Wybór członka Rady Mediów Narodowych.

Monitor Polski

M.P.2016.734

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 lipca 2016 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie wyboru członka Rady Mediów Narodowych

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U. poz. 929) oraz art. 26 ust. 1 i art. 31 ust. 1 Regulaminu Sejmu, wybiera do składu Rady Mediów Narodowych Elżbietę KRUK.