Monitor Polski

M.P.1971.11.78

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 lutego 1971 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 13 lutego 1971 r.
w sprawie wyboru członka Rady Państwa.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 24 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - dokonuje wyboru Obywatela Henryka Szafrańskiego na stanowisko członka Rady Państwa.