Wykaz dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML).

Monitor Polski

M.P.2018.805

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML)

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338) ogłasza się:
1)
wykaz numerów i tytułów dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML), w stosunku do których Komisja Europejska w 2017 r. opublikowała odniesienia 1 , wraz ze wskazaniem tych postanowień, których spełnienie pozwala na domniemanie zgodności przyrządu pomiarowego z wymaganiami dyrektywy 2014/32/UE (MID) 2  wdrożonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 815) - wykaz określa załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2)
wykaz numerów i tytułów dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML), w stosunku do których Komisja Europejska w 2017 r. wycofała publikację odniesień 3 , uprzednio opublikowanych wraz ze wskazaniem tych postanowień, których spełnienie pozwalało na domniemanie zgodności przyrządu pomiarowego z wymaganiami dyrektywy 2014/32/UE (MID) wdrożonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych - wykaz określa załącznik nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ NUMERÓW I TYTUŁÓW DOKUMENTÓW NORMATYWNYCH MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI METROLOGII PRAWNEJ (OIML), W STOSUNKU DO KTÓRYCH KOMISJA EUROPEJSKA W 2017 R. OPUBLIKOWAŁA ODNIESIENIA, WRAZ ZE WSKAZANIEM TYCH POSTANOWIEŃ, KTÓRYCH SPEŁNIENIE POZWALA NA DOMNIEMANIE ZGODNOŚCI PRZYRZĄDU POMIAROWEGO Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2014/32/UE (MID) WDROŻONEJ ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU Z DNIA 2 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE WYMAGAŃ DLA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

(MI-002): Gazomierze

w odniesieniu do:

OIML R 137 wersja 2012

Zasadnicze wymagania

w dyrektywie 2014/32/UE

(załącznik I oraz IV (MI-002))

OIML R 137 (2012)Uwaga
ZAŁĄCZNIK I
1.15.3.1Objęte częściowo
12.6.7
1.25.13.7

5.13.3

Objęte
1.35.1Objęte
1.3.15.1Objęte
1.3.25.12Objęte częściowo
A.5.1
A.5.2
1.3.35.13.7Objęte częściowo
1.3.45.13.7Objęte częściowo
1.4
1.4.1Rozdział 5

A.1

Objęte
1.4.2A.4.2.1

A.4.2.2

Objęte
25.6Objęte częściowo
35.7Objęte
46.3.3Objęte
55.10Objęte
66.1.1

6.7

Objęte
7
7.16.1.4Objęte
9.1.1
7.26Objęte
7.35.11Objęte częściowo
6.7.2
7.4Nie dotyczy
7.56.1.1

6.1.4

Objęte
7.66.4.1

12.2

I.1.1

Załącznik I

Objęte
8
8.15.13.8

6.5.1

9.1.4.2

Objęte
8.29.1.1

9.1.3

Objęte
8.3I.1.1

I.1.3

Objęte
8.4I.1.3Objęte
8.56.3.1Objęte
9
9.17Objęte
9.27.1Objęte
9.38.1Objęte
9.48.1Objęte
9.56.4.2

6.3.1

Objęte
9.6Nie dotyczy
9.74.1Objęte częściowo
9.87.1Objęte
10
10.16.3.1Objęte
10.26.3.1Objęte
10.33.1.8Objęte
10.4Nieobjęte
10.56.1.5Objęte częściowo
11
11.1Nie dotyczy
11.2Nie dotyczy
1210

11.1.1

12.3

Objęte
ZAŁĄCZNIK IV (MI-002)
Definicje3.1.1

3.3.3

3.3.2

3.3.4

3.4.3 i 5.11

Objęte
112.2Objęte
1.15.2Objęte częściowo
1.25.1

12.6.7.1

Objęte
1.35.1Objęte
1.45.1Objęte
1.55.1Objęte
2
2.15.3

5.4

Objęte
2.25.3.5Objęte częściowo
3
3.1
3.1.15.13.7Objęte częściowo
3.1.212.6.15Objęte
3.1.3Tabela 5

3.2.7

Objęte częściowo
3.25.13.3Objęte
4
4.1
4.1.15.10Objęte
4.1.25.10Objęte
4.2
4.2.15.10Nieobjęte
4.2.25.10Nieobjęte
5
5.16.6.2Nieobjęte
5.26.6.4Objęte częściowo
5.36.3.2Nieobjęte
5.412.6.4Objęte
5.56.4.1Objęte
5.65.13.2Objęte
64.1Objęte częściowo

Uwagi:

Kolumna "Uwaga" wskazuje na zgodność OIML R 137 z odpowiednim wymogiem zawartym w dyrektywie 2014/32/UE. Określenie "Objęte" oznacza, że:

- wymóg OIML R 137 jest identyczny z wymogiem zawartym w dyrektywie 2014/32/UE lub

- wymóg OIML R 137 jest bardziej restrykcyjny niż wymóg zawarty w dyrektywie 2014/32/UE, lub

- całość wymogu OIML R 137 spełnia wymogi zawarte w dyrektywie 2014/32/UE (nawet, jeśli dyrektywa 2014/32/UE dopuszcza inne możliwości).

Określenie "Objęte częściowo" oznacza, że wymóg zawarty w dyrektywie 2014/32/UE nie jest w pełni objęty wymogiem OIML R 137.

Określenie "Nieobjęte" oznacza, że wymóg zawarty w dyrektywie 2014/32/UE jest bądź to niezgodny z odpowiednim wymogiem OIML R 137, bądź też nie został ujęty w OIML R 137.

Określenie "Nie dotyczy" oznacza, że wymóg zawarty w załączniku I do dyrektywy 2014/32/UE nie dotyczy gazomierzy.

MI-003: Liczniki energii elektrycznej czynnej

w odniesieniu do:

OIML R 46, wersja 2012(E)

Zasadnicze wymagania

w dyrektywie 2014/32/UE

(załącznik I oraz V (MI-003))

OIML R 46 (2012)Uwaga
ZAŁĄCZNIK I
1.13.2

3.3.1

Objęte
1.23.3.6

3.3.5

Objęte
1.33.2Objęte
1.3.13.2Objęte
1.3.26.4.13.1

6.4.13.2

Objęte częściowo
1.3.3Tabele 4 i 5Objęte częściowo
1.3.4Tabele 4 i 5Objęte
1.4
1.4.1Rozdział 3Objęte
1.4.26.4.16.3

6.4.16.4

Objęte
25Objęte częściowo
35Nieobjęte
43.7.2Objęte
53.8

6.4.17

Objęte
63.8Objęte
7
7.13.6.1.1Objęte
7.23.7Objęte
7.3Tabela 2

6.4.9

Objęte
7.4Nie dotyczy
7.56.4.10

6.4.9

6.4.11

6.4.14

6.4.15

Objęte
7.63.7.2

4.1

3.6

Objęte
8
8.13.6.5

3.6.3.1

Objęte
8.23.6.1.1Objęte
8.33.6.2

3.6.4

Objęte
8.43.6.3.1

3.6.4.1

Objęte
8.53.6.4.1

3.6.4.2

3.6.4.3

Objęte częściowo
9
9.13.5Objęte
9.2Nie dotyczy
9.34.1Objęte częściowo
9.44.1Objęte
9.53.7.1Objęte częściowo
9.6Nie dotyczy
9.73.1Objęte częściowo
9.83.5Objęte
10
10.13.7.1Objęte
10.23.7.1Objęte częściowo
10.3Nie dotyczy
10.4Nieobjęte
10.53.7.1Objęte częściowo
11
11.1Nie dotyczy
11.2Nie dotyczy
123.7.2Objęte
ZAŁĄCZNIK V (MI-003)
13.3.1Objęte częściowo
2Tabela 1 (3.2)Objęte
3Załącznik B.2.1Nieobjęte
4
4.13.3.6Objęte
4.2Tabela 4 (3.3.5)

i tabela 5 (3.3.6)

6.3.12

6.3.9

6.3.11

6.3.16

6.4.4

6.4.2, 6.3.15, 6.4.8

Objęte
4.3
4.3.13.3.6

6.4.1

Objęte
4.3.23.3.6.2Objęte
5
5.16.3.8

Tabela 4

Objęte
5.23.7.1Objęte
5.33.7.1Objęte
5.46.2.4Nieobjęte
5.56.2.3Objęte
63.1Objęte częściowo

Uwagi:

Kolumna "Uwaga" wskazuje na zgodność OIML R 46 z odpowiednim wymogiem zawartym w dyrektywie 2014/32/UE. Określenie "Objęte" oznacza, że:

- wymóg OIML R 46 jest identyczny z wymogiem zawartym w dyrektywie 2014/32/UE lub

- wymóg OIML R 46 jest bardziej restrykcyjny niż wymóg zawarty w dyrektywie 2014/32/UE, lub

- całość wymogu OIML R 46 spełnia wymogi zawarte w dyrektywie 2014/32/UE (nawet, jeśli dyrektywa 2014/32/UE dopuszcza inne możliwości).

Określenie "Objęte częściowo" oznacza, że wymóg zawarty w dyrektywie 2014/32/UE nie jest w pełni objęty wymogiem OIML R 46.

Określenie "Nie dotyczy" oznacza, że wymóg zawarty w załączniku I do dyrektywy 2014/32/UE nie dotyczy liczników energii elektrycznej czynnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ NUMERÓW I TYTUŁÓW DOKUMENTÓW NORMATYWNYCH MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI METROLOGII PRAWNEJ (OIML), W STOSUNKU DO KTÓRYCH KOMISJA EUROPEJSKA W 2017 R. WYCOFAŁA PUBLIKACJĘ ODNIESIEŃ, UPRZEDNIO OPUBLIKOWANYCH WRAZ ZE WSKAZANIEM TYCH POSTANOWIEŃ, KTÓRYCH SPEŁNIENIE POZWALAŁO NA DOMNIEMANIE ZGODNOŚCI PRZYRZĄDU POMIAROWEGO Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2014/32/UE (MID) WDROŻONEJ ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU Z DNIA 2 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE WYMAGAŃ DLA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

Po upływie 180 dni od daty publikacji komunikatu Komisji Europejskiej wycofuje się publikację odniesienia dotyczącego gazomierzy (MI-002) w odniesieniu do OIML R 137, wersja 2012 4 . Certyfikat badania typu UE i świadectwo badania projektu UE wydane na podstawie wspomnianego dokumentu normatywnego przed jego wycofaniem zachowują ważność do upływu terminu ważności bez żadnych ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu lub oddawania do użytku tego typu instrumentów.
1 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE dotyczącej przyrządów pomiarowych (Publikacja odniesień do dokumentów normatywnych sporządzonych przez OIML oraz wykaz ich części odnoszących się do zasadniczych wymogów (zgodnie z art. 15 dyrektywy)) (Dz. Urz. UE C 308 z 16.09.2017, str. 1) oraz komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE dotyczącej przyrządów pomiarowych (Publikacja odniesień do dokumentów normatywnych sporządzonych przez OIML oraz wykaz ich części odnoszących się do zasadniczych wymogów (zgodnie z art. 15 dyrektywy)) (Dz. Urz. UE C 308 z 16.09.2017, str. 7).
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 149, Dz. Urz. UE L 3 z 07.01.2015, str. 42 oraz Dz. Urz. UE L 13 z 20.01.2016, str. 57).
3 Komunikat Komisji w ramach wykonania art. 16 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE w sprawie przyrządów pomiarowych (Wycofanie publikacji odniesień do dokumentów normatywnych sporządzonych przez OIML oraz wykaz ich części odnoszących się do zasadniczych wymogów) (Dz. Urz. UE C 308 z 16.09.2017, str. 12).
4 Dz. Urz. UE C 76 z 14.03.2014, str. 1.