Monitor Polski

M.P.2015.638

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 lipca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 20 lipca 2015 r.
w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2015 r.

Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1014) ogłasza się, że wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2015 r. w stosunku do II półrocza 2014 r. wyniósł 95,1 (spadek cen o 4,9%).