Monitor Polski

M.P.2018.1261

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz. U. poz. 1009 oraz z 2002 r. poz. 984) ogłasza się wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia, oraz wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO MIĘDZYNARODOWYCH ZRZESZEŃ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I REGIONALNYCH W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.

Lp.WojewództwoPowiatGmina/MiastoNazwa zrzeszenia
1dolnośląskieEuropejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN) [European Regions Research and Innovation Network (ERRIN)]
2dolnośląskiemiasto WrocławICLEI - Władze lokalne dla zrównoważonego rozwoju [ICLEI - Local Govemments for Sustainability]
3kujawsko-pomorskieEuropejska Federacja Dróg Św. Jakuba z Composteli [European Federation of Saint James Way]
4lubelskieEuropejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN) [European Regions Research and Innovation Network (ERRIN)]
5łódzkiegmina RzgówCittaslow - Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia [Cittaslow - The International Network of Cities of the Good Life]
6pomorskieEuropejska Federacja Dróg Św. Jakuba z Composteli [European Federation of Saint James Way]
7pomorskiemiasto GdańskMiasta dla Rowerzystów [Cities for Cyclists]
8podkarpackieSieć Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne "NEREUS" [NEREUS - Network of European Regions Using Space Technologies]
9wielkopolskiemiasto PoznańMiasta dla Rowerzystów [Cities for Cyclists]
10zachodniopomorskiegmina i miasto SianówCittaslow - Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia [Cittaslow - The International Network of Cities of the Good Life]

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓRE WYSTĄPIŁY Z MIĘDZYNARODOWYCH ZRZESZEŃ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I REGIONALNYCH W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 R.

Lp.WojewództwoPowiatGmina/MiastoNazwa zrzeszenia
1małopolskieStowarzyszenie Produktów Regionalnych Regionów Europejskich (A.R.E.P.O.) [Association des Régions Européennes des Produits d'Origine (A.R.E.P.O.)]
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).