Monitor Polski

M.P.1971.11.77

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 lutego 1971 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 13 lutego 1971 r.
w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 24 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - dokonuje wyboru Obywatela Bolesława Rumińskiego na stanowisko zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa.