Monitor Polski

M.P.2004.30.541

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2004 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 2 lipca 2004 r.
w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz. U. Nr 91, poz. 1009 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) ogłasza się wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r., stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia, oraz wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r., stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO MIĘDZYNARODOWYCH ZRZESZEŃ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I REGIONALNYCH

w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
WojewództwoPowiatGminaNazwa zrzeszenia
1234
dolnośląskie
1. Czarny BórEuroregion Glacensis
2. GłuszycaEuroregion Glacensis
3. Szczawno-Zdrój (m.)Euroregion Glacensis
4. WalimEuroregion Glacensis
opolskie
1. GrodkówStowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
2. Kędzierzyn-Koźle (m.)Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
3. NiemodlinStowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
4. TułowiceStowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
pomorskie
1. Lębork (m.)Międzynarodowy Związek Hanzy "HANZA"
2. PelplinStowarzyszenie France Pologne pour l'Europe

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓRE WYSTĄPIŁY Z MIĘDZYNARODOWYCH ZRZESZEŃ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I REGIONALNYCH

w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
WojewództwoPowiatGminaNazwa zrzeszenia
1234
dolnośląskieZgromadzenie Regionów Europy
1. WalimEuroregion Dobrawa
2. Wałbrzych (m. p.)Stowarzyszenie Miast i Regionów Europejskich na Rzecz Kultury "Les Rencontres"
lubuskie
żarskiStowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa
1. NiegosławiceStowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr"
2. SkąpeStowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr"
3. WymiarkiStowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa
pomorskie
1. Gdańsk (m. p.)Stowarzyszenie Miast i Portów z siedzibą w Hawrze
zachodniopomorskieStowarzyszenie ds. Współpracy Transnarodowej, Regionalnej i Lokalnej "TECLA"