Monitor Polski

M.P.2016.505

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 czerwca 2016 r.
o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615) ogłasza się, co następuje:
Wystawa pod nazwą "29 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2016", organizowana w dniach od 13 do 15 września 2016 r. przez ZIAD Bielsko-Biała Spółkę Akcyjną na jej terenach wystawienniczych w Bielsku-Białej, jest wystawą publiczną dającą pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na niej wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.