Wydanie znaczków pocztowych.

Monitor Polski

M.P.1945.4.14

Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1945 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 14 kwietnia 1945 r.
o wydaniu znaczków pocztowych.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 481 z 1933 r.) zarządza się, co następuje:
Wydaje się i wprowadza do obiegu i sprzedaży znaczki pocztowe opłaty wartości 2 zł., 3 zł. i 5 zł.
Znaczek wartości 2 zł., koloru niebieskiego, przedstawia widok Sukiennic w Krakowie.

Znaczek wartości 3 zł., koloru liliowego, przedstawia widok pomnika Kopernika w Krakowie.

Znaczek wartości 5 zł., koloru zielonego, przedstawia widok Wawelu.

W lewym górnym rogu znaczków wydrukowana jest wartość znaczka, w prawym górnym rogu data "19.I.1945 r.", u dołu pod rysunkiem zamieszczony jest napis "Poczta Polska".

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.