Wskazanie wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.

Monitor Polski

M.P.2023.883

Akt utracił moc
Wersja od: 24 sierpnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 sierpnia 2023 r.
o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1170) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. na terenach wystawienniczych w Poznaniu oraz Mostkach k. Świebodzina, są wystawami dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:

1) EKO-LAS - Targi Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Ochrony Środowiska, organizowane w dniach 7-9 września 2023 r. w Mostkach k. Świebodzina;

2) DREMA - Międzynarodowe Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego, organizowane w dniach 12-15 września 2023 r. w Poznaniu;

3) POLAGRA - Food - Horeca - Foodtech, organizowane w dniach 27-29 września 2023 r. w Poznaniu;

4) TAROPAK - Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Etykietowania, organizowane w dniach 27-29 września 2023 r. w Poznaniu;

5) POZNAŃ GAME ARENA (PGA) - Targi Rozrywki i Multimediów, organizowane w dniach 6-8 października 2023 r. w Poznaniu;

6) POLECO - Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska, organizowane w dniach 17-19 października 2023 r. w Poznaniu;

7) Caravans Salon Poland - Targi Kamperów, Przyczep Kempingowych i Sprzętu Biwakowego, organizowane w dniach 26-29 października 2023 r. w Poznaniu;

8) TOUR SALON - Targi Regionów i Produktów Turystycznych, organizowane w dniach 27-29 października 2023 r. w Poznaniu;

9) HOBBY - Spotkania ludzi z pasją, organizowane w dniach 18-19 listopada 2023 r. w Poznaniu;

10) STONE - Targi Branży Kamieniarskiej, organizowane w dniach 22-24 listopada 2023 r. w Poznaniu;

11) GARDENIA - Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, organizowane w dniach 23-25 listopada 2023 r. w Poznaniu;

12) Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych, organizowany w dniach 1-3 grudnia 2023 r. w Poznaniu;

13) CAVALIADA POZNAŃ - Targi Sprzętu i Akcesoriów Jeździeckich, organizowane w dniach 7-10 grudnia 2023 r. w Poznaniu.