§ 2. - Wykaz chorób zakaźnych, co do których obowiązują szczególne terminy przy przewozie i ekshumacji zwłok. - M.P.1966.39.198 - OpenLEX

§ 2. - Wykaz chorób zakaźnych, co do których obowiązują szczególne terminy przy przewozie i ekshumacji zwłok.

Monitor Polski

M.P.1966.39.198

Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 1966 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.