Monitor Polski

M.P.2005.22.339

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 kwietnia 2005 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie wykazów hut i spółek zależnych

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. Nr 111, poz. 1196, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz:
1) hut, którym udzielenie pomocy publicznej na restrukturyzację jest dopuszczalne, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2) hut, którym udzielenie pomocy publicznej na restrukturyzację jest niedopuszczalne, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia;
3) spółek zależnych, stanowiący załącznik nr 3 do obwieszczenia.
______

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 56, poz. 495, Nr 90, poz. 844 i Nr 139, poz. 1325 oraz z 2004 r. Nr 12, poz. 102 i Nr 120, poz. 1252.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ HUT, KTÓRYM UDZIELENIE POMOCY PUBLICZNEJ NA RESTRUKTURYZACJĘ JEST DOPUSZCZALNE

1. HUTA BANKOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2. "Huta L. W." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

3. HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna

4. "Huta Pokój" Spółka Akcyjna

5. Mittal Steel Poland Spółka Akcyjna

6. Technologie Buczek Spółka Akcyjna

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ HUT, KTÓRYM UDZIELENIE POMOCY PUBLICZNEJ NA RESTRUKTURYZACJĘ JEST NIEDOPUSZCZALNE

1. Huta "ANDRZEJ" Spółka Akcyjna w upadłości

2. Huta Baildon Spółka Akcyjna w upadłości

3. Huta "BATORY" Spółka Akcyjna w upadłości

4. Huta "Gliwice" Spółka Akcyjna w upadłości

5. Huta "Jedność" Spółka Akcyjna w likwidacji

6. Huta "Kościuszko" Spółka Akcyjna

7. Huta "Łaziska" Spółka Akcyjna

8. Huta "Małapanew" Spółka Akcyjna w upadłości

9. Huta Ostrowiec Spółka Akcyjna w upadłości

10. Huta "ZYGMUNT" Spółka Akcyjna w upadłości

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ SPÓŁEK ZALEŻNYCH

1. Cedler - Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2. "Euroblacha" Spółka Akcyjna

3. "Eurokonstrukcje" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4. Flor-El Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

5. "Flor-Media" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

6. "Flor-Serwis" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7. Przedsiębiorstwo Usług Remontowych i Serwisowych REMIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

8. HK Utrzymanie Ruchu Zakładu Stali i Półwyrobów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

9. HK Utrzymanie Ruchu Zakładu Wielkopiecowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

10. Zakład Badań Ochrony Środowiska i Technologii Hutniczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

11. HK Zakład Automatyzacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

12. HK Zakład Projektowo-Konstrukcyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

13. HK Zakład Usługowo Handlowy "Partner" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

14. EUROSERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

15. "KOLHUT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

16. Przedsiębiorstwo Usług Transportowych "SAM-KOL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

17. "PORAD-MED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

18. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "Zakład Automatyzacji HTS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

19. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe EKO-ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

20. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "Zakład Mechaniczny HTS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

21. Przedsiębiorstwo Przerobu i Obrotu Złomem Metali "HK-Cutiron" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

22. Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

23. Przemysłowe Towarzystwo Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

24. Przedsiębiorstwo Usług Remontowo-Mechanicznych "REMEBUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

25. "REM-TECH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

26. TRAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

27. Trans-Koks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

28. "WALSER" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

29. Zakład Energetyczny ZEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

30. H.K. - Produkcyjny Ośrodek Maszynowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

31. HK Stal-Service Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

32. Huta Katowice Zakład Transportu Samochodowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

33. HK Eko-Grys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością