Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2021 r. - M.P.2021.378 - OpenLEX

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2021 r.

Monitor Polski

M.P.2021.378

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 kwietnia 2021 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2021 r.

Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 i 353) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2021 r. w stosunku do IV kwartału 2020 r. wyniósł 102,1 (wzrost cen o 2,1%).