Wykaz dozwolonych do obrotu specyfików farmaceutycznych.

Monitor Polski

M.P.1937.137.222

Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 1937 r.