Wykaz gmin i powiatów wchodzących w skład województw.

Monitor Polski

M.P.2017.853

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. poz. 603 i 656, z 1999 r. poz. 1182 oraz z 2001 r. poz. 497) ogłasza się wykaz gmin i powiatów wchodzących w skład województw, który stanowi załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ GMIN I POWIATÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD WOJEWÓDZTW