Monitor Polski

M.P.2018.414

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 kwietnia 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2018 r. w stosunku do marca 2012 r.

Na podstawie art. 181a ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2018 r. w stosunku do marca 2012 r. wyniósł 103,0 (wzrost cen o 3,0%).