Monitor Polski

M.P.1954.A-1.25

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 stycznia 1954 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
WYKAZ OSÓB POZBAWIONYCH ODZNAKI I DYPLOMU "ZASŁUŻONEGO RACJONALIZATORA PRODUKCJI"
z dnia 13 stycznia 1954 r.

Na podstawie punktów 6 i 7 uchwały Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie wzorów, trybu wręczania, sposobu noszenia i trybu pozbawiania odznak "Przodownika Pracy" i "Zasłużonego Przodownika Pracy" oraz dyplomu "Zasłużonego Przodownika Pracy" (Monitor Polski Nr A-29, poz. 337) decyzją Ministra Kolei z dnia 30 listopada 1953 r. zostali pozbawieni odznaki i dyplomu "Zasłużonego Przodownika Pracy"
w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Olsztynie:

Sobas Mieczysław;

w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Stalinogrodzie:

Wróbel Franciszek, Zapert Kazimierz.