Sp. z o.o. - Warszawa0,08% pyretryny 0,2% piperonylo-butoksyduIV02.04.2012 r.
8ABC przeciwko szkodnikom na warzywach (P) ALThemar Import-Export Sp. z o.o. - Warszawa0,08% pyretryny 0,2% piperonylo-butoksyduIV04.02.2012 r.
9ABC przeciwko szkodnikom występującym na drzewach i krzewach owocowych - koncentrat ECThemar Import-Export Sp. z o.o. - Warszawa0,25% deltametrynyIV04.02.2012 r.
10ABC przeciwko szkodnikom występującym na warzywach - koncentrat ECThemar Import-Export Sp. z o.o. - Warszawa0,25% deltametrynyIV04.02.2012 r.
11Acanto 250 SCSyngenta Limited - Wielka Brytania250 g pikoksystrobinypozostałe19.02.2006 r.
12Acenit 50 ECNitrokemia 2000 Rt - Węgry50% acetochloruIII31.01.2007 r.
13Acrobat MZ 69 WPBASF - Niemcy9% dimetomorfu 60% mankozebuIV29.11.2006 r.
14Actara 25 WGSyngenta Crop Protection AG - Szwajcaria25% tiametoksamuIV25.03.2009 r.
15Actellic 20 FUSyngenta Limited - Wielka Brytania22,5% pirymifosu metylowegoIV31.07.2005 r.
16Actellic 500 ECSyngenta Limited - Wielka Brytania500 g pirymifosu metylowego w 1 litrze środkaIII23.03.2004 r.
17Actirob 842 ECNovance - Francja842 g estru metylowego oleju rzepakowego w 1 litrze środkaIV04.02.2012 r.
18AD Contact 90 SLAgroDan A/S - Dania90% etoksylowanego alkoholu izodecylowegoIV31.08.2009 r.
19AD Super Oil 83 ECAgroDan A/S - Dania83% oleju parafinowegoIV31.08.2009 r.
20Adbios 85 SL"Varichem" T. Ostrowski - Huta Żabiowolska85% oksyetylenowanej aminy tłuszczowejIV30.12.2004 r.
21Admiral 100 ECSumitomo Chemical Company Ltd - Japonia100 g piryproksyfenu w 1 litrze środkaIV04.03.2009 r.
22Adpros 850 SL"Varichem" T. Ostrowski - Huta Żabiowolska850 g estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego w 1 litrze środkaIV18.02.2010 r.
23Aero 30 SLMonsanto Polska Sp. z o.o. - Warszawa30% mieszaniny tlenku i wodorotlenku oksyetylowanej aminy kokosowej w 1 litrze środkaIV30.12.2009 r.
24Afalon 50 WP 1)Aventis CropScience S.A. - Francja50% linuronuIII10.02.2007 r.
25Afalon Dyspersyjny 450 SC 1)Aventis CropScience S.A. - Francja450 g linuronu prod. Aventis CropScience S.A. - Francja w 1 litrze środkaIV23.12.2007 r.
26Affinity 50,75 WGFMC Corporation - USA0,75% karfentrazonu etylu

50% izoproturonu

IV18.07.2007 r.
27Afidol AL 2)PPHU "Ekor" S.C. - Poznań0,467% mieszaniny gamalu, deterlonu, rokafenolu i soli SBO

0,077% mieszaniny siarczanu magnezu i mikroelementów

IV20.04.2009 r.
28Afugan 30 ECAventis CropScience S.A. - Francja30% pyrazofosuIII31.01.2004 r.
29Agent 180 ECZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna60 g fenmedifamu

60 g desmedifamu

60 g etofumesatu w 1 litrze środka

pozostałe18.02.2012 r.
30Agil 100 ECMakhteshim-Agan Industries - Izrael (d. Novartis Crop Protection AG - Szwajcaria)100 g propachizafopu w 1 litrze środkaIV08.03.2012 r.
31Agrecol Anty-Chwast 3,6 AL 2)"Agrecol" Sp. z o.o. - Wieruszów3,6 g glifosatu w formie soli amonowej w 1 litrze środkasklasyfikowany jako pozostałe26.06.2011 r.
32Agrecol Anty-Grzyb AL"Agrecol" Sp. z o.o. - Wieruszów0,25% chlorotaloniluIV17.07.2011 r.
33Agrecol Anty-Szkodnik AL2)"Agrecol" Sp. z o.o. - Wieruszów0,25 g alfa-cypermetryny w 1 litrze środkapozostałe26.06.2011 r.
34Agrecol nawóz do trawników z odchwaszczaczem FG2)"Agrecol" Sp. z o.o. - Wieruszów7 g 2,4-D w formie soli sodowejpozostałe11.05.2011 r.
35Agrotefon 480 SLRokita Agro S.A. Brzeg Dolny480 g etefonupozostałe30.01.2013 r.
36AgrEvo - przeciwko chwastom AL 2)AgrEvo UK Ltd. - Wielka Brytania2 g glufosynatu amonowego w 1 litrze środkapozostałe20.04.2009 r.
37AgrEvo - przeciwko owadom na drzewach i krzewach owocowych ALAgrEvo U K Ltd. - Wielka Brytania0,08% pyretryny 0,2% piperonylo-butoksyduIV20.04.2009 r.
38AgrEvo - przeciwko owadom na roślinach doniczkowych AL2)AgrEvo Environmental Health Ltd - Wielka Brytania0,08% pyretryny 0,2% piperonylo-butoksyduIV20.03.2007 r.
39AgrEvo - przeciwko owadom na roślinach ozdobnych ALAgrEvo U K Ltd. - Wielka Brytania0,08% pyretryny 0,2% piperonylo-butoksyduIV20.04.2009 r.
40AgrEvo - przeciwko owadom na warzywach ALAgrEvo U K Ltd. - Wielka Brytania0,08% pyretryny 0,2% piperonylo-butoksyduIV20.04.2009 r.
41AgrEvo - przeciwko szkodnikom występującym na drzewach i krzewach owocowych - koncentrat ECAgrEvo U K Ltd. - Wielka Brytania0,25% deltametrynyIV29.04.2009 r.
42AgrEvo - przeciwko szkodnikom występującym na warzywach -koncentrat ECAgrEvo U K Ltd. - Wielka Brytania0,25% deltametrynyIV29.04.2009 r.
43AgrEvo-przeciwko chwastom -koncentrat 020 SL2)AgrEvo UK Ltd. - Wielka Brytania20 g glufosynatu amonowego w 1 litrze środkapozostałe20.04.2009 r.
44Agrigerm 2000 SLLaboratories Ceetal - Francja100 g chlorku didecylo-dimetyloamoniowego

40 g aldehydu glutarowego

32 g glioksalu 31,5 g formaldehydu w 1 litrze środka

III06.03.2010 r.
45Agritox 500 SLNufarm UK Limited - Wielka Brytania500 g MCPA w formie soli sodowej, potasowej i dimetyloaminowej w 1 litrze środkaIII17.11.2005 r.
46Agritox Suchy 800 SG2)Nufarm UK Limited - Wielka Brytania800 g MCPA w formie soli sodowej w 1 kg środkaIII30.11.2009 r.
47Agrofarm Glyfosat 360 SLAgrofarm Sp. z o.o. - Racibórz360 g glifosatu w postaci soli izopropyloaminowej w 1 litrze środkaIV20.04.2009 r.
48Agrofosat 360 SL"Rokita-Agro"S.A. -Brzeg Dolny360 g glifosatu w postaci soli izopropyloaminowej w 1 litrze środkaIV10.05.2012 r.
49Agrosteril 110 SLPrzedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "Impuls" - Gdańsk110 g kwasu nadtlenooctowego w 1 litrze środkaIV18.02.2010 r.
50Agrostym 480 SLAgropak S.C. - Jaworzno480 g etefonu w 1 litrze środkaIV23.07.2011 r.
51Agrosulfuron 750 WPAgrofarm Sp. z o.o. - Racibórz750 g chlorosulfuronu w 1 kg środkaIV19.11.2011 r.
52Agrotalonil 500 S.C.Agrofarm Sp. z o.o. - Racibórz500 g chlorotalonilu w 1 litrze środkaIV12.03.2012 r.
53Agro-Tip 150 WP2)"DEZ-DER" P.P.H.U. Export-Import - Warszawa150 g cyromazyny w 1 litrze środkaIV01.10.2011 r.
54Agroturon 500 SC"Rokita-Agro"S.A. -Brzeg Dolny500 g izoproturonu w 1 litrze środkaIII21.05.2012 r.
55Agroxone 500 SL2)A.H.Marks and Company Limited - Wielka Brytania500 g MCPA w formie soli dimetyloaminowej w 1 litrze środkaIII02.03.2009 r.
56Akord 180 OFZakłady Chemiczne "Organika - Sarzyna"S.A.w Nowej Sarzynie60 g fenmedifamu

60 g desmedifamu

60 g etofumesatu w 1 litrze środka

IV26.07.2012 r.
57Alanap 23,7 SLUniroyal Chemical Company - USA23,7% naptalamuIV20.04.2009 r.
58Alanex 480 ECMakhteshim-Agan - Izrael480 g alachloru w 1 litrze środkaIV27.10.2004 r.
59Alatrif 380 EC"Fregata" S.A. - Gdańsk300 g alachloru 80 g trifluraliny w 1 litrze środkaIV28.11.2006 r.
60Alert 375 SCDu Pont de Nemours125 g flusilazolu

250 g karbendazymu w 1 litrze środka

IV22.06.2009 r.
61Alfamor 050 SC"Asplant" SC -Jaworzno50 g alfa-cypermetryny w 1 litrze środkapozostałe03.01.2007 r.
62Alfasekt 050 SC"Asplant" SC -Jaworzno50 g alfa-cypermetryny w 1 litrze środkapozostałe03.01.2007 r.
63Alfazot 050 ECZakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. - Jaworzno50 g alfa-cypermetryny w 1 litrze środkaszkodliwy23.01.2007 r.
64Aliacine 400 ECChimac Agriphar S.A. - Belgia400 g chloroprofamu w 1 litrze środkaIV08.10.2009 r.
65Aliette 80 WP 2)Aventis CropScience S.A. - Francja80% fosetylu glinowegoIV06.11.2007 r.
66Alphaguard 100 ECGharda Chemicals Ltd - Indie100 g alfa-cypermetryny w 1 litrze środkaIII10.02.2010 r.
67Alphaguard 100 ECZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie wg licencji firmy Gharda Chemicals Ltd - Indie100 g alfa-cypermetryny w 1 litrze środkaIII15.02.2010 r.
68Alphatop 100 ECGharda Chemicals Ltd - Indie100 g alfa-cypermetryny w 1 litrze środkaIII30.04.2011 r.
69Altima 500 SCISK Biosciences Europe S.A. - Belgia500 g fluazynamu w 1 litrze środkaIV23.03.2008 r.
70Alto Combi 420 SCSyngenta Crop Protection AG - Szwajcaria120 g cyprokonazolu

300 g karbendazymu w 1 litrze środka

IV29.04.2009 r.
71Amido Stefes 75 WGAventis CropScience S.A. - Francja75% amidosulfuronuIV25.10.2009 r.
72Aminex 400 SLIstrochem a.s. - Republika Słowacka400 g MCPA w formie soli potasowej i dimetyloaminowej w 1 litrze środkaIV26.06.2007 r.
73Aminopielik 720 SL2)"Rokita-Agro" S.A. - Brzeg Dolny720 g 2,4-D w postaci soli dimetyloaminowej w 1 litrze środkaIII23.08.2009 r.
74Aminopielik D 450 SL2)"Rokita-Agro" S.A. - Brzeg Dolny417,5 g 2,4-D 32,5 g dikamby w formie soli dimetyloaminowych w 1 litrze środkaIII08.12.2009 r.
75Aminopielik Gold 530 EW"Rokita-Agro" S.A. - Brzeg Dolny450 g 2,4-D w formie soli dimetyloaminowej

80 g fluroksypyru w formie estru butoksypropylowego w 1 litrze środka

III16.01.2008 r.
76Aminopielik M 450 SL2)"Rokita-Agro" S.A. - Brzeg Dolny300 g 2,4-D

150 g mekopropu w formie soli dimetyloaminowych w 1 litrze środka

III21.12.2005 r.
77Aminopielik Max 570 SL2)"Rokita-Agro" S.A. - Brzeg Dolny450 g 2,4-D

120 g dichloropropu - P w formie soli dimetyloaminowych w 1 litrze środka

III28.01.2009 r.
78Aminopielik P 450 SL"Rokita-Agro" S.A. - Brzeg Dolny300 g 2,4-D

150 g dichloropropu w formie soli dimetyloaminowych w 1 litrze środka

III21.12.2005 r.
79Aminopielik Plus 570 SL 2)"Rokita-Agro" S.A. - Brzeg Dolny450 g 2,4-D

120 g dichloropropu-P w formie soli dimetyloaminowych w 1 litrze środka

III28.01.2009 r.
80Aminopielik Standard 600 SL 2)"Rokita-Agro" S.A. - Brzeg Dolny600 g 2,4-D w formie soli dimetyloaminowej w 1 litrze środkaIII10.03.2008 r.
81Aminopielik Super 464 SL2)"Rokita-Agro" S.A. - Brzeg Dolny344 g 2,4-D

120 g dikamby w formie soli dimetyloaminowych w 1 litrze środka

III29.04.2008 r.
82Aminopielik Tercet 500 SL2)"Rokita-Agro" S.A. - Brzeg Dolny300 g 2,4-D

160 g mekopropu

40 g dikamby w formie soli dimetyloaminowych w 1 litrze środka

IV28.09.2008 r.
83Amistar 250 SCSyngenta Limited - Wielka Brytania250 g azoksystrobiny w 1 litrze środkapozostałe11.09.2007 r.
84Ammo 250 ECFMC Corporation - USA250 g cypermetryny w 1 litrze środkaIII28.07.2008 r.
85Andalin 250 DCUniroyal Chemical Company-USA250 g flucykloksuronu w 1 litrze środkaIII18.03.2007 r.
86Ant Stop ALDow AgroSciences -USA0,4 % chloropiryfosuIV26.02.2009 r.
87Antifung 20 SL 2)Przedsiębiorstwo Rolno-Ekologiczne "Host International" Sp. z o.o. - Cedry Małe20% biohumusupozostałe28.04.2008 r.
88Antracol 70 WPBayer AG -Niemcy70% propinebuIV26.03.2007 r.
89Antracol 70 WGBayer AG -Niemcy70% propinebuIV12.05.2010 r.
90Anty - Ślimak Spiess 04 GBSpiess-Urania GmbH - Niemcy4% metaldehyduIII05.05.2008 r.
91Antychwaścik SP2)"Agropak" S.C. - Jaworzno0,06% fluroksypyru w formie estru 1-metyloheptylowego

0,3% MCPA w formie soli potasowej

0,03% chlopyralidu 18,9% azotu ogólnego (w postaci azotu amonowego i azotu azotanowego), 8,3% fosforu rozpuszczalnego w wodzie,

9,7% potasu rozpuszczalnego w wodzie

magnez i mikroelementy

IV14.06.2009 r.
92Antykrecik CG 2)Sadowski Paweł, Dudziński Seweryn S. C. - Zawadymieszanina tlenku wapnia prod. Kombinatu Cementowo-Wapienniczego - Kujawy i siarczanu amonowego - prod. Zakładów Azotowych - Włocławek, z której wydziela się pod wpływem wilgoci amoniakIV18.03.2009 r.
93Antywylegacz Płynny 675 SL"Rokita-Agro" S.A. - Brzeg Dolny675 g chlorku chloromekwatu w 1 litrze środkaIII14.10.2006 r.
94Antywylegacz Płynny 725 SL"Rokita-Agro" S.A. - Brzeg Dolny725 g chlorku chloromekwatu w 1 litrze środkaIII12.10.2009 r.
95Aperogal 525 S.C."Varichem"

T. Ostrowski-Warszawa

200 g 2,4-D w formie estru polietylenoglikolowego

300 g izoproturonu

25 g dikamby w formie soli dimetylowej w 1 litrze środka

IV23.03.2011 r.
96Aphisol Bio AL2)Przedsiębiorstwo "Kozielski" Sp. z o.o. Dańków3,5 g mieszaniny kwasów tłuszczowych w 1 litrze środkaIV01.10.2011 r.
97Apollo 500 SCAventis CropScience S.A. - Francja500 g chlofentezyny w 1 litrze środkapozostałe15.04.2008 r.
98Apollo Plus 060 OFMakhteshim-Agan-Industries - Izrael60 g chlofentezyny w 1 litrze środkapozostałe22.03.2012 r.
99Appeal 04 PABayer AG - Niemcy4% cyflutryny

0,1% kodlemone

pozostałe31.08.2010 r.
100Applaud 25 WP 3)Nihon Nohyaku-Japonia25% buprofezinyIV25.03.2002 r.
101Apron TZ 69 WSSyngenta Crop Protection AG - Szwajcaria45% metalaksylu

24% tiabendazolu

III15.07.2004 r.
102Apron XL 350 ESSyngenta Crop Protection AG - Szwajcaria350 g metalaksylu - M w 1 litrze środkaIII22.03.2010 r.
103Apyros 75 WGMonsanto Europe S.A. - Belgia75% sulfosulfuronupozostałe28.01.2007 r.
104Aramo 050 ECBASF - Niemcy50 g tepraloksydymu w 1 litrze środkaIV15.07.2012 r.
105Arbin Dosierfix XXStahler Agrochemie GmbH - Niemcynaturalne tłuszcze i olejeIII09.07.2008 r.
106Arbolin 036 SL"Varichem"

T. Ostrowski - Huta Żabiowolska

18 g kwasu giberelinowego GA3

18 g N-benzyloadeniny w 1 litrze środka

IV11.06.2007 r.
107Arbolin PA"Varichem"

T. Ostrowski - Huta Żabiowolska

0,4 g kwasu giberelinowego GA3

0,4 g N-benzyloadeniny w 1

IV11.06.2007 r.
litrze środka
108Arborol AL 2)Stahler Agrochemie GmbH - Niemcy0,01% benzoatu denatoniumIV17.11.2008 r.
109Arbosal PA"Varichem"

T. Ostrowski - Huta Żabiowolska

1% naftylooctanu potasowego

0,5% miedzi w postaci tlenochlorku miedziowego

IV29.12.2003 r.
110Arbostim 100 SL"Varichem"

T. Ostrowski - Huta Żabiowolska

100 g kwasu giberelinowego w 1 litrze środkaIV11.12.2005 r.
111Archer 425 EC 3)Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria125 g propikonazolu 300 g fenpropimorfu w 1 litrze środkaIV02.05.2003 r.
112Ardent 500 SCMakhteshim-Agan - Izrael500 g krezoksymu metylowego w 1 litrze środkapozostałe10.05.2012 r.
113Arelon Dyspersyjny 500 SCBayer CropScience S.A. - Francja500 g izoproturonu w 1 litrze środkapozostałe05.06.2013 r.
114Arelon Forte 61,5 WGAventis CropScience S.A. - Francja60% izoproturonu

1,5% fluoroglikofenu etylowego

IV25.08.2007 r.
115Arelon Fox 550 SCAventis CropScience S.A. - Francja50 g diflufenikanu 500 g izoproturonu w 1 litrze środkapozostałe26.09.2007 r.
116Arelon Super 61,5 WGAventis CropScience S.A. - Francja60% izoproturonu

1,5% amidosulfuronu

III09.01.2007 r.
117Arsenal 250 SLBASF - Niemcy250 g imazapyru w 1 litrze środkapozostałe06.03.2012 r.
118Artea 330 ECSyngenta Crop Protection AG -Szwajcaria250 g propikonazolu w 1 litrze środkaIV11.05.2011 r.
119Asahi SLAsahi Chemical MFG CO Ltd - Japonia0,3% para-nitrofenolanu sodu

0,2% orto-nitrofenolanu sodu

0,1% 5-nitroguajakolonu sodu

IV12.04.2011 r.
120Aspect 500 SC 1)Bayer AG - Niemcy300 g atrazyny 200 g flufenacetu w 1 litrze środkaszkodliwy08.03.2010 r.
121Assert 250 SC 3)BASF - Niemcy250 g imazametabenzu metylu w 1 litrze środkaIV08.01.2003 r.
122Asulox 400 SLAventis CropScience S.A. - Francja400 g asulamu w 1 litrze środkaIV11.12.2011 r.
123Atak 450 ECBarclay Chemicals Manufacturing Ltd. - Irlandia450 g prochlorazu w 1 litrze środkaIV26.03.2007 r.
124Atemi C 76 WGSyngenta Crop Protection AG -Szwajcaria (d. Novartis Crop Protection AG -Szwajcaria)1% cyprokonazolu 75% kaptanuIV11.12.2005 r.
125Atlantis 04 WGAventis CropSciences S.A. 55 Avenue Rene Cassin 69009 Lyon Francja3% mezosulfuronu metylowego 0,6% jodosulfuronu metylosodowegoIV20.12.2012 r.
126Atlas 500 SCDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.500 g chinoksyfenu w 1 litrze środkaIV02.09.2009 r.
127Atonik SL 2)Przedsiębiorstwo Wdrożeń i Zastosowań Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej "Bio-Gen" Sp. z o.o. - Opole0,3% para-nitrofenolanu sodu

0,2% orto-nitrofenolanu sodu

0,1% 5-nitroguajakolanu sodu

IV07.08.2011 r.
128Atplus 60 EC 2)Syngenta Limited - Wielka Brytania60% oleju parafinowegoIV17.11.2008 r.
129Atpolan 80 ECZakład Produkcyjno-Handlowy "Agromix" - Niepołomice76% oleju parafinowego 11-13IV21.03.2007 r.
130Atranex 500 SC 1)Makhteshim-Agan - Izrael500 g atrazyny w 1 litrze środkaIV26.10.2011 r.
131Atranex 80 WP 1)Makhteshim-Agan - Izrael80% atrazynyIII25.06.2007 r.
132Atrasan 500 SC 1)Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.500 g atrazyny w 1 litrze środkaIII28.01.2009 r.
133Attribut 70 WGBayer AG - Niemcy70% propoksykarbazonu sodowegopozostałe19.11.2011 r.
134Atut 360 SLMakhteshim-Agan - Izrael360 g glifosatu w postaci soli izopropyloaminowej w 1 litrze środkaIV28.04.2008 r.
135Aurora 50 WGFMC Corporation - USA50% karfentrazonu etylowegoIV18.07.2007 r.
136Aurora Super 61,5 SGFMC Corporation - USA1,5% karfentrazonu etylowego

60% mekopropu-P

III18.07.2007 r.
137Avadex BW 400 ECMonsanto Europe S.A. - Belgia400 g trialatu w 1 litrze środkaIV29.07.2007 r.
138Avadex BW 480 ECMonsanto Europe S.A. - Belgia480 g trialatu w 1 litrze środkaIV10.02.2009 r.
139Avans 330 SLSyngenta Limited - Wielka Brytania330 g glifosatu w postaci soli trimetylosulfoniowej w 1 litrze środkaIII28.07.2008 r.
140Avans Premium 360 SLSyngenta Limited - Wielka Brytania360 g glifosatu w formie soli amonowej w 1 litrze środkaIV22.11.2011 r.
141Azogard 50 WPZakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. - Jaworzno50% prometrynyIV21.02.2007 r.
142Azoprim 50 WP 1)Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. - Jaworzno50% atrazynyIV21.02.2007 r.
143Azotop 50 WP 1)Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. - Jaworzno50% symazynyIV21.02.2007 r.
144Aztec 140 EWBASF - Niemcy140 g triazamatu w 1 litrze środkaIII16.03.2009 r.
145Bacalon 390 SCAventis CropScience S.A. - Francja200 g fenmedifamu

190 g etofumesatu w 1 litrze środka

IV29.01.2012 r.
146Balance 56 WGDu Pont de Nemours37,5% flupyrsulfuronu 18,75% chlorosulfuronuIV02.03.2009 r.
147Balsam sadowniczy ochronny PA"Varichem" T. Ostrowski - Huta Żabiowolskawoski i kwasy żywiczne

0,5% miedzi w postaci tlenochlorku miedziowego 0,5% karbendazymu

IV29.12.2003 r.
148Balsam sadowniczy PA2)"Varichem" T. Ostrowski - Huta Żabiowolskawoski i kwasy żywiczneIV29.12.2003 r.
149Bancol 50 WPTakeda Chemical Industries Ltd - Japonia50% bensultapuIII24.01.2007 r.
150Bancol 50 WP"Fregata" S.A. - Gdańsk wg licencji firmy Takeda Chemical Industries Ltd - Japonia50% bensultapuIII24.01.2007 r.
151Bancol Super 500 SCTakeda Chemical Industries Ltd - Japonia500 g bensultapu w 1 litrze środkaIII17.05.2011 r.
152Banvel 480 SL 2)Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria480 g dikamby w formie soli dimetyloaminowej w 1 litrze środkaIV25.03.2007 r.
153Barox 460 SL 2)BASF - Niemcy400 g bentazonu w postaci soli sodowej

60 g MCPA w postaci soli dimetyloaminowej w 1 litrze środka

III09.01.2007 r.
154Basagran 480 SL 2)BASF - Niemcy480 g bentazonu w 1 litrze środkaIII31.01.2007 r.
155Basagran 600 SL 2)BASF - Niemcy600 g bentazonu w 1 litrze środkaIII06.04.2009 r.
156Basagran 600 SL 2)Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie wg licencji firmy BASF - Niemcy600 g bentazonu w 1 litrze środkaIII06.04.2009 r.
157Basagran DP 566 SL2)BASF - Niemcy233 g dichloropropu-P w postaci soli sodowej

333 g bentazonu w 1 litrze środka

III19.06.2010 r.
158Basamid 97 GRBASF - Niemcy97% dazometuIII07.10.2006 r.
159Basta 150 SLAventis CropScience S.A. - Francja150 g glufosynatu amonowego w 1 litrze środkaszkodliwy08.06.2009 r.
160Basta 200 SLAventis CropScience S.A. - Francja200 g glufosynatu amonowego w 1 litrze środkaIII09.04.2012 r.
161Basudin 600 EWSyngenta Crop Protection AG - Szwajcaria600 g diazynonu w 1 litrze środkaIII10.08.2009 r.
162Basudin 10 GRSyngenta Crop Protection AG - Szwajcaria10% diazynonuIV31.01.2007 r.
163Basudin 25 ECSyngenta Crop Protection AG - Szwajcaria25% diazynonuIII31.01.2007 r.
164Baton 800 SP 2)Nufarm Ltd - Australia800 g 2,4-D w formie soli dimetyloaminowej w 1 kg środkaIII28.09.2008 r.
165Baumwachs Pomona PA2)Stahler Agrochemie GmbH and Co KG - Niemcymieszanina woskówIV19.02.2009 r.
166Bavistin 500 WGBASF - Niemcy500 g karbendazymu w 1 kg środkaIV15.12.2010 r.
167Baycor 25 WPBayer AG - Niemcy25% bitertanoluIV12.05.2010 r.
168Baycor C 72,5 WPBayer AG - Niemcy12,5% bitertanolu

60% kaptanu

III15.07.2004 r.
169Bayfidan 250 EC 3)Bayer AG - Niemcy250 g triadimenolu w 1 litrze środkaIV31.08.2002 r.
170Bayleton 25 WPBayer AG - Niemcy25% triadimefonuIV06.06.2012 r.
171Bayleton 25 WPZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie wg licencji firmy Bayer AG - Niemcy25% triadimefonuIV26.01.2008 r.
172Bayleton 5 WPBayer AG - Niemcy5% triadimefonuIV14.02.2007 r.
173Bayleton 5 WPZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie wg licencji firmy Bayer AG - Niemcy5% triadimefonuIV14.02.2007r
174Bayleton Total 37,5 WPBayer AG - Niemcy25 % karbendazymu

12,5 % triadimefonu

IV27.01.2009 r.
175Baymat AE2)Bayer AG - Niemcy0,075% bitertanoluIV15.03.2010 r.
176Baytan Universal 094 FSBayer AG - Niemcy75 g triadimenolu

10 g imazalilu

9 g fuberidazolu w 1 litrze środka

IV16.03.2010 r.
177Baytan Universal 19,5 WSBayer AG - Niemcy15% triadimenolu

2,5% imazalilu 2% fuberidazolu

III15.04.2008 r.
178Beetup Compact 160 ECUnited Phosphorus Limited - Wielka Brytania80 g fenmedifamu

80 g desmedifamu w 1 litrze środka

IV23.02.2008 r.
179Beetup Extra 191 ECUnited Phosphorus Limited - Wielka Brytania97 g fenmedifamu

94 g etofumesatu w 1 litrze środka

IV23.02.2008 r.
180Beetup Trio 180 ECUnited Phosphorus Limited - Wielka Brytania60 g fenmedifamu

60 g desmedifamu

60 g etofumesatu w 1 litrze środka

III07.12.2009 r.
181Befran 25 SLDainippon Ink -Japonia25 % iminoktadynyIII29.04.2008 r.
182Belcocel 720 SLUCB Chemicals -Belgia720 g chlorku chloromekwatu w 1 litrze środkaIII30.06.2009 r.
183Belcocel Forte 780 SLUCB Chemicals -Belgia460 g chlorku chloromekwatu

320 g chlorku choliny jako wit. B4 w 1 litrze środka

III19.12.2011 r.
184Belosan 20 SLFarmaceutyczno--Chemiczna Spółdzielnia Pracy "Septoma" - Ząbki20% bradofenuIII17.08.2009 r.
185Benazol 50 WPAgro-Chemie Pesticide Manufacturing Węgry50% benomyluszkodliwy03.09.2012 r.
186Benlate 50 WPDu Pont de Nemours50% benomyluIII12.05.2010 r.
187Betanal 160 ECAventis CropScience S.A. - Francja160 g fenmedifamu w 1 litrze środkaIV18.06.2008 r.
188Betanal 160 ECZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie wg licencji firmy Aventis CropScience S.A. - Francja160 g fenmedifamu w 1 litrze środkaIV18.06.2008 r.
189Betanal AM 11 160 ECAventis CropScience S.A. - Francja80 g fenmedifamu

80 g desmedifamu w 1 litrze środka

IV25.08.2007 r.
190Betanal AM 11 160 ECZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie wg licencji firmy Aventis CropScience S.A. - Francja80 g fenmedifamu

80 g desmedifamu w 1 litrze środka

IV25.08.2007 r.
191Betanal Compact 163 EC 3)Aventis CropScience S.A. - Francja129 g fenmedifamu

34 g desmedifamu w 1 litrze środka

IV24.06.2002 r.
192Betanal Elite 274 ECAventis CropScience S.A. - Francja91 g fenmedifamu

71 g desmedifamu

112 g etofumesatu w 1 litrze środka

pozostałe23.07.2011 r.
193Betanal Progress 274 OFAventis CropScience S.A. - Francja91 g fenmedifamu

71 desmedifamu

112 g etofumesatu w 1 litrze środka

IV19.02.2009 r.
194Betanal Progress AM 180 ECAventis CropScience S.A. - Francja60 g fenmedifamu

60 g desmedifamu

60 g etofumesatu w 1 litrze środka

IV10.03.2008 r.
195Betanal Quattro 380 SEAventis CropScience S.A. - Francja60 g fenmedifamu

60 g desmedifamu

60 g etofumesatu

200 g metamitronu w 1 litrze środka

IV03.04.2008 r.
196Betanal Tandem 191 EC 3)Aventis CropScience S.A. - Francja97 g fenmedifamu

94 g etofumesatu w 1 litrze środka

IV24.06.2002 r.
197Betanal Tandem 191 EC 3)Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie wg licencji firmy Aventis CropScience S.A. - Francja97 g fenmedifamu

94 g etofumesatu w 1 litrze środka

IV24.06.2002 r.
198Betaren 160 SCKVK Agro A/S - Dania160 g fenmedifamu w 1 litrze środkaIV18.03.2007 r.
199Betasana 160 ECAgroDan A/S - Dania160 g fenmedifamu w 1 litrze środkaIV06.11.2007 r.
200Betasana Duo 180 ECAgroDan A/S - Dania80 g fenmedifamu

100 g etofumesatu w 1 litrze środka

IV19.02.2008 r.
201Betokson Super 025 SL2)PPH "Tomatex" - Jaworzno25 g kwasu 2-naftoksyoctowego w postaci soli z trójetanoloaminą w 1 litrze środkaIV19.05.2007 r.
202Betokson Super 050 SL2)PPH " Tomatex" - Jaworzno50 g kwasu 2-naftoksyoctowego w postaci soli z trójetanoloaminą w 1 litrze środkaIV02.03.2009 r.
203Betokson Tandem2)PPH "Tomatex" - Jaworzno0,005% kwasu naftoksyoctowego w postaci soli z trójetanoloaminą

21 mg kwasu giberelinowego

IV22.01.2008 r.
204Bi 58 NowyBASF - Niemcy400 g dimetoatu w 1 litrze środkaIII08.02.2006 r.
205Bio Blatt 25 EC 2)Neudorff GmbH KG - Niemcy25% lecytyny uzyskanej z roślin soiIV21.05.2008 r.
206Bio Insekt AL 2)Pokon and Chrystal BV -Holandia0,8% oleinianu potasowegoIV06.11.2007 r.
207Biobit 3,2 WP 2)Valent BioSciences USA3,2 % kryształów Bacillus thuringiensis var. KurstakiIV31.08.2005 r.
208Biochikol 020 PCGumitex Poli-Farm Sp. z o.o. Łowicz20 g chitozanupozostałe28.02.2006 r.
209Bioczos BR 2)PPH "Himal" - Łódź10 g miazgi czosnkowej w otoczce parafinyIV17.01.2010 r.
210Bion 50 WGSyngenta Crop Protection AG - Szwajcaria50% acybenzolaru-S-metylowegoIV16.01.2008 r.
211Bioplant kleiste tabliceUnichem D.O.O.- Słowenia10 tablic pokrytych klejem oraz haczyki i patyczki do zawieszaniaIV04.12.2011 r.
212Bioprzerzedzacz 060 SLPPH "Tomatex" -Jaworzno50 g 6-benyloaminopuryny

10 g kwasu 1-naftylooctowego w 1 litrze środka

IV30.04.2011 r.
213Biosept 33 SL2)Cintamani Poland - Piaseczno33% ekstraktu z nasion i miąższu grejpfrutaIV29.05.2010 r.
214Biospin 120 SCDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.120 g spinosadu w 1 litrze środkaIV14.01.2012 r.
215Bison 75 WPGharda Chemicals Ltd. - Indie75% izoproturonuIV25.02.2008 r.
216Bison 75 WPZakłady Chemiczne "Organika-Azot"S.A. - Jaworzno wg licencji firmy Gharda Chemicals Ltd. - Indie75% izoproturonuIV25.02.2008 r.
217Bison 83 WGGharda Chemicals Limited-Indie83% izoproturonuIV28.05.2009 r.
218Bladex 500 SCBASF - Niemcy500 g cyjanazyny w 1 litrze środkaIII30.12.2004 r.
219B-Nine 85 SP 2)Uniroyal Chemical Company - USA85% daminozyduIII04.03.2007 r.
220Bofix 260 ECDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.40 g fluroksypyru w formie estru 1-metyloheptylowego

20 g chlopyralidu

200 g MCPA w formie soli potasowej w 1 litrze środka

IV24.01.2007 r.
221Bonga SCPrzedsiębiorstwo Zagraniczne "Gama" - Poznańzestaw makro-i mikroelementów o pH zasadowymIV25.01.2004 r.
222Brasikol 250 FSZ.P.U.H. "Best-Pest" - Jaworzno200 g imidachoprydurod.

50 g alfa-cypermetryny w 1 litrze środka

III16.03.2011 r.
223Bravo 500 SCSyngenta Limited - Wielka Brytania500 g chlorotalonilu w 1 litrze środkaIV18.01.2011 r.
224Bravo 75 WGSyngenta Limited - Wielka Brytania75% chlorotaloniluIV07.10.2006 r.
225Bravo Plus 500 SCSyngenta Limited - Wielka Brytania500g chlorotalonilu z dodatkiem cynku jako mikroelementu w 1 litrze środkaIV06.11.2007 r.
226Brestan 72 WPAventis CropScience S.A. - Francja54% octanu fentinu

18% manebu

II09.12.2003 r.
227Brestanid 502 SCAventis CropScience S.A. - Francja502 g wodorotlenku fentinu w 1 litrze środkaIII26.06.2007 r.
228Brio 450 SEBASF - Niemcy150 g krezoksymu metylowego

300 g fenpropimorfu w 1 litrze środka

IV02.02.2008 r.
229Bromek metyluAtofina S.A. -Francja98% bromku metylu

2% chloropikryny

I27.10.2004 r.
230Bulldock 025 ECBayer AG -Niemcy25 g beta-cyflutryny w 1 litrze środkaIII28.05.2009 r.
231Bumper 250 ECMakhteshim-Agan - Izrael250 g propikonazolu w 1 litrze środkaIV21.05.2009 r.
232Bumper Super 490 ECMakhteshim-Agan - Izrael400 g prochlorazu

90 g propikonazolu w 1 litrze środka

pozostałe29.03.2009 r.
233Buracyl 80 WP"Rokita-Agro" S.A. - Brzeg Dolny (d. Zakłady Chemiczne "Organika" w Żarowie Spółka Akcyjna)80% lenacylupozostałe23.07.2011 r.
234Burakomitron 70 WGHermoo Belgium NV - Belgia70% metamitronuIV06.02.2012 r.
235Burakosat 500 S.C.Hermoo Belgium NV - Belgia500 g etofumesatu w 1 litrze środkaIV06.02.2012 r.
236Buramet 70 WG"Rokita-Agro" S.A. - Brzeg Dolny70% metamitronuIV02.03.2010 r.
237Buranit 74 ECZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna74% cykloatuIV14.01.2012 r.
238Burasan 191 EC"Rokita-Agro" S.A. - Brzeg Dolny97 g fenmedifamu

94 g etofumesatu w 1 litrze środka

IV02.03.2010 r.
239Burex 430 SCIstrochem a/s -Republika Słowacka430 g chlorydazonu w 1 litrze środkaIV31.12.2006 r.
240Burex 80 WPIstrochem a/s -Republika Słowacka80% chlorydazonuIV30.10.2006 r.
241Burex 80 WPZakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. - Jaworzno wg licencji firmy Istrochem a/s - Republika Słowacka80% chlorydazonuIV26.09.2007 r.
242Burex Prima 320 DCIstrochem a/s -Republika Słowacka320 g chlorydazonu z dodatkiem 176 g estru metylowego oleju rzepakowego jako adiuwanta w 1 litrze środkaIV21.05.2007 r.
243Butisan 400 SCBASF - Niemcy400 g metazachloru w 1 litrze środkaIII20.07.2004 r.
244Butisan 400 SCZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie wg licencji firmy BASF - Niemcy400 g metazachloru w 1 litrze środkaIII20.07.2004 r.
245Butisan 400 SC + Command 480 ECBASF - Niemcy200 g metazachloru

240 g chlomazonu

III17.07.2011 r.
246Butisan 500 SCBASF - Niemcy500g metazachloru w 1 litrze środkaIII22.11.2007 r.
247Butisan Star 416 SCBASF - Niemcy333 g metazachloru

83 g chinomeraku w 1 litrze środka

IV24.02.2007 r.
248Butoxone M 400 SLAH Marks -Wielka Brytania400 g MCPB w formie soli sodowej w 1 litrze środkaIV08.05.2010 r.
249Calixin 750 ECBASF - Niemcy750 g tridemorfu w 1 litrze środkaIII29.11.2006 r.
250Calypso 480 SCBayer AG -Niemcy480 g tiachloprydu w 1 litrze środkaIII20.12.2011 r.
251Cambio 410 SL2)BASF - Niemcy320 g bentazonu w formie soli sodowej

90 g dikamby w formie soli sodowej w 1 litrze środka

pozostałe15.05.2010 r.
252Capitan 250 EWDu Pont de Nemours250 g flusilazolu w 1 litrze środkaIII24.03.2010 r.
253Captan 50 WPArvesta Corporation -USA50% kaptanuIV30.08.2004 r.
254Captan 80 WGArvesta Corporation -USA80% kaptanuIV07.04.2010 r.
255Caramba 60 SLBASF - Niemcy60 g metkonazolu w 1 litrze środkaIV15.12.2008 r.
256Carat 350 SCAventis CropScience S.A. - Francja100 g diflufenikanu 250 g flurtamonu w 1 litrze środkapozostałe21.05.2009 r.
257Carpene 65 WPIsagro - Włochy65% dodynyIII07.04.2007 r.
258Carpovirusine SC 2)Natural Plant Protection -Francja6,7 x1012 Baculovirus GVIV20.03.2007 r.
259Cascade 050 ECBASF - Niemcy50 g flufenoksuronu w 1 litrze środkaIII31.07.2005 r.
260Casoron 6,75 GR 1)Uniroyal Chemical Company - USA6,75% dichlobeniluIV05.06.2008 r.
261CCC Stefes 720 SL2)Aventis CropScience S.A. - Francja720 g chlorku chloromekwatu w 1 litrze środkaIII15.12.2008 r.
262Ceetal Plaie 03 AECeetal-Pol

Sp. z o.o. - Gdynia

2% imazalilu

1% azakonazolu

III16.03.2011 r.
263Cecefon 465 SLRokita-Agro S.A. Brzeg Dolny310 g chlorku chlorocholiny 155 g etefonuszkodliwy30.01.2013 r.
264Cerelux 510 SCDu Pont de Nemours160 g flusilazolu

50 g tridemorfu w 1 litrze środka

IV14.01.2008 r.
265Cerelux Plus 535 ECDu Pont de Nemours160 g flusilazolu

375 g fenpropimorfu w 1 litrze środka

IV09.03.2010 r.
266Cerone 480 SL 2)Aventis CropScience S.A. - Francja480 g etefonu w 1 litrze środkaIV11.09.2007 r.
267Cervacol Extra 2)Avenarius Agro GmbH - Austriapolioctan winylu z dodatkiem rozpuszczalników alkoholowych i składników mineralnychIV14.09.2004 r.
268Cervastop PA 2)Avenarius Agro GmbH - Austriamieszanina polioctanu winylu i składników mineralnychIV19.02.2009 r.
269Champion 50 WP3)Agtrol International - Francja50% miedzi w postaci wodorotlenku miedziowegoIII26.04.2003 r.
270Charisma 207 ECDu Pont de Nemours106,7 g flusilazolu

100 g

famoksatu w 1 litrze środka

szkodliwy27.01.2009 r.
271Chinook 200 FSBayer AG -Niemcy100 g imidachlopridu

100 g beta-cyflutryny w 1 litrze środka

III03.09.2009 r.
272Chinook Plus 500 FSBayer AG - Niemcy420 g imidachlopridu 80 g betacyflutryny w 1 litrze środkaszkodliwy03.09.2009 r.
273Chisel 75 WGDu Pont de Nemours68,2% tifensulfuronu metylowego

6,8% chlorosulfuronu

IV22.12.2009 r.
274Chlormezyl 500 ECChimac Agriphar S.A. - Belgia278 g chloropiryfosu 222 g dimetoatu w 1 litrze środkaszkodliwy02.02.2008 r.
275Chlorynka PZakłady Chemiczne "Rokita" S.A. -Brzeg Dolny45 g chloru w postaci podchlorynu sodowego w 1 litrze środkaIII29.01.2006 r.
276Chorus 75 WGSyngenta Crop Protection AG -Szwajcaria75% cyprodiniluIV10.02.2009 r.
277Chwastox 500 SL 2)Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. - Nowa Sarzyna500 g MCPA w formie soli dimetyloaminowej w 1 litrze środkaIII12.05.2009r
278Chwastox 750 SL 2)Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna750 g MCPA w formie soli dimetyloaminowej w 1 litrze środkaIII22.05.2008 r.
279Chwastox D 179 SL2)Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. - Nowa Sarzyna161 g MCPA w formie soli sodowo-potasowej

17,8 g dikamby w formie soli sodowej w 1 litrze środka

IV05.02.2012 r.
280Chwastox DuoZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna20 g karfentrazonu etylu w 40 g opakowaniu

/ Aurora 50 WG / 900 g MCPA w formie soli sodowo-potasowej w 3 l opakowaniu

/ Chwastox Extra 300 SL /

III20.04.2009 r.
281Chwastox Extra 300 SLZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna300 g MCPA w formie soli sodowo-potasowych w 1 litrze środkaIII17.11.2005 r.
282Chwastox M 210 SL 2)Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna100 g MCPA

110 g mekopropu w formie soli sodowo-potasowych w 1 litrze środka

IV19.12.2011 r.
283Chwastox Mix 292 EWZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna250 g MCPA w formie soli potasowej

42 g fluroksypyru w formie estru 2-butoksypropylowego w 1 litrze środka

pozostałe28.07.2008 r.
284Chwastox Super 450 SL 2)Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna450 g MCPA w formie soli w 1 litrze środkaIII12.03.2007 r.
285Chwastox Trio 540 SLZakłady Chemiczne "Organika -Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna300 g mekopropu 200 g MCPA

40 g dikamby w 1 litrze środka

III10.03.2008 r.
286Chwastox Turbo 340 SL 2)Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna300 g MCPA w formie soli potasowej

40 g dikamby w postaci soli sodowej w 1 litrze środka

III30.07.2007 r.
287Chwastox Turbo 340 SL 2)Syngenta Crop Protection AG -Szwajcaria300 g MCPA w postaci soli potasowej

40 g dikamby w postaci soli sodowej w 1 litrze środka

III30.07.2007 r.
288Citowett ALBASF - Niemcy100% eteru alkiloarylo-poliglikolowegoIII07.10.2006 r.
289Clarinet 200 SCAventis CropScience S.A - Francja50 g fluquinkonazolu 150 g pyrimetanilu w 1 litrze środkaIII25.11.2008 r.
290Cliophar 300 SL 2)Chimac Agriphar S.A. - Belgia300 g chlopyralidu w 1 litrze środkaIV02.03.2010 r.
291Clortosip 500 SCVischim SrL -Włochy500 g chlorotalonilu w 1 litrze środkaIV03.01.2007 r.
292Colzor Trio 405 ECNovartis Crop Protection - AG Szwajcaria187,5 g dimetachloru

30 g chlomazonu 187,5 g napropamidu w 1 litrze środka

IV10.07.2010 r.
293Command 360 CSFMC Corporation - USA360 g chlomazonu w 1 litrze środkaIV17.11.2009 r.
294Command 480 ECFMC Corporation - USA480 g chlomazonu w 1 litrze środkaIII14.04.2008 r.
295Compete 240 ECDow AgroSciences Polska Sp. z o.o. (d. Rohm and Haas - USA)240 g fluoroglikofenu etylowego w 1 litrze środkaIV24.02.2007 r.
296Compo Floranid Antymech do Trawników 09 GRCompo GmbH-Niemcy9% żelaza w postaci siarczanu żelazawego

13% azotu w postaci siarczanu amonowego

IV27.07.2010 r.
297Compo Floranid Nawóz do trawników z odchwaszczaczem2)BASF - Niemcy7 g 2,4-D

1 g dikamby w formie soli dimetyloaminowych w 1 kg środka

IV22.12.2010 r.
298Confidor 200 SLBayer AG - Niemcy200 g imidachloprydu w 1 litrze środkapozostałe21.02.2007 r.
299Corbel 750 ECBASF - Niemcy750 g fenpropimorfu w 1 litrze środkaIII25.11.2009 r.
300Cotnion-metyl 200 ECMakhteshim-Agan - Izrael200 g azynofosu metylowego w 1 litrze środkatoksyczny27.01.2009 r.
301Cougar 600 SCAventis CropScience S.A. - Francja100 g diflufenikanu 500 g izoproturonu w 1 litrze środkaIV07.10.2006 r.
302Cresopur 225 SLNufarm GmbH and Co KG - Austria225 g benazoliny w formie soli potasowej w 1 litrze środkaIV28.12.2005 r.
303Cruiser 70 WSSyngenta Crop Protection AG - Szwajcaria70% tiametoksamuIII30.06.2010 r.
304Cruiser OSR 322 FS2)Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria280 g tiametoksamu 33,3 g metalaksylu-M

8 g fludioksonilu w 1 litrze środka

IV30.06.2010 r.
305Cukarb 350 SCZakłady Chemiczne "Organika - Azot" S.A. - Jaworzno175 g miedzi w postaci tlenochlorku miedziowego

175 g karbendazymu w 1 litrze środka

pozostałe30.11.2008 r.
306Cuproxat 345 SCNufarm KG GmbH and Co - Austria190 g miedzi w postaci trójzasadowego siarczanu miedziowego w 1 litrze środkaIV12.05.2009 r.
307Curzate Cu 49,5 WPZakłady Chemiczne "Organika - Azot" S.A. - Jaworzno4,5% cymoksanilu

45% miedzi w postaci tlenochlorku miedziowego

szkodliwy08.10.2009 r.
308Curzate M 72,5 WPDu Pont de Nemours4,5% cymoksanilu

68% mankozebu

IV28.12.2005 r.
309Cycocel 460 SLBASF - Niemcy460 g chlorku chloromekwatu w 1 litrze środkaIV29.09.2005 r.
310Cycocel 750 SLBASF - Niemcy750 g chlorku chloromekwatu w 1 litrze środkaIII21.08.2011 r.
311Cycogan 460 SLAllied Colloids Limited - Wielka Brytania460 g chlorku chloromekwatu w 1 litrze środkaIII15.11.2005 r.
312Cyperkill Super 25 ECMitchell Cotts Chemicals Ltd -Wielka Brytania25% cypermetrynyIII28.05.2009 r.
313Danacap 450 CSCheminova Agro A/S - Dania450 g metyloparationu w 1 litrze środkaIII12.01.2008 r.
314Danadim 400 ECCheminova Agro A/S - Dania400 g dimetoatu w 1 litrze środkaIII06.11.2007 r.
315Dancor 70 WGAgroDan A/S -Dania70% metrybuzynyIII22.12.2010 r.
316Danirun 110 ECSumitomo Chemical Company Limited - Japonia80 g fenpropatryny

30 g heksytiazoksu w 1 litrze środka

III18.11.2006 r.
317Danitol 10 ECSumitomo Chemical Company Limited - Japonia10% fenpropatrynyII30.06.2010 r.
318Danitol 10 EWSumitomo Chemical Company Ltd. - Japonia10% fenpropatrynyIII23.03.2011 r.
319Dantol 040 SLPrzedsiębiorstwo Wielobranżowe "NATA" - Dąbrówka40 g chloru w postaci podchlorynu sodowego w 1 litrze środkaIII22.11.2010 r.
320Dar 2,5 GRZakład Doświadczalny "Organika" Sp. z o.o. - Nowa Sarzyna2,5% chlorfenwinfosuszkodliwy13.04.2010 r.
321Dar 2,5 GRZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. - Nowa Sarzyna2,5% chlorfenwinfosuszkodliwy13.04.2010 r.
322Decis 005 ULAventis CropScience S.A. - Francja0,5% deltametrynyIV04.03.2009 r.
323Decis 2,5 ECAventis CropScience S.A. - Francja2,5% deltametrynyIII26.01.2008 r.
324Decis 2,5 ECZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie wg licencji firmy Aventis CropScience S.A. - Francja2,5% deltametrynyIII26.01.2008 r.
325Decis koncentrat 015 UL 3)Aventis CropScience S.A. - Francja15 g deltametryny w 1 litrze środkaIV17.12.2002 r.
326Decisquick 425 EC3)Aventis CropScience S.A. - Francja25 g deltametryny 400 g heptenofosu w 1 litrze środkaII29.12.2002 r.
327Decistab TBAventis CropScience S.A. - Francja0,625 g deltametryny w 1 tabletce o masie 2,5 gIII30.04.2008 r.
328Dedal 90 EC 2)Towarzystwo Chemiczne "Danmar" - Łódź90% oleju roślinnegoIV29.05.2008 r.
329Degesch Plates/ Strips1)Detia Freyberg GmbH - Niemcy56% fosforku magnezuI10.02.2007 r.
330Delan 700 WGBASF - Niemcy700 g ditianonu w 1 kg środkaIII07.10.2006 r.
331Delicia-Gastoxin 56 GE 2)Delicia Freyberg GmbH - Niemcy56,8% fosforku glinuI26.06.2010 r.
332Dendromal 03 PA2)Zakład Chirurgii, Pielęgnacji i Ścinki Drzew - Warszawa3% tiofanatu metylowegoIV29.08.2007 r.
333Devrinol 450 SCUnited Phosphorus Limited - Wielka Brytania450 g napropamidu w 1 litrze środkaIV11.12.2005 r.
334Diafuran 5 GRMitsubishi Kasei Corporation - Japonia5% karbofuranuII27.12.2004 r.
335Diazinon 10 GRNippon Kayaku Co - Japonia10% diazynonuIV23.01.2007 r.
336Diazinon 250 ECNippon Kayaku Co - Japonia250 g diazynonu w 1 litrze środkaIV03.06.2003 r.
337Diazol 250 ECMakhteshim-Agan - Izrael250 g diazynonu w 1 litrze środkaszkodliwy30.10.2006 r.
338Diazol 500 EWMakhteshim-Agan - Izrael500 g diazynonu w 1 litrze środkaszkodliwy10.08.2010 r.
339Dicoherb 750 SL2)Nufarm GmbH and Co KG - Austria750 g MCPA w postaci soli dimetyloaminowej w 1 litrze środkaIII17.12.2006 r.
340Dicopur 600 SL 2)Nufarm GmbH and Co KG - Austria600 g 2,4-D w postaci soli dimetyloaminowej w 1 litrze środkaIII06.11.2007 r.
341Dicopur Combi 500 SLNufarm GmbH and Co KG - Austria400 g mekopropu 100 g 2,4-D w postaci soli dimetyloaminowych w 1 litrze środkaIV19.03.2007 r.
342Dicuran 80 WPSyngenta Crop Protection AG - Szwajcaria80% chlorotoluronuIV29.11.2006 r.
343Dicuran Forte 80 WPSyngenta Crop Protection AG - Szwajcaria78,5% chlorotoluronu 1,5% triasulfuronupozostałe30.01.2013 r.
344Dimezyl 400 ECChimac Agriphar S.A. - Belgia400 g dimetoatu w 1 litrze środkaIII22.11.2007 r.
345Dimilin 25 WP 2)Uniroyal Chemical Company - USA25% diflubenzuronuszkodliwy18.06.2008 r.
346Dimilin 480 SC 2)Uniroyal Chemical Company-USA480 g diflubenzuronu w 1 litrze środkapozostałe14.02.2007 r.
347Dipel 3,2 WP 2)Valent BioSciences USA3,2% kryształów i przetrwalników Bacillus thuringiensis var.Kursta w 1 litrze środkaIV25.03.2004 r.
348Discus 500 WGBASF - Niemcy500 g krezoksymu metylowego w 1 litrze środkaIV22.11.2007 r.
349Discus Top 675 WGBASF - Niemcy85 g krezoksymu metylowego

590 g metiramu w 1 kg środka

IV06.12.2010 r.
350Dithane 455 SCDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.455 g mankozebu w 1 litrze środkaIV17.08.2009 r.
351Dithane 75 WGDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.75% mankozebuIV27.12.2004 r.
352Dithane M-45 80 WPDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.80% mankozebuIV10.12.2006 r.
353Dithane NeoTec 75 WGDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.75% mankozebuIV25.10.2011 r.
354Dividend 030 FSSyngenta Crop Protection AG - Szwajcaria30 g difenokonazolu w 1 litrze środkaIV02.02.2008 r.
355Domark 100 ECIsagro S.p.A. - Włochy100 g tetrakonazolu w 1 litrze środkaIII11.05.2009 r.
356Dominator 360 SL2)Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o360 g glifosatu w postaci soli izopropyloaminowej w 1 litrze środkaIV14.02.2010 r.
357Domino 700 S.C.Bayer AG - Niemcy700 g metamitronu w 1 litrze środkaIV28.05.2012 r.
358Drzewochron G 2)Fundacja Ochrony Zabytków-Zakład Wyrobów Chemicznych - Wisznice24% kumylofenolanu 4% 2-merkaptobenzo-tiazolanu soduIV06.12.2003 r.
359Dual 960 EC 3)Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria960 g metolachloru w 1 litrze środkaIV02.05.2003 r.
360Dual Gold 960 ECSyngenta Crop Protection AG - Szwajcaria960 g S-metolachloru w 1 litrze środkapozostałe15.03.2010 r.
361Dubelt Jęczmień 040 FSBayer AG - Niemcy20 g tebukonazolu

20 g triazoxidu w 1 litrze środka

IV30.11.2008 r.
362Ducason G-SR 1)3)Uniroyal Chemical Company-USA20% dichlobeniluIV25.08.2002 r.
363Duett 250 SCBASF - Niemcy125 g epoksykonazolu 125 g karbendazymu w 1 litrze środkaIV08.03.2009 r.
364Duplosan DP 600 SL2)BASF - Niemcy600 g dichloropropu-P w postaci soli potasowej w 1 litrze środkaIII06.01.2007 r.
365Duplosan KV 600 SL2)BASF - Niemcy600 g mekopropu-P w postaci soli potasowej w 1 litrze środkaIII06.01.2007 r.
366Duplosan Super 600 SL 2)BASF - Niemcy130 g mekopropu -P

310 g dichloropropu - P

160 g MCPA w postaci soli dimetyloaminowej w 1 litrze środka

III14.02.2007 r.
367Dursban 480 ECDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.480 g chloropiryfosu w 1 litrze środkaszkodliwy27.05.2012 r.
368Dyspenser feromonowy - Colodor 2)Zakład Doświadczalny "Chemipan" Instytutu Chemii Fizycznej i Instytutu Chemii Organicznej PAN - Warszawasubstancje wabiące krabika modrzewiowcaIV09.07.2008 r.
369Dyspenser feromonowy - Tomodor 2)Zakład Doświadczalny "Chemipan" Instytutu Chemii Fizycznej i Instytutu Chemii Organicznej PAN - Warszawasubstancje wabiące cetyńca większegoIV09.07.2008 r.
370Dyspenser feromonowy - Trypodor 2)Zakład Doświadczalny "Chemipan" Instytutu Chemii Fizycznej i Instytutu Chemii Organicznej PAN - Warszawalineatyna i inne substancje wabiąceIV10.11.2003 r.
371Dyspenser feromonowy - Chalcodor 2)Zakład Doświadczalny "Chemipan" Instytutu Chemii Fizycznej i Instytutu Chemii Organicznej PAN - Warszawasubstancje wabiące rytownika pospolitegoIV09.07.2008 r.
372Dyspenser feromonowy - Adoxodor 2)Zakład Doświadczalny "Chemipan" Instytutu Chemii Fizycznej i Instytutu Chemii Organicznej PAN - Warszawasubstancje wabiące samce zwójki siatkóweczkiIV23.12.2004 r.
373Dyspenser feromonowy - Hylodor2)Zakład Doświadczalny "Chemipan" Instytutu Chemii Fizycznej i Instytutu Chemii Organicznej PAN - Warszawasubstancje wabiące szeliniaka sosnowcaIV09.07.2008 r.
374Efuzin 500 SCChimac-Agriphar s.a. -Belgia500 g dodyny w 1 litrze środkaszkodliwy04.07.2012 r.
375Ekoherb 12 AL 2)"Varichem"

T. Ostrowski - Huta Żabiowolska

12 % kwasu laurynowego i kaprynowego w formie soli potasowejIV25.11.2008 r.
376Ekonom 72 WPZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie8% metalaksylu 64% mankozebuIV27. 11.2012 r.
377Ekor-Mech 49 GR"Ekor" P.P.H.U. S.C. - Poznań49% siarczanu żelazawegoIV21.08.2011 r.
378Ekos 100 ECDow

AgroSciences Polska Sp. z o. o.

100 g heksaflumuronu w 1 litrze środkapozostałe09.01.2007 r.
379Ekotech 15 OF 2)Aventis CropScience S.A. - Francja15% kryształów Bacillus thuringiensis var. KurstakiIV26.03.2007 r.
380Ekotech Pro 075 OF2)Aventis CropScience S.A. - Francja75 g kryształów Bacillus thuringiensis var. Kurstaki w 1 litrze środkaIV10.03.2008 r.
381Elnoh 39 EC 3)Japan Hydrazine Co Inc - Japonia39% hydrazydu kwasu maleinowego w postaci soli cholinowejIV17.12.2002 r.
382Emblem 20 WPCFPI Nufarm - Francja20% bromoksynilu w postaci estru kwasu octowegoIII06.02.2011 r.
383Eminent 125 SLIsagro S.p.A. - Włochy125 g tetrakonazolu w 1 litrze środkaIV18.02.2007 r.
384Eminent Star 312 SLIsagro S.p.A. -Włochy62,5 g tetrakonazolu 250 g chlorotalonilu w 1 litrze środkaIV07.06.2009 r.
385Emol 05 ALFarbryka Farb i Lakierów "Polifarb-Pilawa" S.A. - Pilawa5% tiuramuIV10.02.2010 r.
386Emol 10 LAFabryka Farb i Lakierów "Polifarb-Pilawa" S.A. -Pilawa10% tiuramuIV11.07.2010 r.
387Emol -BTX LA 2)Farbryka Farb i Lakierów "Polifarb-Pilawa" S.A. - Pilawa0,1 g benzoesanu denatonium w 1 kg środkaIV24.06.2007 r.
388Enarodor Dyspenser 2)Zakład Doświadczalny "Chemipan" Instytutu Chemii Fizycznej i Instytutu Chemii Organicznej PAN - Warszawasubstancje wabiące samce zwójki koróweczkiIV18.09.2009 r.
389Enduro 258 ECBayer AG - Niemcy255 g oksydemetonu metylowego

8 g beta-cyflutryny w 1 litrze środka

II20.11.2009 r.
390Enolofos 500 ECZakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. - Jaworzno500 g chlorfenwinfosu w 1 litrze środkaI23.01.2007 r.
391Escort 263 ECBASF - Niemcy12,5 g imazamoksu w postaci soli amonowej

250 g pendimetaliny w 1 litrze środka

IV28.09.2008 r.
392Esteron 564 ECDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.564 g 2,4-D w formie estru 2-etyloheksylowego w 1 litrze środkaIII03.09.2008 r.
393Ethosat 500 SCFeinchemie Schwebda GmbH - Niemcy500 g etofumesatu w 1 litrze środkaIV03.03.2008 r.
394Ethrel 480 SL2)Aventis CropScience S.A. - Francja480 g etefonu w 1 litrze środkaIV22.09.2008 r.
395Euparen 50 WPBayer AG -Niemcy50% dichlofluaniduIV23.01.2007 r.
396Euparen 50 WPZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie wg licencji firmy Bayer AG - Niemcy50% dichlofluaniduIV23.01.2007 r.
397Euparen Multi 50 WGBayer AG - Niemcy50% tolylfluaniduIV30.10.2010 r.
398Euparen Multi 50 WPBayer AG - Niemcy50% tolylfluaniduIII23.07.2009 r.
399Expander 400 SCBASF - Niemcy300 g chlorydazonu 100 g fenmedifamu w 1 litrze środkaIII14.03.2007 r.
400Expander 400 SCZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie wg licencji firmy BASF - Niemcy300 g chlorydazonu

100 g fenmedifamu w 1 litrze środka

III14.03.2007 r.
401Expander Top 400 SCBASF - Niemcy300 g chlorydazonu

50 g fenmedifamu

50 g desmedifamu w 1 litrze środka

III04.09.2007 r.
402Expander Top 400 SCZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie wg licencji firmy BASF - Niemcy300 g chlorydazonu

50 g fenmedifamu

50 g desmedifamu w 1 litrze środka

III17.02.2008 r.
403Expert 60 WGBayer AG - Niemcy20% diflufenikanu 40% flufenacetuIII27.08.2009 r.
404Expert Met 56 WGBayer AG - Niemcy14% metrybuzyny 42% flufenacetuIII06.04.2011 r.
405Factor 365 SEBayer AG - Niemcy5 g metosulamu 360 g 2,4-D w formie estru 2-etyloheksylowego w 1 litrze środkaIV23.01.2012 r.
406Falcon 460 ECBayer AG - Niemcy167 g tebukonazolu 250 g spiroksaminy

43 g triadimenolu w 1 litrze środka

III28.09.2008 r.
407Fastac 100 ECBASF - Niemcy100 g alfa-cypermetryny w 1 litrze środkaIII10.02.2010 r.
408Faworyt 330 SLZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna"300 g chlopyralidupozostałe25.02.2013 r.
409Fazor 80 SGUniroyal Chemical Company - USA80% hydrazydu kwasu maleinowego w postaci soli potasowejIV21.08.2011 r.
410Fernando 225 ECDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.50 g chlopyralidu

75 g fluroksypyru w formie estru 1-etylo-heptylowego

100 g trichlopyru w formie estru butoksyetylowego w 1 litrze środka

pozostałe11.12.2011 r.
411Ferrax 440 FS 3)Syngenta Limited - Wielka Brytania30 g flutriafolu

10 g tiabendazolu 400 g etyrymolu w 1 litrze środka

IV30.10.2002 r.
412Flamenco 100 SCAventis CropScience S.A. - Francja100 g fluquinkonazolu w 1 litrze środkaIII29.05.2008 r.
413Flirt 460 SCBASF - Niemcy418 g chlorydazonu

42 g chinomeraku w 1 litrze środka

IV14.03.2007 r.
414Flirt 460 SCZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie wg licencji firmy BASF - Niemcy418 g chlorydazonu

42 g chinomeraku w 1 litrze środka

IV14.03.2007 r.
415Flordimex 420 SLChemie GmbH Bitterfeld-Wolfen-Niemcy420 g etefonu w 1 litrze środkaIV15.10.2011 r.
416Floril 019 ALFloril GmbH i G. - Niemcy18,9 g oleju parafinowego w 1 litrze środkaIV12.05.2009 r.
417Florovit nawóz do trawników antymech GRInco-Veritas S.A. - Susz4% siarczanu żelazawego, w tym jednowodnego oraz siedmiowodnegoIV17.07.2011 r.
418Focus Ultra 100 ECBASF - Niemcy100 g cykloksydymu w 1 litrze środkaIV05.02.2007 r.
419Focus Ultra 100 ECZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie wg licencji firmy BASF - Niemcy100 g cykloksydymu w 1 litrze środkaIV05.02.2007 r.
420Folar 525 SCSyngenta Crop Protection AG - Szwajcaria345 g terbutyloazyny 180 g glifosatu w postaci soli izopropyloaminowej w 1 litrze środkaIV28.04.2008 r.
421Folicur BT 225 ECBayer AG - Niemcy125 g tebukonazolu 100 g triadimefonu w 1 litrze środkaIV20.04.2009 r.
422Folicur E 50 WPBayer AG - Niemcy40% dichlofluanidu

10% tebukonazolu

IV23.03.2008 r.
423Folicur Multi 50 WGBayer AG - Niemcy40% tolylfluanidu

10% tebukonazolu

IV29.05.2010 r.
424Folicur Multi 50 WPBayer AG - Niemcy40% tolylfluanidu

10% tebukonazolu

IV26.09.2010 r.
425Folicur Plus 375 ECBayer AG - Niemcy250 g tebukonazolu

125 g triadimenolu w 1 litrze środka

IV30.11.2008 r.
426Folpan 80 WGMakhteshim-Agan - Izrael80% folpetuIV25.11.2008 r.
427Fongarid 25 WP 3)Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria25% furalaksyluIV02.05.2003 r.
428Foray 02,2 UL 2)Valent BioSciences USA2,2% kryształów Bacillus thuringiensis var. KurstakiIV12.01.2004 r.
429Foray 03 UL 2)Valent BioSciences USA3,3% kryształów Bacillus thuringiensis var. KurstakiIV13.01.2007 r.
430Foray 04 UL 2)Valent BioSciences USA4,24% Bacillus thuringiensis var. KurstakiIV02.03.2010 r.
431Forte 430 SCOxon Italia - Włochy430 g chlorydazonu w 1 litrze środkaIV06.12.2005 r.
432Forte 65 WGOxon Italia - Włochy65% chlorydazonuIV28.07.2008 r.
433Forte 65 WPOxon Italia - Włochy65% chlorydazonuIV06.12.2005 r.
434Fortel 61,5 WGAventis CropScience S.A. - Francja60% izoproturonu 1,5% amidosulfuronuIII20.01.2009 r.
435Fuego 500 SCFeinchemie Schwebda GmbH - Niemcy500 g metazachloru w 1 litrze środkaIV31.05.2010 r.
436Funaben T 480 FSZakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. Jaworzno332 g tiuramu 148 g karbendazymupozostałe14.02.2013 r.
437Funaben 03 PA"Fregata" S.A. - Gdańsk3% karbendazymuIV31.07.2005 r.
438Funaben 03 PA"Varichem" T. Ostrowski - Huta Żabiowolska3% karbendazymuIV08.02.2006 r.
439Fungaflor 200 EC2)Janssen Pharmaceutica N.V.- Belgia200 g imazalilu w 1 litrze środkaIII08.12.2009 r.
440Fungazil 100 SLJanssen Pharmaceutica N.V. - Belgia100 g imazalilu w 1 litrze środkaIV10.07.2011 r.
441Funguran EASY 50 WPSpiess-Urania Chemicals GmbH - Niemcy50% miedzi w postaci wodorotlenku miedziowegoIII26.07.2011 r.
442Funguran-OH 50 WPSpiess-Urania Chemicals GmbH - Niemcy50% miedzi w postaci wodorotlenku miedziowegoIII20.02.2007 r.
443Furadan 5 GRFMC Corporation - USA5% karbofuranuII15.01.2009 r.
444Furore Super 075 EWAventis CropScience S.A. - Francja75 g fenoxapropu-P-etylu w 1 litrze środkaIV25.07.2004 r.
445Fury 100 ECFMC Corporation - USA100 g zeta-cypermetryny w 1 litrze środkaIII05.06.2005 r.
446Fury 100 EWFMC Corporation - USA100 g zeta-cypermetryny w 1 litrze środkaszkodliwy29.03.2009 r.
447Fusilade Forte 150 ECSyngenta Limited - Wielka Brytania150 g fluazyfopu-P-butylowego w 1 litrze środkaIV03.07.2010 r.
448Fusilade Super 125 EC 3)Syngenta Limited - Wielka Brytania125 g fluazyfopu-P-butylowego w 1 litrze środkaIV02.05.2003 r.
449Fyfanon 500 ECCheminova Agro A/S - Dania500 g malationu w 1 litrze środkaIV16.12.2007 r.
450Galben M 73 WPIsagro - Włochy8% benalaksylu 65% mankozebuIV14.06.2003 r.
451Galben Rame 37 WPIsagro - Włochy4% benalaksylu 33% miedzi w postaci tlenochlorku miedziowegoIV25.01.2004 r.
452Galera 334 SLDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.267 g chlopyralidu

67 g pikloramu w 1 litrze środka

pozostałe21.02.2012 r.
453Galigan 240 ECMakhteshim-Agan - Izrael240 g oksyfluorofenu w 1 litrze środkaIII25.11.2008 r.
454Gallant Plus 104 ECDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.104 g haloksyfopu-R w postaci estru metylowego w 1 litrze środkaIV21.01.2010 r.
455Gallup 360 SLBarclay Chemicals Manufacturing Ltd. - Irlandia360 g glifosatu w postaci soli izopropyloaminowej w 1 litrze środkaIV18.03.2009 r.
456Garlon 480 ECDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.480 g triklopyru w formie estru butoksyetylowego w 1 litrze środkaIII22.06.2005 r.
457Gaucho 350 FSBayer AG - Niemcy350 g imidachlopridu w 1 litrze środkaIII13.11.2008 r.
458Gaucho 600 FSBayer AG - Niemcy600 g imidachlopridu w 1 litrze środkaIII27.09.2009 r.
459Gaucho 70 WSBayer AG - Niemcy70% imidachlopriduIII17.08.2008 r.
460Gaucho bezbarwny 600 FSBayer AG - Niemcy600 g imidachlopridu w 1 litrze środkaIII07.04.2010 r.
461Gesagard 50 WP 3)Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria50% prometrynyIV26.06.2002 r.
462Gesagard 500 SC3)Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria500 g prometryny w 1 litrze środkaIV02.05.2003 r.
463Gesaprim 500 SC1)3)Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria500 g atrazyny w 1 litrze środkaIV02.05.2003 r.
464Gesaprim 90 WG1)Syngenta Crop Protection AG - Szwajcaria90% atrazynyIV28.06.2009 r.
465Gesard 500 SC"Asplant" SC - Jaworzno500 g prometryny w 1 litrze środkaIV10.03.2008 r.
466Gibrescol 10 MG 2)PPH "Tomatex" - Jaworzno10% kwasu giberelinowego GA3IV22.10.2009 r.
467GL 360 SLCalliope S.A. - Francja360 g glifosatu w postaci soli izoropyloaminowej w 1 litrze środkapozostałe06.04.2011 r.
468Gladiator 70 WG 2)Gharda Chemicals Limited - Indie70% metamitronuIV08.10.2009 r.
469Glean 75 WGDu Pont de Nemours75% chlorosulfuronuIV25.03.2009 r.
470Glialka 360 SL 2)Alkagro Chemical Trading Ltd - Węgry360 g glifosatu w postaci soli izopropyloaminowej w 1 litrze środkaIV08.11.2006 r.
471Glifocyd 360 SLZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. - Nowa Sarzyna360 g glifosatu w postaci soli izopropyloaminowej w 1 litrze środkaIV14.01.2012 r.
472Glifogan 360 SLMakhteshim-Agan - Izrael360 g glifosatu w postaci soli izopropyloaminowej w 1 litrze środkaIV28.04.2008 r.
473Glifopol 360 SLCiech S.A. "Agro-Siarka" - Warszawa360 g glifosatu w postaci soli izopropyloaminowej w 1 litrze środkaIV12.05.2010 r.
474Glifostar 360 SLCalliope S.A. - Francja360 g glifosatu w postaci soli izopropyloaminowej w 1 litrze środkaIV09.02.2012 r.
475Glyfos 360 SLCheminova A/S - Dania360 g glifosatu w postaci soli izopropyloaminowej w 1 litrze środkaIV10.02.2010 r.
476Glyphosan 360 SLDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.

(d. Sanachem Pty Ltd - RPA)

360 g glifosatu w postaci soli izopropyloaminowej w 1 litrze środkaIV28.11.2006 r.
477Goal 240 ECDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.

(d. Rohm and Haas - USA)

240 g oksyfluorofenu w 1 litrze środkaIV30.11.2009 r.
478Goldpost 191 ECBarclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia97 g fenmedifamu

94 g etofumesatu w 1 litrze środka

IV13.12.2006 r.
479Golf 292 EWZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna250 g MCPA w formie soli potasowej

42 g fluroksypyru w formie estru 2-butoksypropylowego w 1 litrze środka

IV14.02.2010 r.
480Goltix 70 WG 2)Bayer AG - Niemcy70% metamitronuIV21.02.2007 r.
481Goltix 700 SC 2)Bayer AG - Niemcy700 g metamitronu w 1 litrze środkaIV27.09.2009 r.
482Goltix Compact 90 WG2)

(d. Goltix 90 WG)

Bayer AG - Niemcy90% metamitronuIII08.03.2010 r.
483Graminon Forte 75 WGSyngenta Crop Protection AG - Szwajcaria66% izoproturonu

1% triasulfuronu

III21.10.2007 r.
484Granit 200 SCAventis CropScience S.A. - Francja200 g bromukonazolu w 1 litrze środkaIII25.11.2008 r.
485Granstar 75 WGDu Pont de Nemours75% tribenuronu metylowegoIV11.05.2010 r.
486Granstar StrongDu Pont de Nemours - Francja75% tribenuronu metylowego

250 g fluroksypyru w formie estru 1-metyloheptylowego

pozostałe19.02.2013 r.
487Grasp 250 SCSyngenta Limited - Wielka Brytania250 g tralkoksydymu w 1 litrze środkaIV17.11.2008 r.
488Griffin IPU 500 SCGriffin (Europe) S.A. - Belgia500 g izoproturonu w 1 litrze środkaIV08.11.2010 r.
489Grodyl 75 WGAventis CropScience S.A. - Francja75% amidosulfuronuIV25.10.2009 r.
490Guardian 840 ECMonsanto Europe S.A. - Belgia840 g acetochloru

84 g sejfnera w 1 litrze środka

szkodliwy25.11.2008 r.
491Gwarant 500 SCNM AGRO

Poland Sp. z o.o.

500 g chlorotalonilu w 1 litrze środka z dodatkiem cynku jako mikroelementuIV20.04.2009 r.
492Harmony 75 WGDu Pont de Nemours75% tifensulfuronu metyluIV25.01.2004 r.
493Harmony Extra 75 WG2)Du Pont de Nemours50% tifensulfuronu metylu

25% tibenuronu metylu

IV29.10.2007 r.
494Harvade 250 SCUniroyal Chemical Company - USA250 g dimetypiny w 1 litrze środkaIV11.10.2009 r.
495Herbitor Super 440 SE"Asplant" S.C. - Jaworzno385 g diuronu 55 g trichlopyru w formie estru butoksyetylowego w 1 litrze środkaIV12.03.2007 r.
496Horizon 250 EWBayer AG - Niemcy250 g tebukonazolu w 1 litrze środkaIII06.07.2009 r.
497Hortocyna 18 SP 2)Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" - Pabianice18% streptomycyny w postaci siarczanuIV22.03.2010 r.
498Hostaquick 500 EC3)Aventis Crop Protetcion AG - Szwajcaria500 g heptenofosu w 1 litrze środkaII06.03.2002 r.
499Hukinol AL2)Poll Ltd Sp. z o.o. - Warszawamieszanina alifatycznych kwasów karboksylowychIII28.04.2010 r.
500Huragan 700 SGNufarm GmbH and Co KG - Austria700 g 2,4-D w postaci soli sodowej w 1 kg środkaIII13.07.2008 r.
501Huragan TurboFMC Corporation - USA40 g karfentrazonu etylowego w 80 g opakowaniu (Aurora 50 WG) 1.680 g 2,4-D w formie soli sodowej w 2,4 kg opakowaniu (Huragan 700 SG)III13.01.2010 r.
502Huzar 05 WGAventis CropScience S.A. - Francja5% jodosulfuronu metylosodowego 15% mefenpyr-dietylu jako sejfneraIII22.06.2009 r.
503Hyspray 80 SL 3)Fine Agrochemicals Ltd - Wielka Brytania80% etoksylowanej tłuszczowej aminyIII04.09.2002 r.
504Ikar 95 EC 2)Towarzystwo Chemiczne "Danmar" - Łódź95% oleju mineralnego

SAE 10/95

IV14.03.2007 r.
505Illoxan 280 ECAventis CropScience S.A. - Francja280 g dichlofopu metylu w 1 litrze środkaIV03.08.2003 r.
506Illoxan 36 ECAventis CropScience S.A. - Francja36% dichlofopu metylupozostałe18.06.2008 r.
507Impact 125 SCSyngenta Limited - Wielka Brytania125 g flutriafolu w 1 litrze środkaIV10.08.2010 r.
508Impuls 500 ECBayer AG - Niemcy500 g spiroksaminy w 1 litrze środkaIII23.07.2009 r.
509Indofil 80 WPIndofil Chemical Company - Indie80% mankozebuIII02.03.2010 r.
510Insegar 25 WPSyngenta Crop Protection AG -Szwajcaria25% fenoksykarbuIV15.06.2008 r.
511Insektum A 01 AL2)Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Stanisław Dorociak" - Namysłów0,01% alfa-cypermetrynyIV03.01.2007 r.
512Insol 240 SL 2)Instytut Nawozów Sztucznych - Puławy240 g soli disodowomiedziowej kwasu etylenodiamino-tetraoctowego w 1 litrze środkaIV26.07.2009 r.
513Inter Metribuz 70 WGInter-Trade A/S - Dania70% metrybuzynyIII03.07.2010 r.
514Inter-Bentazon 480 SLInter-Trade A/S - Dania480 g bentazonu w 1 litrze środkaIV03.12.2011 r.
515Invwader 742 WGBASF - Niemcy75 g dimetomorfu

667 g mankozebu w 1 kg środka

IV11.09.2007 r.
516Ipsodor Dyspenser2)Zakład Doświadczalny "Chemipan" Instytutu Chemii Fizycznej i Instytutu Chemii Organicznej PAN - Warszawasubstancje wabiące kornika drukarzaIV18.08.2009 r.
517Isochem 83 WGGharda Chemicals Limited - Indie83% izoproturonuIV05.03.2011 r.
518Isoflo 500 SCUnited Phosphorus Limited - Wielka Brytania500 g izoproturonu w 1 litrze środkaIV29.06.2008 r.
519Isoguard 500 SCGharda Chemicals Limited - Indie500 g izoproturonu w 1 litrze środkaIII09.01.2007 r.
520Isoguard 83 WGGharda Chemicals Limited - Indie83% izoproturonuIII28.05.2009 r.
521Isoplant 500 SC"Asplant" SC - Jaworzno500 g izoproturonu w 1 litrze środkaIV13.07.2008 r.
522Izoturon 500 SC"Rokita-Agro" S.A. - Brzeg Dolny500 g izoproturonu w 1 litrze środkaIV02.03.2010 r.
523Jockey 201 FSAventis CropScience S.A. - Francja167 g fluchinkonazolu 34 g prochlorazu w kompleksie z Cu w 1 litrze środkaIII24.04.2011 r.
524Juwel 250 SCBASF - Niemcy125 g krezoksymu metylowego

125 g epoksykonazolu w 1 litrze środka

IV02.03.2009 r.
525Juwel TT 483 SEBASF - Niemcy83 g epoksykonazolu 83 g kresoksymu metylowego

317 g fenpropimorfu w 1 litrze środka

IV23.02.2011 r.
526Juwentox 040 SLZPUH "Best- Pest" - Jaworzno40 g piryproksyfenu w 1 litrze środkapozostałe11.12.2011 r.
527Kalif 480 ECMakhteshim-Agan - Izrael480 g chlomazonuIV22.07.2012 r.
528Kantor 050 SCDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.50 g florasulamu w 1 litrze środkaIV21.01.2010 r.
529Kaptan zawiesinowy 50 WPZakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. - Jaworzno50% kaptanuIV11.03.2007 r.
530Karate 025 ECSyngenta Limited - Wielka Brytania25 g lambda-cyhalotryny w 1 litrze środkaIII02.08.2010 r.
531Karate 25 WGSyngenta Limited - Wielka Brytania25 g lambda-cyhalotryny w 1 kg środkaIII26.03.2007 r.
532Karate Zeon 050 CSSyngenta Limited - Wielka Brytania50 g lambda-cyhalotryny w 1 litrze środkaIII15.10.2011 r.
533Karate Zeon 100 CSSyngenta Limited - Wielka Brytania100 g lambda-cyhalotryny w 1 litrze środkaIII09.03.2011 r.
534Karathane 18,25 WP 3)Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.18,25% dinocapuIV29.12.2002 r.
535Karben 500 SCAventis CropScience S.A. - Francja500 g karbendazymu w 1 litrze środkaIV27.01.2009 r.
536Karbosar 400 FSZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna200 g karboksyny

200 g karbendazymu w 1 litrze środka

IV15.12.2010 r.
537Karbosar K 440 FSZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna440 g karboksyny w 1 litrze środkaIV02.02.2011 r.
538Kemifam 160 EC 3)Aventis CropScience S.A. - Francja160 g fenmedifamu w 1 litrze środkaIV25.01.2003 r.
539Kemifam Pro 180 ECAventis CropScience S.A. - Francja60 g fenmedifamu

60 g desmedifamu

60 g etofumesatu w 1 litrze środka

IV10.03.2008 r.
540Kemifam Super 160 ECAventis CropScience S.A. - Francja80 g fenmedifamu

80 g desmedifamu w 1 litrze środka

IV15.12.2005 r.
541Kemifam Super Koncentrat 320 ECAventis CropScience S.A. - Francja160 g fenmedifamu

160 g desmedifamu w 1 litrze środka

pozostałe05.03.2011 r.
542Kemifam Tandem 390 SCAventis CropScience S.A. - Francja200 g fenmedifamu

190 g etofumesatu w 1 litrze środka

pozostałe29.01.2012 r.
543Kemiron 200 ECAventis CropScience S.A. - Francja200 g etofumesatu w 1 litrze środkaIV8.02.2006 r.
544Kemiron Koncentrat 500 SCAventis CropScience S.A. - Francja500 g etofumesatu w 1 litrze środkaIV05.03.2011 r.
545Kieferle-Hukinol 75 ALKieferle GmbH -Niemcy75% kwasu izowalerianowegoIV17.07.2012 r.
546Kerb 50 WP 1) i 3)Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.50% propyzamidupozostałe05.04.2003 r.
547Kerb 500 SCDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.500 g propyzamidu w 1 litrze środkaIII13.12.2006 r.
548Klinik 360 SLNufarm GmbH and Co KG - Austria360 g glifosatu w postaci soli izopropyloaminowej w 1 litrze środkaIV05.05.2008 r.
549Klinik 450 SGNufarm GmbH and Co KG - Austria450 g glifosatu w postaci soli izopropyloaminowej w 1 kg środkaIV08.10.2009 r.
550Klinik Suchy 600 SGNufarm GmbH and Co KG - Austria600 g glifosatu w postaci soli amonowej w 1 kg środkaIV29.06.2008 r.
551K-Obiol 02 DPAventis Environmental Science S.A.- Francja2 g deltametryny w 1 kg środkaIV29.09.2008 r.
552K-Obiol 25 ECAventis Environmental Science S.A. -Francja25 g deltametryny 250 g piperonylo-butoksydu w 1 litrze środkaIII18.03.2007 r.
553Kocide 101 WPGriffin Corporation -USA50% miedzi w postaci wodorotlenku miedziowegoIII22. 11. 2007 r.
554Kompal 365 SEDow AgroSciences Polska Sp. z o. o.5 g metosulamu 360 g 2,4-D w formie estru 2-etyloheksylowego w 1 litrze środkaIV12.12.2007 r.
555Konker 415 SCBASF - Niemcy250 g winchlozoliny 165 g karbendazymu w 1 litrze środkaIII15.02.2010 r.
556Konkret 50 WPZakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. - Jaworzno40% mankozebu 11% miedzi w postaci tlenochlorku miedziowegoIV11.12.2011 r.
557Kontakttwin 191 ECFeinchemie Schwebda GmbH -Niemcy97 g fenmedifamu

94 g etofumesatu w 1 litrze środka

IV03.03.2008 r.
558Kontra Mech 70 GR"Biopon" S.C. Wytwórnia Nawozów Anna Ponikiewska -Poznań70% siarczanu żelazawego

15% dolomitu jako nawóz

IV14.06.2009 r.
559Kontrapest 0003 AEPokon and Chrysal B.V. - Holandia0,003% deltametrynyIV16.09.2004 r.
560Kosmik 360 SLCalliope S.A. -Francja360 g glifosatu w postaci soli izopropyloaminowej w 1 litrze środkapozostałe15.12.2010 r.
561K-Othrine 2,5 WPAventis CropScience S.A. - Francja2,5% deltametrynyIII29.04.2009 r.
562K-Othrine 25 SCAgrEvo Environmental Health Ltd -Wielka Brytania25 g deltametryny w 1 litrze środkaIV20.07.2004 r.
563Koyote 500 SCBarclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia500 g izoproturonu w 1 litrze środkaIV28.07.2008 r.
564Krecik BR 2)Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Biomed" -Warszawa0,3% tioalkoholu etylowegoIV16.03.2009 r.
565Kretol 02 VPZakład Produkcji Repelentów "Gormax" -Sosnowiec2,4% aldehydu cynamonowego 0,1% metylononyloketonuIV27.05.2012 r.
566Kretol 5 GR 2)Zakład Doświadczalny "Organika" Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie5% sulfidu 2-hydroksyetylowo-butylowegoIV30.04.2008 r.
567Kretox 03 GBZ.P.U.H. "Best-Pest" -Jaworzno0,02% brodifakum w postaci soli z denatonium

2,9% glukochloralozazy

III24.04.2011 r.
568Kupromet 45 WGWolskie Zakłady Przemysłu Barwników "Organika" -Wola Krzysztoporska5% metalaksylu 30% miedzi w postaci tlenochlorku miedzi

10% oksyny salicylomiedziowej

III12.01.2009 r.
569Kupromet 45 WPWolskie Zakłady Przemysłu Barwników "Organika" -Wola Krzysztoporska5% metalaksylu 30% miedzi w postaci tlenochlorku miedzi

10% oksyny salicylomiedziowej

III12.01.2009 r.
570Kuprosal 60 WPWolskie Zakłady Przemysłu Barwników "Organika" -Wola Krzysztoporska60% oksyny salicylomiedziowejIII21.12.2008 r.
571Kuspiryfos 480 ECAgrofarm Sp. z o.o. - Racibórz480 g chloropiryfosu w 1 litrze środkaIII26.07.2011 r.
572Laddok 400 SCBASF - Niemcy200 g atrazyny 200 g bentazonu w formie soli sodowej w 1 litrze środkaIII10.02.2010 r.
573Lancet 530 EWDow AgroSciences Polska Sp. z o. o.80 g fluroksypyru 450 g 2,4-D w formie soli dimetyloaminowej w 1 litrze środkaIII29. 11. 2006 r.
574Lannate 200 SLDu Pont de Nemours200 g metomylu w 1 litrze środkaII12.10.2010 r.
575Larvin 375 SCAventis CropScience S.A. - Francja375 g tiodikarbu w 1 litrze środkaII17.08.2008 r.
576Lasso 480 ECMonsanto Europe S.A. - Belgia480 g alachloru w 1 litrze środkaszkodliwy03.03.2008 r.
577Lasso MT 480 CSMonsanto Europe S.A. - Belgia480 g alachloru w 1 litrze środkaIV10.03.2008 r.
578Latitude 125 FS 2)Monsanto Europe S.A. - Belgia125 g siltiofamu w 1 litrze środkapozostałe31.08.2009 r.
579Lebaycid 500 EC 3)Bayer AG -Niemcy500 g fentionu w 1 litrze środkaIII12.11.2002 r.
580Legato Plus 600 SCMakhteshim-Agan - Izrael500 g izoproturonu 100 g diflufenikamu w 1 litrze środkaIV10.07.2012 r.
581Lenazar 80 WPHermoo Belgium N.V. - Belgia80% lenacyluIV06.02.2012 r.
582Lenidazon 62,5 WPZakłady Chemiczne "Organika" w Żarowie Spółka Akcyjna50% chlorydazonu 12,5% lenacyluIV18.06.2012 r.
583Lenox 360 SLAgriChem B.V. -Holandia360 g glifosatu w postaci soli izopropyloaminowej w 1 litrze środkaIV12.05.2009 r.
584Lens 162 SC"Varichem"

T. Ostrowski - Huta Żabiowolska

95 g fenmedifamu

67 g lenacylu w 1 litrze środka

III10.03.2008 r.
585Lentagran 45 WPSyngenta Crop Protection AG -Szwajcaria45% pirydatuIV18.11.2006 r.
586Lentipur 850 WGNufarm GmbH and Co KG - Austria850 g chlorotoluronu w 1 kg środkaIV29.04.2009 r.
587Lentipur Flo 500 SCNufarm GmbH and Co KG - Austria500 g chlorotoluronu w 1 litrze środkaIV07.10.2006 r.
588Leopard 05 ECMakhteshim-Agan - Izrael5% chizalofopu P-etylowegoIV09.03.2011 r.
589Lintur 70 WGSyngenta Crop Protection AG -Szwajcaria65,9% dikamby w formie soli sodowych

4,1% triasulfuronu

IV22.01.2008 r.
590Linurex 50 WP 1)Makhteshim-Agan - Izrael50% linuronuIV23.01.2008 r.
591Linurex 500 SC 1)Makhteshim-Agan - Izrael500 g linuronu w 1 litrze środkaIV07.04.2010 r.
592Linusol-Stefes 450 SC1)Aventis CropScience

S.A. - Francja

450 g linuronu w 1 litrze środkaIV26.03.2007 r.
593Logran Extra 62 WGSyngenta Crop Protection AG -Szwajcaria2% triasulfuronu 60% terbutrynyIV30.11.2007 r.
594Lontrel 300 SL 2)Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o.300 g chlopyralidu w 1 litrze środkaIV28.09.2008 r.
595Luxan Gro-Stop 01 DPB.V. Luxan -Holandia1% chloroprofamuIV27.01.2009 r.
596Luxan Gro-Stop 300 ECB.V. Luxan -Holandia300 g chloroprofamu w 1 litrze środkaIV14.10.2006 r.
597Luxan Gro-Stop 300 HNB.V. Luxan -Holandia300 g chloroprofamu w 1 litrze środkaIV13.01.2007 r.
598Luxprim 400 SC 1)"Asplant" S.C. - Jaworzno400 g atrazyny w 1 litrze środkaIV02.04.2007 r.
599Madrigal 360 SLHerbex Produtos Quimicos S.A. -Portugalia360 g glifosatu w postaci soli izopropyloaminowej w 1 litrze środkaIV08.05.2010 r.
600Mag 50 WPAgtrol International -Francja50% miedzi w postaci wodorotlenku miedziowegoIII23.06.2009 r.
601Magic Cap 45 WPAgtrol International -Francja15% kaptanu

30% miedzi w postaci wodorotlenku miedziowego

IV20.11.2010 r.
602Magnaphos Pellets 66 GE2)United Phosphorus Limited - Indie66% fosforku magnezuI02.06.2010 r.
603Magnaphos Tablets 66 GE2)United Phosphorus Limited - Indie66% fosforku magnezuI02.06.2010 r.
604Magtoxin 66 GE 1)Detia Freyberg GmbH - Niemcy66% fosforku magnezuI20.04.2009 r.
605Magus 200 SCDow AgroSciences Polska Sp. z o. o.200 g fenazachiny w 1 litrze środkaszkodliwy25.03.2009 r.
606Maister 310 WGAventis CropScience S.A. - Francja300 g foramsulfuronu 10 g jodosulfuronu metylosodowego 300 g izoksadifenu etylowego jako seifnera w 1 kg środkaIV04.02.2012 r.
607Maizine 500 SC 1)Oxon Italia -Włochy500 g atrazyny w 1 litrze środkaIV13.07.2008 r.
608Manconex 80 WPDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.80% mankozebuIV09.08.2009 r.
609Mankuprox 50 WPZakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. - Jaworzno40% mankozebu 10% miedzi w postaci tlenochlorku miedziowegoIV27.12.2004 r.
610Maraton 375 SCBASF - Niemcy250 g pendimetaliny 125 g izoproturonu w 1 litrze środkaIV22.05.2007 r.
611Marshal 250 CSFMC Corporation - USA250 g karbosulfanu w 1 litrze środkaIII25.01.2012 r.
612Marshal 250 EC 3)FMC Corporation - USA250 g karbosulfanu w 1 litrze środkaII08.05.2002 r.
613Marshal SuSCon 10 CGFMC Corporation - USA10% karbosulfanuIII12.03.2007 r.
614Maść ogrodnicza P-13 XX 2)Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "Delta" - Śremmieszanina wosków, kalafonii i rozpuszczaln ików organicznych 0,3% karbendazymuIV15.12.2008 r.
615Mat 050 ECSyngenta Crop Protection AG -Szwajcaria50 g lufenuronu w 1 litrze środkaIV06.11.2007 r.
616Maxim 025 FSSyngenta Crop Protection AG -Szwajcaria25 g fludioksonilu w 1 litrze środkaIV11.06.2007 r.
617Maxim Star 025 FSSyngenta Crop Protection AG -Szwajcaria6,3 g cyprokonazolu 18,8 g fludioksonilu w 1 litrze środkaIV11.01.2010 r.
618Maxim Star 035 FS 3)Syngenta Crop Protection AG -Szwajcaria25 g fludioksonilu 10 g epoksykonazolu w 1 litrze środkaIV02.05.2003 r.
619Maxim XL 035 FSSyngenta Crop Protection AG -Szwajcaria25 g fludioksonilu 10 g metalaksylu-M w 1 litrze środkaIV07.04.2010 r.
620MCPA 750 SL 2)AgroDan A/S -Dania750 g MCPA w formie soli dimetyloaminowej w 1 litrze środkaIII15.01.2009 r.
621Melody Med 69 WGBayer AG -Niemcy9% iprowalikarbu 60% mankozebuIV01.10.2011 r.
622Melody Med 69 WPBayer AG -Niemcy9% iprowalikarbu 60% mankozebuIV26.09.2010 r.
623Merlin 750 WGAventis CropScience S.A. - Francja750 g isoksaflutolu w 1 kg środkaIV02.02.2008 r.
624Merlin Super 537 SC1)Aventis CropScience S.A. - Francja37,5 g isoksaflutolu 500 g atrazyny w 1 litrze środkaIII18.03.2009 r.
625Merpan 50 WPMakhteshim-Agan - Izrael50% kaptanuIV28.04.2008 r.
626Merpan 80 WGMakhteshim-Agan - Izrael80% kaptanuIV20.04.2009 r.
627Mesurol 500 FSBayer AG -Niemcy500 g merkaptodimeturu w 1 litrze środkaII30.10.2010 r.
628Mesurol Alimax 02 RBBayer AG -Niemcy2% merkaptodimeturuIII31.01.2009 r.
629Mesurol Schneckenkorn 04 GBBayer AG -Niemcy4% merkaptodimeturuIII23.01.2007 r.
630Metabrom 983)Bromine Compounds Ltd -Izrael98% bromku metylu

2% chloropikryny

I26.06.2012 r.
631Metamitron 467 SC2)AgroDan A/S -Dania467 g metamitronu w 1 litrze środkaIV07.07.2010 r.
632Metazanex 500 S.C.Makhteshim-Agan-Izrael500 g metazachloru w 1 litrze środkaIV22.07.2012 r.
633Metasystox R 250 ECBayer AG -Niemcy250 g oksydemetonu metylowego w 1 litrze środkaII20.04.2009 r.
634Methomex 200 SLMakhteshim-Agan-Izrael200 g metomylu w 1 litrze środkaII18.03.2009 r.
635Metripaz 70 WPPazchem Ltd -Izrael70% metrybuzynyIV28.04.2010 r.
636Metron 700 SC 2)Aventis CropScience S.A. - Francja700 g metamitronu prod. Bayer AG - NiemcyIV13.11.2008 r.
637Miedzian 50 WG 2)Wolskie Zakłady Przemysłu Barwników "Organika" -Wola Krzysztoporska50% miedzi w postaci tlenochlorku miedziowegoIII09.07.2008 r.
638Miedzian 50 WP 2)Wolskie Zakłady Przemysłu Barwników "Organika" -Wola Krzysztoporska50% miedzi w postaci tlenochlorku miedziowegoIII27.10.2007 r.
639Miedzian 50 WP 2)Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. - Jaworzno50% miedzi w postaci tlenochlorku miedziowegoIII21.05.2007 r.
640Miedzian Extra 350 SCZakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. - Jaworzno350 g miedzi w postaci tlenochlorku miedziowego w 1 litrze środkaIII14.11.2007 r.
641Mikado 300 SC 2)Syngenta Limited - Wielka Brytania300 g sulkotrionu w 1 litrze środkaIII14.11.2007 r.
642Mikrocyd 2 AEPPH "Stanisław Dorociak" -Namysłów2 g etanolotriazyny w 1 litrze środkaIV16.05.2010 r.
643Mikron 70 WGGharda Chemicals Ltd -Indie70% metamitronuIV19.04.2011 r.
644Milagro 040 SCISK Biosciences Europe S.A. -Belgia40 g nikosulfuronu w 1 litrze środkaIV23.12.2007 r.
645Mimic 240 SC 2)Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.240 g tebufenozydu w 1 litrze środkapozostałe27.10.2007 r.
646Mirage 450 ECMakhteshim-Agan - Izrael450 g prochlorazu w 1 litrze środkaIV31.01.2007 r.
647Mistral 70 WGFeinchemie Schwebda GmbH - Niemcy70% metrybuzynyIII03.09.2008 r.
648Mitac 200 ECAventis CropScience S.A. - Francja200 g amitrazu w 1 litrze środkaIII07.04.2007 r.
649Mniszek 540 SLZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna300 g mekopropu 200 g MCPA

40 g dikamby w formie soli potasowych w 1 litrze środka

III10.03.2008 r.
650Mniszek Ultra 070 ECMonsanto Europe S.A. - Belgia10,7 g fluroksypyru w formie estru 1-metyloheptylowego

5,4 g chlopyralidu w formie soli potasowej

53,8 g MCPA w formie soli potasowej w 1 litrze środka

IV06.10.2009 r.
651Mniszek Ultra Hobby AL 2)Monsanto Europe S.A. - Belgia8% MCPA w postaci soli potasowej

1,6% fluroksypyru w formie estru 1-metyloheptylowego

0,8% chlopyralidu

IV13.09.2010 r.
652Moddus 250 ECSyngenta Crop Protection AG-Szwajcaria250 g trineksapaku etylu w 1 litrze środkaIV30.10.2010 r.
653Mogeton 25 WPAgro-Kanesho Co. Ltd - Japonia25% chinoklaminyIII14.11.2007 r.
654Monceren 12,5 DSBayer AG -Niemcy12,5% pencykuronuIV14.01.2004 r.
655Monceren 250 FSBayer AG -Niemcy250 g pencykuronu w 1 litrze środkaIV25.03.2008 r.
656Montur 190 FSBayer AG -Niemcy150 g imidachlopridu 40 g teflutryny w 1 litrze środkaIII20.04.2009 r.
657Mospilan 20 SPNippon Soda Company Limited - Japonia20% acetamipryduIII31.12.2006 r.
658Mrówkol 02 AEZakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. Jaworzno1% propoksuru 0,06% tetrametryny 0,49% piperonylobutoksyduszkodliwy20.12.2012 r.
659Mrówkosep 10 GR2)Laboratorium Chemiczne "AKO" - Jaworzno wg technologii IOR - Poznań10 g trichlorfonu w 1 kg środkaIV19.10.2010 r.
660MSS 500 HNMirfield Sales Service Ltd -Wielka Brytania500 g chloroprofamu w 1 litrze środkaIV14.10.2006 r.
661Mszyca Stop 01 AL2)Paweł Sadowski Produkcja Nawozów i Środków Ochrony Roślin - Zawady1,25% mieszaniny nienasyconych kwasów tłuszczowychIV16.02.2011 r.
662Mustang 306 SEDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.300 g 2,4-D w formie estru 2-etyloheksylowego

6,25 g florasulamu w 1 litrze środka

III21.12.2008 r.
663Mycetox 04 SLPPH "ADW" Spółka z o.o. -Tychy - Wyry3,3% czwartorzędowego związku amoniowego

0,6% kwasu borowego

IV31.12.2006 r.
664Mythos 300 SCAventis CropScience S.A. - Francja300 g pirymetanilu w 1 litrze środkaIII22.11.2007 r.
665Nabu 45 ECNippon Soda Company Limited - Japonia45% setoksydymuIV02.02.2008 r.
666Nabu Plus ECNippon Soda Company Limited - Japonia12,5% setoksydymu 61,5% oleju NoyakuIV30.12.2004 r.
667Nectec 03 AE 2)Edialux N.V. - Belgia2% imazalilu

1% azakonazolu

III10.03.2008 r.
668Nectec 03 AE/Pomidor/ 2)Edialux N.V. - Belgia2% imazalilu

1% azakonazolu

III08.12.2009 r.
669Nectec 03 PA 2)Janssen Pharmaceutica N.V. - Belgia2% imazalilu

1% azakonazolu

IV10.03.2008 r.
670Nectec 150 AL 2)Janssen Pharmaceutica N.V. - Belgia100 g imazalilu 50 g azakonazolu w 1 litrze środkaIV09.07.2008 r.
671Nemasol 510 SCUCB Chemicals -Belgia510 g metamu sodowego w 1 litrze środkaIII12.05.2010 r.
672Nemazin 97 FGZakład Doświadczalny "Organika" Sp. z o.o. - Nowa Sarzyna97% dazometuszkodliwy03.10.2010 r.
673Nemazin 97 FGZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna97% dazometuIII03.10.2010 r.
674Nemazin 97 XXZakłady Chemiczne "Organika -Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna97% dazometuszkodliwy31.01.2010 r.
675Nemazin 97 XXZakład Doświadczalny "Organika" Sp. z o.o - Nowa Sarzyna97% dazometuIII07.06.2009 r.
676Nimbus 283 SEBASF - Niemcy33,3 g chlomazonu

250 g metazachloru w 1 litrze środka

pozostałe26.11.2011 r.
677Nimrod 250 ECMakhteshim-Agan - Izrael250 g bupirymatu w 1 litrze środkaIV26.10.2011 r.
678Nissorun 050 ECNippon Soda Company Limited - Japonia50 g heksytiazoksu w 1 litrze środkaIV07.01.2008 r.
679Nissorun 050 EC"Fregata" S.A. - Gdańsk wg licencji firmy Nippon Soda Company Limited - Japonia50 g heksytiazoksu w 1 litrze środkaIV07.01.2008 r.
680Nogos 500 EC 3)Syngenta Crop Protection AG -Szwajcaria500 g dichlorfosu w 1 litrze środkaII17.02.2003 r.
681Nomolt 150 SC 2)BASF - Niemcy150 g teflubenzuronu w 1 litrze środkaIV11.12.2011 r.
682Norat GRTransChem Professional B.V. - Holandia0,0025% brodifakumIV10.08.2009 r.
683Normix GR 2)ZPUH "Best-Pest" - Jaworzno0,001% polbrodifakum w postaci soli z denatoniumIV26.06.2007 r.
684Normix-AT GR 2)ZPUH "Best-Pest" - Jaworzno0,001% polbrodifakum w postaci soli z denatoniumIV19.06.2010 r.
685Nortron 200 ECAventis CropScience S.A. - Francja200 g etofumesatu w 1 litrze środkaIV10.12.2006 r.
686Nortron Super 500 SCAventis CropScience S.A. - Francja500 g etofumesatu w 1 litrze środkaIV10.12.2006 r.
687Novodor 02 SC 2)Valent BioSciences - USA2% kryształów Bacillus thuringiensis subsp. TenebrionisIV15.11.2003 r.
688Novozir MN 80 WPDuslo a.s. Sala - Republika Słowacka80% mankozebuIV23.01.2007 r.
689Nu-Film 96 ECMiller Chemical and Fertilizer Corp - USA96% di-1-P-mentenuIV29.05.2008 r.
690Nurelle D 550 ECDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.500 g chloropiryfosu 50 g cypermetryny w 1 litrze środkaIII17.02.2008 r.
691Nuvan 7 070 OLSyngenta Crop Protection AG -Szwajcaria70 g dichlorfosu w 1 litrze środkaIII24.02.2007 r.
692Oftanol T 50 DSBayer AG -Niemcy40% izofenfosu 10% tiuramuII08.06.2009 r.
693Ofunack 400 ECOxon Italia -Włochy400 g pirydofentionu w 1 litrze środkaIV30.11.2009 r.
694Oksaben 300 FSWolskie Zakłady Barwników "Organika" -Wola Krzysztoporska200 g karbendazymu 100 g oksyny salicylomiedziowej w 1 litrze środkaIV21.12.2008 r.
695Olbras 88 EC 2)Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe "Obrol" - Poznań88% kwasów tłuszczowych porafinacyjnychIV05.07.2005 r.
696Olejan 85 EC 2)Towarzystwo Chemiczne "Danmar" - Łódź85% oleju rzepakowegoIV27.12.2004 r.
697Olemix 84 ECZakłady Chemiczne "Organika- Azot" S.A. - Jaworzno84% oleju mineralnego DSAIV27.12.2004 r.
698Olemix 84 ECTowarzystwo Chemiczne "Danmar" - Łódź84% oleju mineralnego DSAIV19.05.2007 r.
699Omite 30 WPUniroyal Chemical Company - USA30% propargituIII14.02.2007 r.
700Oncol 120 ECSpiess-Urania Chemicals GmbH - Niemcy120 g benfurakarbu w 1 litrze środkaIII29.06.2008 r.
701Oncol 200 EC 1)Spiess - Urania Chemicals GmbH - Niemcy200 g benfurakarbu w 1 litrze środkaII18.02.2007 r.
702Opal 500 SCZakłady Chemiczne "Organika -Sarzyna" S.A w Nowej Sarzynie500 g chlorotoluronu w 1 litrze środkaIV12.07.2012 r.
703Optica 600 SLAH Marks and Company Ltd -Wielka Brytania600 g mekopropu-P w postaci soli dimetyloaminowej w 1 litrze środkaIII06.01.2007 r.
704Optica Combi 600 SLAH Marks and Company Ltd -Wielka Brytania300 g MCPA

300 g mekopropu-P w formie soli dimetyloaminowej w 1 litrze środka

III06.02.2008 r.
705Optica DP 600 SL 2)AH Marks and Company Ltd -Wielka Brytania600 g dichloropropu-P w postaci soli dimetyloaminowej w 1 litrze środkaIII12.05.2009 r.
706Optica Duo 600 SLAH Marks and Company Ltd -Wielka Brytania300 g MCPA

300 g dichloropropu-P w postaci soli dimetyloaminowej w 1 litrze środka

III13.07.2008 r.
707Optica Trio 600 SL2)AH Marks and Company Ltd -Wielka Brytania130 g mekopropu - P

310 g dichloropropu - P

160 g MCPA w postaci soli dimetyloaminowej w 1 litrze środka

III13. 07.2008 r.
708Opus 125 SCBASF - Niemcy125 g epoksykonazolu w 1 litrze środkaIV13.07.2008 r.
709Orius 250 EWMakhteshim-Agan - Izrael250 g tebukonazolu w 1 litrze środkaIII10.07.2011 r.
710Orthene 75 SPArvesta Corporation - USA75% acefatuszkodliwy29.04.2013 r.
711Ortus 05 SCNihon Nohyaku -Japonia5% fenpyroksymatuIII28.07.2008 r.
712Owadofos 540 ECZakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. - Jaworzno540 g fenitrotionu w 1 litrze środkaszkodliwy23.01.2007 r.
713Palisade 25 WPAventis CropScience S.A. - Francja25% fluquinkonazoluIII25.11.2008 r.
714Pałeczki nawozowo-grzybobójczePrzedsiębiorstwo "Kozielski" Sp. z o.o. - Dańków0,24% oksadiksyluIV12.05.2010 r.
715Pałeczki nawozowo-owadobójcze PR 2)Przedsiębiorstwo "Kozielski" -Kalisz0,37% acefatu 10% azotu

5% potasu

4% fosforu

2% magnezu mikroelementy

IV17.11.2008 r.
716Panida 330 ECPazchem Ltd -Izrael330 g pendimetaliny w 1 litrze środkaIV31.05.2010 r.
717Panoctine 300 LSAventis CropScience S.A. - Francja300 g octanu guazatyny w 1 litrze środkaIII10.11.2004 r.
718Panoctine 350 LSMakhteshim-Agan-Industries - Izrael350 g octanu guazatyny w 1 litrze środkaIII12.03.2012 r.
719Pantera 040 ECUniroyal Chemical Company - USA40 g chizalofopu-P-tefurylu w 1 litrze środkaIV30.11.2008 r.
720Para Sommer 75 ECStahler Agrochemie GmbH and Co KG - Niemcy75% oleju parafinowegoIV28.09.2008 r.
721Pardner 225 ECAventis CropScience S.A. - Francja225 g bromoksynilu w 1 litrze środkaIII17.01.2006 r.
722Paroil 95 SC 2)Avenarius Agro GmbH - Austria95% oleju parafinowegoIV12.05.2009 r.
723Patafol MZ 70 WPAventis CropScience S.A. - Francja6% ofurace

64% mankozebu

IV29.03.2009 r.
724Patoran 500 SCBASF - Niemcy500 g metabromuronu w 1 litrze środkaIV07.12.2004 r.
725Patriot 100 ECAventis CropScience S.A. - Francja100 g deltametryny w 1 litrze środkaIII30.07.2009 r.
726Patriot 2,5 ECAventis CropScience S.A. - Francja2,5% deltametrynyIII27.01.2009 r.
727Patrol 500 SCAventis CropScience S.A. - Francja500 g izoproturonu w 1 litrze środkaIV25.11.2008 r.
728Patrol 700 SCAventis CropSciences S.A. - Francja700 g izoproturonu w 1 litrze środkaIV30.07.2009 r.
729Paturyl 100 SL 2)Reanal Factory of Laboratory Chemical - Węgry100 g benzyloadeniny w 1 litrze środkaIV09.07.2008 r.
730Pellacol 10 PANufarm GmbH and Co KG - Austria10% tiuramuIV09.09.2008 r.
731Penncozeb 455 SCCEREXIAGRI S.A.- Francja455 g mankozebu w 1 litrze środkaIV20.01.2007 r.
732Penncozeb 80 WPCEREXIAGRI S.A.-Francja80% mankozebuIV20.01.2007 r.
733Pennfluid 420 SCCEREXIAGRI S. A.- Francja420 g mankozebu w 1 litrze środkaIV29.04.2009 r.
734Pennstan 68 WPCEREXIAGRI S.A.- Francja8% octanu fentinu

60% mankozebu

III29.05.2008 r.
735Pennstyl 25 WPCEREXIAGRI S.A.- Francja25% cyheksatynyIII20.04.2009 r.
736Pennstyl 600 SCCEREXIAGRI S.A.- Francja600 g cyheksatyny w 1 litrze środkaIII20.04.2009 r.
737Perenal 104 ECDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.104 g haloksyfopu-R w postaci estru metylowego w 1 litrze środkaIV20.11.2008 r.
738Perzocyd 100 SLZakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. - Jaworzno100 g glifosatu w postaci soli z oksyetylenowaną aminą tłuszczową w 1 litrze środkaIV20.12.2005 r.
739Perzocyd 280 SLZałady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. - Jaworzno280 g glifosatu w postaci soli z amoniakiem w 1 litrze środkaIV11.06.2011 r.
740Perzocyd AEZakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. - Jaworzno1,2% glifosatu w postaci soli z oksyetylenowaną aminą w 1 litrze środkaIV20.03.2007 r.
741Pheroprax Ampułka2)BASF - Niemcysubstancje wabiące kornika drukarzaIV28.02.2010 r.
742Pheroprax Dyspenser 2)BASF - Niemcysubstancje wabiące kornika drukarzaIV05.07.2009 r.
743Phostoxin 56 GE 1)Detia Freyberg GmbH - Niemcy56% fosforku glinuI15.12.2005 r.
744Pielik 85 SP"Rokita-Agro" S.A. - Brzeg Dolny85% jednowodnej soli sodowej 2,4-DIII09.01.2008 r.
745Piorun 200 SLPestila Sp. z o.o.200 g acetamipryduszkodliwy29.04.2013 r.
746Piriflor AEZakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. - Jaworzno0,1% pirymikarbuIV30.04.2011 r.
747Pirimix 100 PCZPUH "Best-Pest" - Jaworzno100 g pirymikarbu w 1 litrze środkaIII02.03.2010 r.
748Pirimix AE 2)ZPUH "Best-Pest" Jaworzno0,02 % pirymikarbupozostałe09.09.2008 r.
749Pirimix AL 2)ZPUH "Best-Pest" - Jaworzno0,02% pirymikarbupozostałe22.05.2007 r.
750Pirimor 25 WG 3)Syngenta Limited - Wielka Brytania25% pirymikarbuIII02.05.2003 r.
751Pirimor 500 WGSyngenta Limited - Wielka Brytania500 g pirymikarbu w 1 kg środkaIII16.08.2010 r.
752Pirimor-aerozol 01 AE 2)Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. - Jaworzno0,1% pirymikarbuIV03.08.2003 r.
753Pivot 100 SLBASF - Niemcy100 g imazetapyru w 1 litrze środkaIII27.09.2005 r.
754Pivot 100 SLZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie wg licencji firmy BASF - Niemcy100 g imazetapyru w 1 litrze środkaIII27.09.2005 r.
755Planet 72 WPUnited Phosphorus Limited - Wielka Brytania8% metalaksylu 64% mankozebuIV09.07.2011 r.
756Plant Spray AEPokon and Chrysal B.V. -Holandia0,12% pyretryny 0,6% piperonylobutoksyduIV28.04.2008 r.
757Plateen 41,5 WGBayer AG -Niemcy17,5 % metrybuzyny

24 % flufenacetu

III25.03.2009 r.
758Pokon Anty-Mech do trawników 60 WPPokon and Chrysal B. V. -Holandia60 % siarczanu żelazawego

36 % siarczanu amonowego jako nawozu

IV29.06.2008 r.
759Pokon nawóz do trawników z odchwaszczaczem2)BASF - Niemcy7 g 2,4-D

1 g dikamby w formie soli dimetyloaminowych w 1 kg środka

15% azotu ogólnego

6% azotu amonowego

4,5% azotu azotanowego 4,5% azotu mocznikowego

5% fosforu rozpuszczalnego w wodzie

8% potasu rozpuszczalnego w wodzie

3% magnezu

IV28.04.2008 r.
760Polagrocyna PC 2)Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" -Pabianice10 11-12 bakterii Agrobacterium radiobacter szczep K-84 w 1 opakowaniu (płytce)IV09.09.2009 r.
761Polagrocyna w płynie SL 2)Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"-Pabianice108 bakterii Agrobacterium radiobacter szczep K-84 w 1 ml środkaIV14.10.2004 r.
762Poleci 2,8 ECSharda International Ltd.-Indie2,8% deltametrynyszkodliwy28.01.2013 r.
763Pol-Gibrescol 100 TB 2)"Varichem"

T. Ostrowski - Huta Żabiowolska

100 mg kwasu giberelinowego GA3 w 1 tabletce o masie 1 gramaIV31.08.2010 r.
764Pol-Gibrescol 800 SP2)"Varichem"

T. Ostrowski - Huta Żabiowolska

800 g kwasu giberelinowego GA3 w 1 kg środkaIV31.08.2010 r.
765Polikrust 9,5 PSPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo -Konsultacyjne "Tom-Rol" w Skierniewicach9,5% polimeru syntetycznegoIV14.10.2004 r.
766Polikrust 9,5 SA.N.N.O. "Himal" Sp. z o.o. - Suwałki9,5% polimeru syntetycznegoIV10.11.2003 r.
767Polyram 70 WGBASF - Niemcy70% metiramuIV13.11.2010 r.
768Polyram Combi 70 WPBASF - Niemcy70% metiramuIII25.01.2004 r.
769Polysect 003 ECFMC Corporation - USA3 g bifentryny w 1 litrze środkaIV11.05.2009 r.
770Polysect Hobby ALFMC Corporation - USA0,03 g bifentryny w 1 litrze środkaIV11.05.2009 r.
771Polytanol GR 1)Chemische Fabrik Wulfel - Niemcyfosforek wapnia, z którego wydziela się fosforowodór, w ilości 80 ml z 1 g środkaI23.08.2009 r.
772Pomarsol forte 80 WGU.C.B. Chemicals - BelgiaS0% tiuramuIV19.03.2007 r.
773Pommit Extra 110 SL"Varichem"

T. Ostrowski - Huta Żabiowolska

80 g kwasu 1-naftylooctowego w postaci soli potasowej

30 g mocznika w 1 litrze środka

IV19.03.2007 r.
774Pomodor Dyspenser2)Zakład Doświadczalny "Chemipan" Instytutu Chemii Fizycznej i Instytutu Chemii Organicznej PAN - Warszawasubstancje wabiące samce owocówki jabłkóweczkiIV18.08.2009 r.
775Pomonit 505 SL 2)PPH "Tomatex" -Jaworzno5 g kwasu 1-naftylooctowego w postaci soli z trójetanoloaminą

500 g mocznika w 1 litrze środka

IV23.12.2009 r.
776Pomonit R-10Instytut Przemysłu Organicznego, Zakład Doświadczalny "Organika" w Nowej Sarzynie10% naftylooctanu potasowegoIV16.12.2003 r.
777Pomonit Super 050 SL2)PPH "Tomatex" -Jaworzno50 g kwasu 1-naftylooctowego w postaci soli z trójetanoloaminą w 1 litrze środkaIV20.04.2009 r.
778Powertwin 400 SCFeinchemie Schwebda GmbH - Niemcy200 g fenmedifamu

200 g etofumesatu w 1 litrze środka

IV09.02.2010 r.
779Pradone TS 75 WP3)Aventis CropScience S.A. - Francja50% karbetamidu 25% dimefuronuIII16.09.2002 r.
780Prelude Special 51 WSAventis CropScience S.A. - Francja10,8% soli kompleksowej prochlorazu i manganu

40% karbendazymu

IV31.01.2007 r.
781Premis 025 DSAventis CropScience S.A. - Francja2,5% tritikonazoluIII30.09.2007 r.
782Premis 025 FSAventis CropSciences S.A. - Francja25 g tritikonazolu w 1 litrze środkaIII29.01.2011 r.
783Premis Total 232Aventis CropSciences S.A. - Francja300 g octanu guazatyny

25 g tritikonazolu w 1 litrze środka

III15.10.2008 r.
784Premis Universal 275 FSAventis CropScience S.A. - Francja25 g tritikonazolu 250 g iprodionu w 1 litrze środkaIII30.09.2007 r.
785Prestige 290 FSBayer AG -Niemcy140 g imidachlopridu 150 g pencykuronu w 1 litrze środkaIII20.04.2009 r.
786Pretor 550 SCAventis CropScience S.A. - Francja248 g chlorowodorku propamokarbu 301,6 g mankozebu w 1 litrze środkaIV17.06.2009 r.
787Previcur 607 SL 2)Aventis CropScience S.A. - Francja607 g propamokarbu w postaci kompleksu z HCl w 1 litrze środkaIV21.03.2007 r.
788Primextra 500 FW1) 3)Syngenta Crop Protection AG -Szwajcaria300 g metolachloru 200 g atrazyny w 1 litrze środkaIV02.05.2003 r.
789Primextra Gold 720 SC 1)Syngenta Crop Protection AG -Szwajcaria400 g S-metolachloru 320 g atrazyny w 1 litrze środkaIV28.09.2008 r.
790Pro Store 157 ULFMC Corporation - USA150 g malationu 7,5 g bifentryny w 1 litrze środkaIII26.03.2007 r.
791Pro Store 420 ECFMC Corporation - USA400 g malationu 20 g bifentryny w 1 litrze środkaIII26.03.2007 r.
792ProAgro 100 SLZakład Podukcyjno-Usługowo-Handlowy "Best Pest" S.C. M- J Swiętosławcy -Jaworzno100 g imidachloprydu w 1 litrze środkapozostałe18.07.2012 r.
793Probeta 0560 SC"Varichem"

T. Ostrowski -Warszawa

60 g lenacylu 500 g chlorydazonu w 1 litrze środkaIV16.03.2011 r.
794Probeta A 200 EC"Varichem"

T. Ostrowski -Warszawa

80 g fenmedifamu

55 g desmedifamu

65 g etofumesatu w 1 litrze środka

IV17.07.2011 r.
795Probeta AA 180 EC"Varichem"

T. Ostrowski -Warszawa

80 g fenmedifamu

100 g etofumesatu w 1 litrze środka

IV16.03.2011 r.
796Probeta B 690 SC"Varichem"

T. Ostrowski -Warszawa

90 g lenacylu 600 g metamitronu w 1 litrze środkaIV16.03.2011 r.
797Probetam 210 EC"Varichem"

T. Ostrowski - Huta Żabiowolska

71 g fenmedifamu

87 g etofumesatu

52 g lenacylu w 1 litrze środka

IV03.09.2008 r.
798Promalin 3,6 SL 2)Valent BioSciences - USA1,8% giberelin A4 A7

1,8% cytokininy-6-benzyloadeniny

IV29.09.2005 r.
799Promanal 012 AL2)Neudorff GmbH KG - Niemcy12 g oleju parafinowego w 1 litrze środkaIV21.05.2008 r.
800Promanal 60 EC 2)Neudorff GmbH KG - Niemcy60% oleju parafinowegoIV21.05.2008 r.
801Promet 400 CS 3)Syngenta Crop Protection AG -Szwajcaria400 g furatiokarbu w 1 litrze środkaIV02.05.2003 r.
802Prometrex 50 WPMakhteshim-Agan - Izrael50% prometrynyIV04.03.2009 r.
803Prometrex 500 SCMakhteshim-Agan - Izrael500 g prometryny w 1 litrze środkaIV04.03.2009 r.
804Pronap 400 EC"Fregata" S. A. - Gdańsk300 g alachloru 80 g trifluraliny

20 g chlomazonu w 1 litrze środka

IV28.07.2008 r.
805Propolisad XX 2)PPHU " Bio-Galen" S.C. -Szaniec1,2% propolanuIV29.07.2007 r.
806Proponit 720 ECNitrokemia 2000 Rt. - Węgry720 g propizochloru w 1 litrze środkaIV13.11.2008 r.
807Propoxan 500 WPDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.500 g propoksuru w 1 kg środkaII30.10.2006 r.
808ProRrok 450 EC (d. Prorok 450 EC)"Rokita-Agro" S.A. - Brzeg Dolny500 g prochlorazu w 1 litrze środkaIV12.05.2010 r.
809Protosan 500 SCDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.500 g izoproturonu w 1 litrze środkaIV04.09.2007 r.
810Protugan 500 SC2)Makhteshim-Agan -Izrael500 g izoproturonu w 1 litrze środkaIV14.01.2012 r.
811Provado Combi PIN 02 PR 2)Bayer AG -Niemcy2,5% imidachlopryduIV07.04.2010 r.
812Provado Plus AEBayer AG -Niemcy0,025% imidachloprydu 0,05% metiokarbuIV27.07.2010 r.
813Pulsar 120 SL 2)BASF - Niemcy120 g imazamoksu w postaci soli amonowej w 1 litrze środkaIV26.03.2007 r.
814Pułapka Feromonowa Medchem-1 2)PPH Medchem -Stara Iwicznasubstancje wabiące samce owocówki śliwkóweczkiIV28.04.2010 r.
815Pułapka Feromonowa Medchem-2 2)PPH Medchem -Stara Iwicznasubstancje wabiące samce owocówki jabłkóweczkiIV28.04.2010 r.
816Puma Super 069 EWAventis CropScience S.A. - Francja69 g fenoksapropu-P-etylu z dodatkiem 39,1 g fenchlorazolu etylu jako sejfnera w 1 litrze środkaIII25.07.2004 r.
817Puma Uniwersal 069 EWAventis CropScience S.A. - Francja69 g fenoksapropu-P-etylu z dodatkiem 75 g mefenpyru dietylu jako sejfner w 1 litrze środkaIV31.01.2007 r.
818Punch 400 EC 3)Du Pont de Nemours400 g flusilazolu w 1 litrze środkaIII26.06.2002 r.
819Punch 400 EC 3)"Fregata" S.A. - Gdańsk wg licencji firmy Du Pont de Nemours400 g flusilazolu w 1 litrze środkaIII26.06.2002 r.
820Punch Bis 400 ECDu Pont de Nemours400 g flusilazolu w 1 litrze środkaIII10.03.2008 r.
821Pyramin 65 WGBASF - Niemcy65% chlorydazonuszkodliwy29.09.2011 r.
822Pyramin 65 WP 3)BASF - Niemcy65% chlorydazonuIV28.09.2002 r.
823Pyramin 65 WP 3)Dolnośląskie Zakłady Chemiczne "Organika" w Żarowie wg licencji firmy BASF - Niemcy65% chlorydazonuIV28.09.2002 r.
824Pyramin Turbo 520 SCBASF - Niemcy520 g pirazonu (chlorydazonu) w 1 litrze środkaIV15.07.2004 r.
825Pyramin Turbo 520 SCZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.w Nowej Sarzynie wg licencji firmy BASF - Niemcy520 g pirazonu (chlorydazonu) w 1 litrze środkaIV15.07.2004 r.
826Pyranica 20 WPMitsubishi Chemical Corporation -Japonia20% tebufenpyraduIII28.09.2008 r.
827Pyrinex 480 ECMakhteshim-Agan - Izrael480 g chloropiryfosu w 1 litrze środkaIII17.07.2007 r.
828Pyton 60 WGAventis CropScience S.A. - Francja10% fenamidonu 50% mankozebuIV06.03.2011 r.
829Quartz Super 550 SCBayer CropScience S.A. - Francja50 g diflufenikanu 500 g izoproturonu w 1 litrze środkapozostałe08.05.2013 r.
830Quazar 550 SCAventis CropScience S.A. - Francja50 g diflufenikanu 500 g izoproturonu w 1 litrze środkaIV12.01.2008 r.
831Quickphos Pellets 56 GE2)United Phosphorus Limited - Indie56% fosforku glinuI09.11.2011 r.
832Quickphos Bags 56 GE 2)United Phosphorus Limited - Indie56% fosforku glinuI02.06.2010 r.
833Quickphos Belts 56 GE 2)United Phosphorus Limited - Indie56% fosforku glinuI02.06.2010 r.
834Quickphos Blankets 56 GE 2)United Phosphorus Limited - Indie56% fosforku glinuI02.06.2010 r.
835Quickphos Tablets 56 GE 2)United Phosphorus Limited - Indie56% fosforku glinuI02.06.2010 r.
836Quinolen 73 AL 2)PUH "Pommernjagd" S.C. - Koszalin73% kwasu izowalerianowegoIV10.02.2010 r.
837Racer 250 CSSyngenta Limited - Wielka Brytania250 g flurochloridonu w 1 litrze środkaIV28.01.2009 r.
838Racer 250 ECAgan Chemicals Manufactures Ltd.250 g flurochloridonu w 1 litrze środkaszkodliwy14.05.2013 r.
839Radact I"Biolab" -Laboratorium Preparatów Farmaceutycznych J. Nowakowski - Puławy0,1% naftylooctowego kwasu

0,1% chlorku chloromekwatu 0,2% benomylu

IV29.12.2003 r.
840Radact II"Biolab" -Laboratorium Preparatów Farmaceutycznych J. Nowakowski - Puławy0,1% naftylooctowego kwasu

0,001% 2,4-D

0,1% chlorku chloromekwatu 0,1% benomylu

IV29.12.2003 r.
841Radact III"Biolab" -Laboratorium Preparatów Farmaceutycznych J. Nowakowski - Puławy0,1% naftylooctowego kwasu

0,001% 2,4-D

0,2% benomylu

IV29.12.2003 r.
842Radius 45 WGSyngenta Crop Protection AG -Szwajcaria40% cyprodynilu 5,33% cyprokonazoluIV06.02.2011 r.
843Raft 400 SCAventis CropScience S.A. - Francja400 g oksadiargilu w 1 litrze środkaIV18.03.2009 r.
844Raja Beta 158 ECAliachem a.s.-Czechy124 g fenmedifamu

34 g desmedifamu w 1 litrze środka

IV21.03.2007 r.
845Raja Beta Forte 191 ECAliachem a.s.-Czechy97 g desmedifamu

94 g etofumesatu w 1 litrze środka

IV23.01.2007 r.
846Ramrod Flo 480 SCMonsanto Europe S.A. - Belgia480 g propachloru w 1 litrze środkaIII08.02.2006 r.
847Rapcol FDL 323 CS 3)Syngenta Crop Protection AG -Szwajcaria300 g furatiokarbu

20 g metalaksylu

3 g fludioksonilu w 1 litrze środka

III02.05.2003 r.
848Rapcol TZ 46 WS 3)Syngenta Crop Protection AG -Szwajcaria40% furatiokarbu 2,5% metalaksylu 3,5% tiabendazoluII02.05.2003 r.
849Ratron GRDelicia GmbH -Niemcy0,0075% chlorofacynonuIII07.10.2006 r.
850Ridomil Gold MZ 68 WGSyngenta Crop Protection4% metalaksylu 64% mankozebuIV25.07.2012 r.
851Roundup Energy 450 SLMonsanto Europe S.A. - Belgia450 g glifosatupozostałe17.07.2012 r.
852Raxil 02 DSBayer AG -Niemcy2% tebukonazoluIII23.03.2008 r.
853Raxil 02 WSBayer AG -Niemcy2% tebukonazoluIV28.12.2005 r.
854Raxil 060 FSBayer AG -Niemcy60 g tebukonazolu w 1 litrze środkaIV13.07.2008 r.
855Raxil Extra 515 FSBayer AG -Niemcy500 g tiuramu 15 g tebukonazolu w 1 litrze środkaIV09.09.2008 r.
856Raxil IM 035 ESBayer AG -Niemcy15 g tebukonazolu

20 g imazalilu

IV17.06.2012 r.
857Raxil Gel 206Bayer AG -Niemcy6 g tebukonazolu 200 g tiuramu w 1 litrze środkaIII11.01.2010 r.
858Refine 75 WGDu Pont de Nemours75% tifensulfuronu metyluIV06.09.2005 r.
859Regalis 10 WG 2)BASF - Niemcy10% proheksadionu wapniaIV29.01.2011 r.
860Regent 200 SCAventis CropScience S.A. - Francja200 g fipronilu w 1 litrze środkaIII07.10.2006 r.
861Reglone 200 SLSyngenta Limited - Wielka Brytania200 g jonu dikwatu w 1 litrze środkaIII13.11.2008 r.
862Reglone Turbo 200 SLSyngenta Limited - Wielka Brytania200 g jonu dikwatu

150 g

zwilżacza w 1 litrze środka

III13.11.2008 r.
863Regulator 620 SLMandops Limited - Wielka Brytania620 g chlorku chloromekwatu w 1 litrze środkaIII08.03.2012 r.
864Reldan 400 ECDow AgroSciences Polska Sp. z o. o.400 g metylochloropiryfosu w 1 litrze środkapozostałe27.01.2009 r.
865Repentol 6 PA 2)Chema -Spółdzielnia Pracy w Olesinie k. Mińska Mazowieckiegopiasek kwarcowy zawieszony w półpłynnej zawiesinie o głównym składniku -glinka malarskaIV07.12.2009 r.
866Repentol 7-PAZakład Chemii Budowlanej -Warszawamieszanina asfaltów i dodatków uszlachetniającychIV18.04.2005 r.
867Rex 500 SC 2)BASF - Niemcy310 g tiofanatu metylowego

187 g epoksykonazolu w 1 litrze środka

III13.07.2008 r.
868Ridomil Gold MZ 68 WPSyngenta Crop Protection AG -Szwajcaria4% metalaksylu-M

64% mankozebu

IV20.11.2008 r.
869Ridomil Gold MZ 68 WGSyngenta Crop Protection AG -Szwajcaria4% metalaksylu-M

60% mankozebu

IV25.07.2012 r.
870Ridomil MZ 72 WP 3)Syngenta Crop Protection AG -Szwajcaria8% metalaksylu 64% mankozebuIV17.02.2003 r.
871Rimon 100 ECMakhteshim-Agan - Izrael100 g novaluronu w 1 litrze środkaIV16.05.2010 r.
872Ripcord Nowy 050 ECBASF - Niemcy50 g alfa-cypermetryny w 1 litrze środkaIII31.01.2009 r.
873Ripcord Super 050 ECBASF - Niemcy50 g alfa-cypermetryny w 1 litrze środkaIII21.05.2009 r.
874Ripost M 67,2 WPSyngenta Crop Protection AG -Szwajcaria8% oksadiksylu 3,2% cymoksanilu

56% mankozebu

IV20.03.2007 r.
875Rizolex 50 WP 3)Sumitomo Chemical Company Limited - Japonia50% tolchlofosu metylowegoIV12.02.2003 r.
876Rodentox AB"Fregata" S.A. - Gdańsk0,0075% chlorofacynonuIII18.02.2007 r.
877Rodeo 360 SLMonsanto Europe S.A. - Belgia360 g glifosatu w postać soli izopropyloaminowej w 1 litrze środkaIV26.09.2007 r.
878Rofosat 360 SL"Rokita-Agro" S.A. - Brzeg Dolny360 g glifosatu w postaci soli izopropyloaminowej w 1 litrze środkaIV02.03.2010 r.
879Rokituron A 430 SC"Rokita-Agro" S.A. - Brzeg Dolny180 g 2,4-D w formie soli dimetyloaminowej

250 g izoproturonu w 1 litrze środka

IV19.07.2009 r.
880Rokituron D 470 SC"Rokita-Agro" S. A. - Brzeg Dolny200 g 2,4-D w postaci soli dimetyloaminowej

250 g izoproturonu

20 g dikamby w postaci soli dimetyloaminowej w 1 litrze środka

IV19.07.2009 r.
881Rokituron M 420 SC"Rokita-Agro" S.A. - Brzeg Dolny60 g 2,4-D

180 g mekopropu w formie soli dimetyloaminowych

180 g izoproturonu w 1 litrze środka

IV19.07.2009 r.
882Ronilan 500 SCBASF - Niemcy500 g winchlozoliny w 1 litrze środkaIII20.01.2009 r.
883Ronilan 500 SCZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A w Nowej Sarzynie wg licencji firmy BASF - Niemcy500 g winchlozoliny w 1 litrze środkaIII20.04.2009 r.
884Roundup 360 SLMonsanto Europe S.A. - Belgia360 g glifosatu w postać soli izopropyloaminowej w 1 litrze środkaIV26.09.2007 r.
885Roundup Energy 450 SLMonsanto Europe S.A. - Belgia450 g glifosatu w formie soli izopropyloaminowej w 1 litrze środkaIV17.07.2012 r.
886Roundup H Hobby ALMonsanto Europe S.A. - Belgia7,2 g glifosatu w postaci soli izopropyloaminowej w 1 litrze środkaIV20.01.2007 r.
887Roundup Max 680 SGMonsanto Europe S.A. - Belgia680 g glifosatu w postaci soli amonowej w 1 kg środkaIV15.12.2010 r.
888Roundup Pro 360 SLMonsanto Europe S.A. - Belgia360 g glifosatu w postaci soli izopropyloaminowej w 1 litrze środkaIV04.11.2009 r.
889Roundup Ultra 170 SL 2)Monsanto Europe S.A. - Belgia70 g glifosatu w postaci soli monoizopropyloaminowej w 1 litrze środkaIV04.11.2009 r.
890Roundup Ultra 360 SL 2)Monsanto Europe S.A. - Belgia360 g glifosatu w postaci soli monoizopropyloaminowej w 1 litrze środkaIV20.03.2007 r.
891Rovral Flo 255 SCAventis CropScience S.A. - Francja255 g iprodionu w 1 litrze środkaIII09.08.2010 r.
892Roztoczol extra płynny 8Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. - Jaworzno8% tetradifonuIV02.04.2007 r.
893Rubigan 12 ECDow AgroSciences Polska Sp. z o. o.12% fenarymoluIII17.07.2007 r.
894Rufast 150 ECAventis CropScience S.A. - Francja150 g akrynatryny w 1 litrze środkaIV03.11.2005 r.
895Runner 240 SCDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.240 g metoksyfenozydu w 1 litrze środkapozostałe08.05.2012 r.
896Rywal 500 SCZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. Nowa Sarzyna500 g chlorotalonilupozostałe04.02.2013 r.
897Sabet 72 ECSagrochem Co Ltd - Węgry72% cykloatuIV06.08.2003 r.
898Sadofosat 350 SL"Rokita-Agro" S.A. - Brzeg Dolny90 g 2,4-D w formie soli dimetyloaminowej

260 g glifosatu w 1 litrze środka

IV17.05.2011 r.
899Sadoplon 75 WPZakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. - Jaworzno75% tiuramuszkodliwy15.12.2008 r.
900Safari 50 WGDu Pont de Nemours50% triflusulfuronu metylowegoIV10.03.2008 r.
901Safen 160 ECZakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. - Jaworzno160 g fenmedifamu w 1 litrze środkaIV30.08.2012 r.
902Safen Extra 191 ECZakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. - Jaworzno97 g fenmedifamu

94 g etofumesatu w 1 litrze środka

IV12.10.2012 r.
903Safen Compact 160 ECZakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. - Jaworzno80 g fenmedifamu

80 g desmedifamu w 1 litrze środka

IV12.10.2012 r.
904Safetray 052 SL 2)Janssen Pharmaceutica N.V. - Belgia52,5% azakonazoluIV11.06.2007 r.
905Saherb 232 ECZakłady Chemiczne "Organika - Azot" S. A. - Jaworzno59 g fenmedifamu

59 g desmedifamu

50 g etofumesatu

64 g trifluraliny w 1 litrze środka

pozostałe15.10.2008 r.
906Samitron 70 WGZakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A.-Jaworzno70% metamitronuIV30.08.2012 r.
907Samba 200 ECChimac -Agriphar S.A. -Francja200 g amitrazu w 1 litrze środkaIII11.06.2011 r.
908Sanachlor 480 ECDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.480 g alachloru w 1 litrze środkaIII18.11.2006 r.
909Sanazine 80 WP 1)Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.80% symazynyIV28.01.2009 r.
910Sanazol 250 ECDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.250 g propikonazolu w 1 litrze środkaIII21.01.2010 r.
911Sancozeb 80 WPDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.80% mankozebuIV11.02.2009 r.
912Sandofan Manco 64 WPSyngenta Crop Protection AG -Szwajcaria8% oksadiksylu 56% mankozebuIV09.03.2011 r.
913Sandofan Manco 64 WPZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie wg licencji firmy Syngenta Crop Protection AG -Szwajcaria8% oksadiksylu 56% mankozebuIV09.03.2011 r.
914Sanmite 20 WPNissan Chemical Industries Limited - Japonia20% pirydabenuIII28.11.2006 r.
915Saprol 190 ECBASF - Niemcy190 g triforyny w 1 litrze środkaIV11.06.2007 r.
916Sarbeet Duo 160 ECZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna80 g fenmedifamu

80 g desmedifamu w 1 litrze środka

IV09.03.2011 r.
917Sarbrawit 530 SCZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna450 g chlorotalonilu 80 g karbendazymu w 1 litrze środkaIV25.03.2009 r.
918Sarfun 500 SCZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna500 g karbendazymu w 1 litrze środkapozostałe21.05.2007 r.
919Sarfun Plus 37,5 WPZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna25% karbendazymu 12,5% triadimefonuIV20.04.2009 r.
920Sarfun Pro 187,5 SCZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna125 g karbendazymu 62,5 g propikonazolu w 1 litrze środkaIV16.05.2010 r.
921Sarfun T 450 FSZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna138,5 g karbendazymu 311,5 g tiuramu w 1 litrze środkaIV23.01.2007 r.
922Sarfun T 65 DSZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna20% karbendazymu 45% tiuramuIV14.02.2007 r.
923Sarna Stop 45 EC 2)Zakład Doświadczalny "Organika" Sp. z o.o. - Nowa Sarzyna45% sulfidu 2-hydroksyetylowobutylowegoIV15.12.2008 r.
924Sarox T 500 FSZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" - Nowa Sarzyna250 g karboksyny

250 g tiuramu w 1 litrze środka

III30.11.2008 r.
925Satecid 65 WPEMV North Hungarian Chemical Works Ltd - Węgry65% propachloruIII28.04.2008 r.
926Satecid 65 WPZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie wg licencji firmy EMV North Hungarian Chemical Works Ltd - Węgry65% propachloruIV02.02.2011 r.
927Savonil Super AL 2)"Biopon" S.C. Wytwórnia Nawozów Anna Ponikiewska -Poznań2% mydła

0,5% magnezu w postaci siarczanu magnezu

0,017% mikroelementów

IV10.06.2009 r.
928Score 250 ECSyngenta Crop Protection AG -Szwajcaria250 g difenokonazolu w 1 litrze środkapozostałe21.05.2012 r.
929Segal 65 WGBayer AG -Niemcy50% metrybuzyny 15% amidosulfuronuIII14.01.2008 r.
930Sekator 6,25 WGAventis CropScience S.A. - Francja1,25% jodosulfuronu metylosodowego 5% amidosulfuronu 12,5% mefenpyr-dietylu jako sejfnerIII15.10.2009 r.
931Select 240 ECArvesta Corporation USA240 g chletodymu w 1 litrze środkaIV26.09.2007 r.
932Select Super 120 ECArvesta Corporation USA120 g chletodymu w 1 litrze środkaIV19.02.2009 r.
933Sencor 70 WGBayer AG -Niemcy70% metrybuzynyIV08.10.2007 r.
934Sfera 267,5 ECBayer AG -Niemcy80 g cyprokonazolu 187,5 g trifloksystrobiny w 1 litrze środkaIV23.03.2011 r.
935Shavit F 71,5 WPMakhteshim -Agan - Izrael70% folpetu

1,5% triadimenolu

IV28.01.2009 r.
936Sherpa 100 ECAventis CropScience S.A. - Francja100 g cypermetryny w 1 litrze środkaIV12.03.2012 r.
937Siarkol Extra 80 WP 2)Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna80% siarkiIV28.01.2007 r.
938Siarkol K 1000 SCZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. - Nowa Sarzyna920 g siarki

80 g karbendazymu w 1 litrze środka

IV31.01.2009 r.
939Siarkol K 85 WPZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. -vlowa Sarzyna80% siarki

5% karbendazymu

IV16.12.2007 r.
940Siarkol K BionZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna920 g siarki

80 g karbendazymu 50% acybenzolaru-S-metylowego

IV31.03.2010 r.
941Siarkol K Bion 3)Syngenta Crop Protection AG -Szwajcaria920 g siarki

80 g karbendazymu 50% acybenzolaru-S-metylowego

IV02.05.2003 r.
942Sibutol 398 FSBayer - Niemcy375 g bitertanolu

23 g fuberidazolu w 1 litrze środka

IV30.12.2004 r.
943Sinbar 80 WPDu Pont de Nemours80% terbacyluIV03.07.2010 r.
944Sincocin AL 2)AgSci Ltd - USA0,56% wyciągów z tkanek roślinnychIV29.05.2008 r.
945Sisko 70 WGBarclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia70% metamitronuIV21.05.2009 r.
946Solar 200 ECBASF - Niemcy200 g cynidonu etylowego w 1 litrze środkaIV19.02.2009 r.
947Soprano 125 SCMakhteshim -Agan-Industries - Izrael125 g epoksykonazolupozostałe19.02.2013 r.
948Spilodor Dyspenser2)Zakład Doświadczalny "Chemipan" Instytutu Chemii Fizycznej i Instytutu Chemii Organicznej PAN - Warszawasubstancje wabiące samce wydłubki oczateczkiIV18.08.2009 r.
949Spinaker 607 SL 2)Aventis CropScience S.A. - Francja607 g propamokarbu w postaci kompleksu z HCl w 1 litrze środkaIV30.07.2009 r.
950Spodnam 555 SCMandops Limited - Wielka Brytania555 g Di-1-p-mentenu w 1 litrze środkaIV29.09.2005 r.
951Sporgon 50 WPAventis CropScience S.A. - Francja50% soli kompleksowej prochlorazu i manganuIV30.11.2009 r.
952Sportak 450 ECAventis CropScience S.A. - Francja450 g prochlorazu w 1 litrze środkaIII20.04.2009 r.
953Sportak Alpha 380 ECAventis CropScience S.A. - Francja300 g prochlorazu

80 g karbendazymu w 1 litrze środka

IV31.01.2007 r.
954Spotlight Plus 060 EOFMC Corporation - USA60 g karfentrazonu etylowego w 1 litrze środkapozostałe26.06.2011 r.
955Spotlight 240 ECFMC Corporation - USA240 g karfentrazonu etylowego w 1 litrze środkaIV27.07.2010 r.
956Spruzit 04 ECNeudorff GmbH KG - Niemcy4% pyretryny 16% piperonylobutoksyduIV30.07.2009 r.
957Spruzit DPNeudorff GmbH KG - Niemcy0,3% pyretryny naturalnej

1% piperonylobutoksydu

III20.04.2009 r.
958Stabilan 460 SLNufarm GmbH and Co KG - Austria460 g chlorku chloromekwatu w 1 litrze środkaIII22.08.2004 r.
959Stabilan 750 SLNufarm GmbH and Co. KG - Austria750 g chlorku chloromekwatu w 1 litrze środkaIII17.12.2006 r.
960Stapler 200 ECBarclay Chemicals Manufacturing Ltd - Irlandia200 g etofumesatu w 1 litrze środkaIII13.12.2006 r.
961Starane 250 ECDow AgroSciences Polska Sp. z o. o.250 g fluroksypyru w formie estru 1-metyloheptylowego w 1 litrze środkaIV19.10.2009 r.
962Steward 30 WGDu Pont de Nemours S.A.- Francja30% indoksakarbuIII14.01.2012 r.
963Sting CT 120 SLMonsanto Europe S. A. - Belgia120 g glifosatu w postaci soli izopropyloaminowej w 1 litrze środkaIV30.11.2008 r.
964Stomp 330 ECBASF - Niemcy330 g pendimetaliny w 1 litrze środkaIV25.11.2008 r.
965Stomp 400 SCBASF - Niemcy400 g pendimetaliny w 1 litrze środkaIV23.03.2004 r.
966Stonkat 160 SLLaboratorium Badawczo-Wdrożeniowe Pestinova-Jaworzno160 g acetamiprydu w 1 litrze środkaIII11.05.2011 r.
967Stop - Z EC 2)INAE - Francjakompozycja zapachowa związków ichtiologicznychIV28.01.2007 r.
968Stop Dzik GR 2)Altech - Francjaodstraszająca kompozycja smakowaIV19.02.2009 r.
969Stop kiełek 01 DPChimac Agriphar S. A. - Belgia1% chloroprofamuIV26.06.2006 r.
970Stork 50 WGDu Pont de Nemours25% tifensulfuronu metylowego

25% karfentrazonu

IV11.02.2009 r.
971Stratego 250 ECBayer AG -Niemcy125 g trifloksystrobiny 125 g propikonazolu w 1 litrze środkaIV15.10.2011 r.
972Sumi - 8 Gold 030 FSSumitomo Chemical Co Ltd - Japonia15 g dinikonazolu -M

15 g imazalilu w 1 litrze środka

IV31.01.2009 r.
973Sumi 8.020 FSSumitomo Chemicals Co Ltd - Japonia20 g dinikonazolu-M w 1 litrze środkaIII31.01.2009 r.
974Sumi-alpha 050 ECSumitomo Chemical Company Limited - Japonia50 g esfenwaleratu w 1 litrze środkaIII21.12.2011 r.
975Sumi-alpha 050 EC3)"Fregata" S.A. - Gdańsk wg licencji firmy Sumitomo Chemical Company Limited - Japonia50 g esfenwaleratu w 1 litrze środkaIII25.03.2002 r.
976Sumilex 500 SCSumitomo Chemical Company Limited - Japonia500 g procymidonu w 1 litrze środkaIV24.03.2010 r.
977Sumiradix Alfa DS2)PHPU "Sumin" S.C. - Suchy Las k. Poznania0,05% kwasu naftylooctowego 0,15% amidu kwasu naftylooctowego 2% tiuramu

0,5% benomylu

0,3% kaptanu

IV07.06.2009 r.
978Sumiradix Beta DS2)PHPU "Sumin" S.C. - Suchy Las k. Poznania0,1% kwasu naftylooctowego 0,1% amidu kwasu naftylooctowego 0,05% kwasu 3-indoilomasłowego

2% tiuramu

0,5% benomylu

0,4% kaptanu

IV07.06.2009 r.
979Sumiradix Gama DS2)PHPU "Sumin" S.C. - Suchy Las k. Poznania0,2% kwasu naftylooctowego 0,2% amidu kwasu naftylooctowego 0,3% kwasu 3-indolilomasłowego

2% tiuramu

0,5% benomylu

1% kaptanu

IV07.06.2009 r.
980Sumithion 100 ULSumitomo Chemical Company Limited - Japonia100% fenitrotionuIII04.12.2011 r.
981Sumithion 500 ECSumitomo Chemical Company Limited - Japonia500 g fenitrotionu w 1 litrze środkaIII03.03.2008 r.
982Sumithion Super 1000 ECSumitomo Chemical Company -Japonia100% fenitrotionuIII20.07.2009 r.
983Sunspray 850 EC 2)Sun Oil Company - Belgia850 g oleju mineralnego w 1 litrze środkaIV28.05.2009 r.
984Super Homai 70 DSNippon Soda Company Limited - Japonia35% tiofanatu metylowego

20% tiuramu

15% diazynonu

III22.06.2008 r.
985Superam 10 ALTowarzystwo Chemiczne "Danmar" - Łódź10% mieszaniny soli sodowej kwasu alkilobenzeno-sulfonowego i etoksylowanych alkilofenoliIV17.07.2011 r.
986Superselectyl 435 SL 2)Chimac-Agriphar S.A. - Belgia125 g mekopropu 125g MCPA

185 g dichloropropu w formie soli sodowych w 1 litrze środka

III12.03.2007 r.
987Syllit 65 WPChimac-Agriphar S.A. - Belgia65% dodynyszkodliwy04.07.2012 r.
988Synbetan D Forte 191 ECAliachem a.s.-Czechy97 g desmedifamu

94 g etofumesatu w 1 litrze środka

IV26.06.2006 r.
989Synbetan Duo 158 ECAliachem a.s.-Czechy124 g fenmedifamu

34 g desmedifamu w 1 litrze środka

IV31.01.2007 r.
990Synbetan P 157 ECAliachem a.s.-Czechy157 g fenmedifamu w 1 litrze środkaIV31.12.2006 r.
991Syncuran 80 WPAliachem a.s. -Czechy80% chlorotoluronuIV15.05.2010 r.
992Systhane 125 ECDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.125 g mychlobutanilu w 1 litrze środkaIV15.11.2003 r.
993Szklarniak 08 AEZakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. - Jaworzno8% dichlorfosuszkodliwy10.02.2007 r.
994Ślimak Stop 47 FGPaweł Sadowski, Seweryn Dudziński S.C. - Zawady47% potasu w formie siarczanowej i chlorkowejIV26.11.2009 r.
995Ślimakol 06 GBSUMIAGRO (UK) Limited - Wielka Brytania (d.p.b.i. Agrochemicals Ltd - Wielka Brytania)6% metaldehyduIV29.10.2009 r.
996Ślimax 04 GBZ.P.U.H. "Best-Pest" - Jaworzno4% metaldehyduIV23.03.2011 r.
997Świeca Anorin FK 1)PPH "Chemis" Grzegorz Chajduga -Czaniecfosforan wapnia, który po spaleniu przechodzi w fosforek wapnia rozkładający się w glebie pod wpływem wilgoci z wydzieleniem fosforowodoruIII20.04.2009 r.
998Świeca Anorin FK1)PPH "Chemis" S.C. - Czaniec k. Bielskafosforan wapnia, który po spaleniu przechodzi w fosforek wapnia rozkładający się w glebie pod wpływem wilgoci z wydzieleniem fosforowodoruIII30.10.2006 r.
999Świeca dymna GamratoxZakład Tworzyw Sztucznych "Gamrat-Erg" -Jasłotlenek węgla (powstający podczas spalania świecy)IV20.07.2004 r.
1000Świeca Nortox-P 2)PPU "Iskra" -Warszawadwutlenek siarki powstający w czasie spalania świecyIV19.07.2004 r.
1001Tachigaren 70 WP2)Sankyo Co. Ltd - Japonia70% hymeksazoluIV11.03.2007 r.
1002Taifun 360 SLFeinchemie Schwebda GmbH - Niemcy360 g glifosatu w postać soli izopropyloaminowej w 1 litrze środkaIV04.05.2008 r.
1003Talstar 100 EC 3)FMC Corporation - USA100 g bifentryny w 1 litrze środkaIII31.03.2003 r.
1004Tamaron 600 SLBayer AG -Niemcy600 g metamidofosu w 1 litrze środkaI12.01.2004 r.
1005Tango 500 SCBASF - Niemcy375 g tridemorfu

125 g epoksykonazolu w 1 litrze środka

III16.01.2008 r.
1006Tango Star 334 SCBASF - Niemcy250 g fenpropimorfu 84 g epoksykonazolu w 1 litrze środkaIV17.02.2008 r.
1007Tanos 50 WGDu Pont de Nemours25 % cymoksanilu

25 % famoksatu

szkodliwy25.03.2009 r.
1008Tarcznik BRPPHU "Biomed" - Warszawa0,38% dimetoatuIII13.04.2010 r.
1009Targa Super 05 ECNissan Chemicals Industries Ltd - Japonia5% chizalofopu-P-etylowegoIV22.11.2010 r.
1010Targa Super 05 EC"Fregata" S.A. - Gdańsk wg licencji firmy Nissan Chemicals Industries Ltd - Japonia5% chizalofopu-P-etylowegoIV19.11.2011 r.
1011Tarol 200 SLSyngenta Limited - Wielka Brytania200 g jonu parakwatu z dodatkiem emetyku PP 796 w ilości 500 mg w 1 litrze środkaII02.04.2007 r.
1012Tattoo 550 SCAventis CropScience S.A. - Francja248 g chlorowodorku propamokarbu 301,6 g mankozebu w 1 litrze środkaIV28.12.2005 r.
1013Tattoo C 750 SCAventis CropScience S.A. - Francja375 g chlorowodorku propamokarbu 375 g mankozebu w 1 litrze środkaIV02.03.2009 r.
1014Tazastomp 500 SC1)BASF - Niemcy300 g pendimetaliny 200 g atrazyny w 1 litrze środkaIV22.11.2007 r.
1015Teldor 500 SCBayer AG -Niemcy500 g fenheksamidu w 1 litrze środkaIV23.07.2009 r.
1016Temik 10 GRAventis CropScience S.A. - Francja10% aldikarbuI19.10.2005 r.
1017Teridox 500 ECSyngenta Crop Protection AG -Szwajcaria500 g dimetachloru w 1 litrze środkaIV20.11.2006 r.
1018Terminator 360 SLMonsanto Europe S.A. - Belgia360 g glifosatu w postaci soli izopropyloaminowej w 1 litrze środkapozostałe19.04.2012 r.
1019Terpal C 460 SLBASF - Niemcy305 g chlorku chloromekwatu 155 g etefonu w 1 litrze środkaIII29.09.2005 r.
1020Tervanol F 01 PA1)Stahler Agrochemie GmbH and Co. KG - Niemcymieszanina wosków 1 % tiabendazoluIV19.02.2009 r.
1021Tervanol PA 2)Stahler Agrochemie GmbH and Co KG - Niemcymieszanina woskówIV19.02.2009 r.
1022Tetracid 120 SL"Varichem" T. Ostrowski - Huta Żabiowolska120 g soli disodowomiedziowej kwasu etylenodiamino tetraoctowego w 1 litrze środkaIV19.05.2007 r.
1023Thiodan płynny 350 EC 3)Aventis CropScience S.A. - Francja350 g endosulfanu w 1 litrze środkaII25.01.2003 r.
1024Thionex 350 ECMakhteshim -Agan - Izrael350 g endosulfanu w 1 litrze środkabardzo toksyczny12.03.2012 r.
1025Thiram Granuflo 80 WGU.C.B. Chemicals - Belgia80% tiuramuIV21.05.2008 r.
1026Thuricide 02 UL 2)Thermo Trilogy Corporation -USA2,4% Bacillus thuringiensis var. KurstakiIV28.02.2010 r.
1027Tilt CB 187,5 SC 3)Syngenta Crop Protection AG -Szwajcaria62,5 g propikonazolu 125 g karbendazymu w 1 litrze środkaIV02.05.2003 r.
1028Tilt CB 37,5 WPSyngenta Crop Protection AG -Szwajcaria12,5% propikonazolu 25% karbendazymuIV29.05.2008 r.
1029Tilt Plus 400 ECSyngenta Crop Protection AG -Szwajcaria125 g propikonazolu 275 g fenpropidyny w 1 litrze środkaIV28.04.2008 r.
1030Tiotar 80 WPZakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o.o. - Tarnobrzeg80% siarkiIV23.03.2011 r.
1031Tiotar 800 SCZakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o.o. - Tarnobrzeg800 g siarki w 1 litrze środkaIV02.03.2010 r.
1032Tiowol 800 SC 2)Wolskie Zakłady Przemysłu Barwników "Organika" -Wola Krzysztoporska800 g siarki w 1 litrze środkaIV28.01.2007 r.
1033Tiowol K 500 SCWolskie Zakłady Przemysłu Barwników "Organika" - Wola Krzysztoporska470 g siarki

30 g karbendazymu w 1 litrze środka

III12.08.2008 r.
1034Tirep 18 PA 3)"Varichem" T. Ostrowski - Huta Żabiowolska18% tiuramuIV26.06.2002 r.
1035Titus 25 WGDu Pont de Nemours25% rimsulfuronuIV06.09.2005 r.
1036Todome 24 SCNihon Nohyaku Company Limited - Japonia20% buprofezyny 4% fenpyroksymatuIII14.06.2009 r.
1037Tolkan 50 WPAventis CropScience S.A. - Francja50% izoproturonuIII17.11.2003 r.
1038Tolkan FLO 500 SC 3)Aventis CropScience S.A. - Francja500 g izoproturonu w 1 litrze środkaIV24.06.2002 r.
1039Tolurex 500 SCMakhteshim-Agan - Izrael500 g chlorotoluronu w 1 litrze środkaIV28.01.2009 r.
1040Tolurex 80 WPMakhteshim-Agan - Izrael80% chlorotoluronuIV10.09.2011 r.
1041Tolurex 80 WPZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie wg licencji firmy Makhteshim-Agan -Izrael80% chlorotoluronuIV10.09.2011 r.
1042Tomigan 250 ECMakhteshim-Agan - Izrael250 g fluroksypyru w formie estru 1-metyloheptylowego w 1 litrze środkaIV29.03.2010 r.
1043Topflor 015 SL 2)Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o.15 g fluroprimidolu w 1 litrze środkaIV17.07.2007 r.
1044Topogard 50 WP 3)Syngenta Crop Protection AG -Szwajcaria35% terbutryny 15% terbutyloazynyIV02.05.2003 r.
1045Topsin M 500 SCNippon Soda Limited - Japonia500 g tiofanatu metylowego w 1 litrze środkaIV21.05.2011 r.
1046Topsin M 70 WPNippon Soda Company Limited - Japonia70% tiofanatu metylowegoIV11.02.2009 r.
1047Torero 500 SCFeinchemie Schwebda GmbH - Niemcy350 g metamitronu

150 g etofumesatu w 1 litrze środka

IV04.02.2010 r.
1048Tornado 700 SC 2)Feinchemie Schwebda GmbH - Niemcy700 g metamitronu w 1 litrze środkaIV13.07.2008 r.
1049Torque 50 WP 3)BASF - Niemcy50% tlenku fenbutacynyI22.12.2002 r.
1050Tosca 72,5 WPDow AgroSciences Polska Sp.z o.o.4,5% cymoksanilu

68% mankozebu

IV30.03.2011 r.
1051Trebon 10 SCMitsui Toatsu Chemical Inc -Japonia10% etofenproksuIV28.12.2005 r.
1052Trebon 30 ECMitsui Toatsu Chemical Inc -Japonia30% etofenproksuIV28.12.2005 r.
1053Treflan 240 ECDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.240 g trifluraliny w 1 litrze środkaIV24.01.2007 r.
1054Treflan 480 ECDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.480 g trifluraliny w 1 litrze środkaIV12.06.2007 r.
1055Trend 90 ECDu Pont de Nemours90% etoksylowanego alkoholu izodecylowegoIV10.03.2008 r.
1056Triada 25 WPBayer AG -Niemcy25% triadimefonuIV20.01.2009 r.
1057Tribenoks 330 FSZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna110 g karbendazymu 110 g oksyny salicylo-miedziowej

110 g triadimenolu w 1 litrze środka

pozostałe09.03.2009 r.
1058Trident 500 SCAventis CropScience S.A. - Francja100 g fenmedifamu

100 g etofumesatu

300 g metamitronu w 1 litrze środka

IV24.06.2007 r.
1059Triflur 480 ECNufarm GmbH and Co KG - Austria480 g trifluraliny w 1 litrze środkaIV14.02.2010 r.
1060Triflurex 480 ECMakhteshim-Agan - Izrael480 g trifluraliny w 1 litrze środkaIV10.12.2006 r.
1061Triflurotox 250 ECZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna250 g trifluraliny w 1 litrze środkaIV19.06.2010 r.
1062Triflurotox 480 ECZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna480 g trifluraliny w 1 litrze środkaIV19.06.2010 r.
1063Trifmine 30 WPNippon Soda Company Limited - Japonia30% triflumizoluIII28.04.2008 r.
1064Trifsan 480 ECDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.480 g trifluraliny w 1 litrze środkaIV09.09.2008 r.
1065Trigard 15 WP 3)Syngenta Crop Protection AG -Szwajcaria15% cyromazynyIV12.11.2002 r.
1066Trisep 210 SLCzesław Gierczak i Joanna Siłowiecka wspólnicy spółki cywilnej Zakład Produkcyjno-Usługowy "GiS"-Gliwice210 g etanolotriazyny w 1 litrze środkaIII29.04.2009 r.
1067Trophy 768 ECDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.768 g acetochloru

128 g dichlormidu jako sejfner w 1 litrze środka

III18.01.2011 r.
1068U 46 M-Fluid 500 SL 2)BASF - Niemcy500 g MCPA w formie soli dimetyloaminowej w 1 litrze środkaIII29.06.2008 r.
1069U-46 M-Fluid SL 3)BASF - Niemcy415 g MCPA w formie soli dimetyloaminowej w 1 litrze środkaIII15.04.2002 r.
1070Ukorzeniacz -Korzonek -Z DS 2)Firma Handlowo--Produkcyjna "Art Garten" -Jaworzno0,2% kwasu indolilooctowego

1% kaptanu

IV07.06.2009 r.
1071Ukorzeniacz A 2)A.N.N.O. "Himal" Sp. z o.o. - Suwałki0,3% kwasu indolilomasłowego

0,1% benomylu

1% kaptanu

IV04.12.2011 r.
1072Ukorzeniacz AB 2)A.N.N.O. "Himal" Sp. z o.o. - Suwałki0,3% kwasu naftyloksyoctowego

0,05% kwasu 3-indolilomasłowego

1% kaptanu

2% benomylu

IV04.12.2011 r.
1073Ukorzeniacz B 2)A.N.N.O. "Himal" Sp. z o.o. - Suwałki0,2% kwasu alfanaftylooctowego

0,1% benomylu

1% kaptanu

IV04.12.2011 r.
1074Ukorzeniacz B-2 2)A.N.N.O. "Himal" Sp. z o.o. - Suwałki0,2% kwasu alfanaftylooctowego

2,5% benomylu

1% kaptanu

IV04.12.2011 r.
1075Ukorzeniacz Korzonek -D DS 2)Firma Handlowo-Produkcyjna "Art-Garten" -Jaworzno0,4% kwasu indolilomasłowego

1% kaptanu

IV07.06.2009 r.
1076Ukorzeniacz Korzonek PZ DS 2)Firma Handlowo--Produkcyjna "Art-Garten" -Jaworzno0,2% kwasu naftylooctowego 1% kaptanuIV07.06.2009 r.
1077Ultracid 40 ECSyngenta Crop Protection AG -Szwajcaria40% metydationuII18.03.2007 r.
1078Unikat 75 WGDow AgroSciences Polska Sp. z o.o.6,15% zoksamidu 68,85% mankozebuIV19.02.2011 r.
1079UPL Metamitron 70 WGUnited Phosphorus Limited - Wielka Brytania70% metamitronuIV09.08.2010 r.
1080Vectra 100 SCAventis CropScience S.A. - Francja100 g bromukonazolu w 1 litrze środkaIV28.01.2008 r.
1081Velvet 75 SLAliachem a.s. -Czechy75% polisacharyduIV31.12.2006 r.
1082Venzar 80 WPDu Pont de Nemours80% lenacyluIV29.11.2010 r.
1083Vertimec 018 ECSyngenta Crop Protection AG -Szwajcaria18 g abamektyny w 1 litrze środkaIII28.07.2008 r.
1084Vincit 050 FSCheminova A/S -Dania25 g flutriafolu

25 g tiabendazolu

pozostałe29.01.2013 r.
1085Vista 228 SEAventis CropScience S.A. - Francja174 g prochlorazu

54 g fluchinkonazolu w 1 litrze środka

III26.02.2011 r.
1086Vitavax 200 FSUniroyal Chemical Company - USA20% karboksyny 20% tiuramupozostałe10.03.2008 r.
1087Vitavax 200 WSUniroyal Chemical Company - USA37,5% karboksyny 37,5% tiuramuIV17.08.2008 r.
1088Vitavax 2000 FSUniroyal Chemical Company - USA200 g karboksyny

200 g tiuramu w 1 litrze środka

pozostałe05.07.2010 r.
1089VK-2 Special 80 EC2)Ryszard Bujoczek - Ozimek80% glikolu dietylowegoIV09.07.2008 r.
1090Vondozeb 75 WGCEREXIAGRI S.A. - Francja75% mankozebuIV20.01.2007 r.
1091Vydate 240 SL 3)Du Pont de Nemours240 g oksamylu w 1 litrze środkaI21.05.2002 r.
1092Wildrepent ALVena Kochańska-Dubas Jolanta -Jelenia Góramieszanina alifatycznych kwasów tłuszczowychIV05.03.2011 r.
1093Winylofos 550 ECZakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. - Jaworzno550 g dichlorfosu w 1 litrze środkatoksyczny18.03.2007 r.
1094Wisar 70 WGBayer AG -Niemcy70 % metrybuzynyIV20.04.2009 r.
1095Zaprawa Diafuran 350 FS 3)Mitsubishi Kasei Corporation -Japonia350 g karbofuranu w 1 litrze środkaI05.12.2002 r.
1096Zaprawa Funaben TZakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. - Jaworzno20% karbendazymu 45% tiuramupozostałe19.02.2009 r.
1097Zaprawa Funaben TZakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. -Nowa Sarzyna20% karbendazymu 45% tiuramuIV03.11.2005 r.
1098Zaprawa Furadan 350 STFMC Corporation - USA350 g karbofuranu w 1 litrze środkaI25.11.2008 r.
1099Zaprawa Furadan 480 FSFMC Corporation - USA480 g karbofuranu w 1 litrze środkaI15.11.2005 r.
1100Zaprawa Marshal 250 DSFMC Corporation - USA250 g karbosulfanu w 1 litrze środkaIII16.02.2008 r.
1101Zaprawa nasienna T zawiesinowaZakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. - Jaworzno75% tiuramupozostałe07.10.2006 r.
1102Zaprawa Oxafun T 75 DS/WSZakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A. - Jaworzno37,5 % karboksyny

37,5 % tiuramu

pozostałe20.04.2009 r.
1103Zaprawa zbożowa Orius 02 WSMakhteshim-Agan - Izrael2% tebukonazoluIV10.07.2011 r.
1104Zaprawa ziołowa PNOS -2 LS 2)Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa -Ożarów Mazowieckimieszanina wyciągu z czosnku oraz z ekstraktu z nasion i miąższu grejpfrutaIV15.12.2010 r.
1105Zaprawa ziołowa PNOS-1 LS 2)Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa -Ożarów Mazowieckiwyciąg z suszu ziół i czosnkuIV15.12.2010 r.
1106Zato 50 WGBayer AG -Niemcy50% trifloksystrobinyIV15.10.2011 r.
1107Ziarno zatrute fosforkiem cynkowym 01 AB"Fregata" S.A. - Gdańsk1,3% fosforku cynkowegoIII05.02.2007 r.
1108Zolone 350 ECAventis CropScience S.A. - Francja350 g fosalonu w 1 litrze środkaIV07.10.2006 r.

______

1) Środek nie jest dopuszczony do stosowania w strefie ochrony pośredniej źródeł i ujęć wody.

2) Środek jest dopuszczony do stosowania na terenie uzdrowisk i otulin parków narodowych.

3) Środek po upływie ważności zezwolenia na dopuszczenie do obrotu i stosowania może znajdować się w obrocie do czasu upływu okresu jego ważności, lecz nie dłużej niż rok od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.

II. Środki ochrony roślin będące żywymi organizmami

Lp.Nazwa środka ochrony roślinProducent środka ochrony roślinNazwa i charakterystyka żywego organizmuTermin ważności zezwolenia
12345
1109Amblyseius SystemBIOBEST N.V. Biological Systems - Belgiadobroczynek wciornastkowy (Amblyseius cucumeris) -drapieżny roztocz26.11.2009 r.
1110AphidendKOPPERT Biological Systems B.V. - HolandiaAphidoletes aphidimyza -drapieżna muchówka11.05.2010 r.
1111Aphidius SystemBIOBEST N.V. Biological Systems - BelgiaAphidius colemani - pasożytnicza błonkówka15.03.2010 r.
1112Aphidoletes SystemBIOBEST N.V. Biological Systems - BelgiaAphidoletes aphidimyza -drapieżna muchówka6.03.2010 r.
1113AphiparKOPPERT Biological Systems B.V. - HolandiaAphidius colemani - pasożytnicza błonkówka11.05.2010 r.
1114Californicus SystemBIOBEST N.V. Biological Systems - BelgiaAmblyseius califoriicus -drapieżny roztocz15.03.2010 r.
1115ContansProphyta Biologischer Pflanzenschutz GmbH - NiemcyConiothynum minitans -pasożytniczy grzyb22.12.2010 r.
1116Dacnusa SystemBIOBEST N.V. Biological Systems - BelgiaDacnusa sibirica + Diglyphus isaea - pasożytnicze błonkówki15.03.2010 r.
1117Diglyphus SystemBIOBEST N.V. Biological Systems - BelgiaDiglyphus isaea -pasożytnicza błonkówka6.03.2010 r.
1118Encarsia SystemBIOBEST N.V. Biological Systems - Belgiadobrotnica szklarniowa (Encarsia formosa) -pasożytnicza błonkówka26.11.2009 r.
1119ENERMIXKOPPERT Biological Systems B.V. - HolandiaEretmocerus eremicus + Encarsia formosa (1:1) -pasożytnicze błonkówki23.01.2012 r.
1120En-StripKOPPERT Biological Systems B.V. - Holandiadobrotnica szklarniowa (Encarsia formosa) -pasożytnicza błonkówka26.11.2009 r.
1121EntonemKOPPERT Biological Systems B.V. - HolandiaSteinernema feltiae - pasożytnicze błonkówki11.05.2010 r.
1122ERCALKOPPERT Biological Systems B.V. - HolandiaEretmocerus eremicus -pasożytnicza błonkówka23.01.2012 r.
1123LarvanemKOPPERT Biological Systems B.V. - HolandiaHeterorhadbilis megidis - pasożytniczy nicień11.05.2010 r.
1124Macrolophus SystemBIOBEST N. V. Biological Systems - BelgiaMacrolophus caliginosus - drapieżny pluskwiak15.03.2010 r.
1125MigiliphusKOPPERT Biological Systems B.V. - HolandiaDiglyphus isaea -pasożytnicze błonkówki11.05.2010 r.
1126MinexKOPPERT Biological Systems B.V. - HolandiaDacnusa sibirica oraz Diglyphus isaea -pasożytnicze błonkówki11.05.2010 r.
1127MiricalKOPPERT Biological Systems B.V. - HolandiaMacrolophus caliginosus -drapieżny pluskwiak11.05.2010 r.
1128Orius SystemBIOBEST N.V. Biological Systems - BelgiaOrius insidiosus - drapieżny pluskwiak6.03.2010 r.
1129OwinemaPrzedsiębiorstwo Ogrodnicze "OWIPLANT" Sp. z o.o - OwińskaSteinernema feltiae -pasożytniczy nicień26.11.2009 r.
1130PG"Uprawa Grzybni" J. Dux - Warszaważylica olbrzymia (Phlebiopsis gigantea) - grzyb saprofityczny19.07.2009 r.
1131PG-Agromaster"Dor-Mar" S.C. -Dzierżoniówżylica olbrzymia (Phlebiopsis gigantea) - grzyb saprofityczny31.07.2011 r.
1132PG-Fungler"Wytwórnia Grzybni i Biopreparatów" E. Iller - Sierpcżylica olbrzymia (Phlebiopsis gigantea) - grzyb saprofityczny19.07.2009 r.
1133PG-IBLZakład Przetwórczo-Usługowo-Handlowy-"Biofood" SC-Wałczżylica olbrzymia (Phlebiopsis gigantea) - grzyb saprofityczny19.07.2009 r.
1134PG-PoszwaldWytwórnia Grzybni i Biopreparatów - Kąck k. Warszawyżylica olbrzymia (Phlebiopsis gigantea) - grzyb saprofityczny19.07.2009 r.
1135Phytoseiulus SystemBIOBEST N.V. Biological Systems - Belgiadobroczynek szklarniowy (Phytoseiulus persimilis) - drapieżny roztocz26.11.2009 r.
1136PolyversumBiopreparaty Ltd - CzechyPythium oligandrum -pasożytniczy grzyb09.02.2010 r.
1137PreferalThermo Trilogy Corporation - USAPaecilomyces fumosoroseus -pasożytniczy grzyb30.03.2011 r.
1138SpidexKOPPERT Biological Systems B.V. -Holandiadobroczynek szklarniowy (Phytoseiulus persimilis) - drapieżny roztocz26.11.2009 r.
1139Steinernema SystemBIOBEST N.V. Biological Systems - BelgiaSteinernema feltiae -pasożytniczy nicień15.03.2010 r.
1140Therodiplosis SystemBIOBEST N.V. Biological Systems - BelgiaTherodiplosis persicae -drapieżna muchówka15.03.2010 r.
1141ThripexKOPPERT Biological Systems B.V. - Holandiadobroczynek wciornastkowy (Amblyseius cucumeris) -drapieżny roztocz26.11.2009 r.

* Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania decyzjami wydanymi po dniu 6 maja 2003 r., jak również inne informacje o środkach, można uzyskać w Departamencie Produkcji Roślinnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi tel. 0-prefix-22 623-24-62 lub 623-10-67.

Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania jest zamieszczony w witrynie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).