Wyjaśnienia do taryfy celnej przywozowej (dotyczy poz. 1169 p. 5).

Monitor Polski

M.P.1936.23.37

Akt utracił moc
Wersja od: 29 stycznia 1936 r.