Monitor Polski

M.P.2019.788

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr 136/2019 PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Katowicach III

Na podstawie art. 166 § 3 w związku z § 7 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 22 sierpnia 2019 r. funkcji Komisarza Wyborczego w Katowicach III Pana Arkadiusza Cichockiego, w związku ze złożoną rezygnacją.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.