Wybór Marszałka Sejmu.

Monitor Polski

M.P.1993.53.486

Akt indywidualny
Wersja od: 22 października 1993 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 października 1993 r.
w sprawie wyboru Marszałka Sejmu.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, dokonuje wyboru

posła Józefa Oleksego

na stanowisko Marszałka Sejmu.