Wskazanie wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.

Monitor Polski

M.P.2021.834

Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 2021 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATEN TOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez firmę Targi Kielce S.A. na terenach wystawienniczych w Kielcach, są wystawami dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:

1) XXVI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, organizowane w dniach od 8 do 10 października 2021 r.;

2) XX Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO, organizowane w dniach od 8 do 10 października 2021 r.;

3) XXVIII Ogólnopolskie Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz DOM i Ty, organizowane w dniach od 8 do 10 października 2021 r.;

4) XIV Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL, organizowane w dniach od 19 do 21 października 2021 r.;

5) XIV Targi Obróbki Blach i Cięcia STOM-BLECH&CUTTING, organizowane w dniach od 19 do 21 października 2021 r.;

6) VIII Targi Laserów i Technologii Laserowych STOM-LASER, organizowane w dniach od 19 do 21 października 2021 r.;

7) VIII Targi Wirtualizacji Procesów WirtoProcesy, organizowane w dniach od 19 do 21 października 2021 r.;

8) XVI Międzynarodowe Targi Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa SPAWALNICTWO, organizowane w dniach od 19 do 21 października 2021 r.;

9) XIII Dni Druku 3D, organizowane w dniach od 19 do 21 października 2021 r.;

10) XII Targi Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE, organizowane w dniach od 19 do 21 października 2021 r.;

11) XIV Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań KIELCE FLUID POWER, organizowane w dniach od 19 do 21 października 2021 r.;

12) XXIX Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM, organizowane w dniach od 19 do 21 października 2021 r.;

13) XXIII Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL, organizowane w dniach od 19 do 21 października 2021 r.;

14) XVI Międzynarodowe Targi Aluminium i Technologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych ALUMINIUM & NONFERMET, organizowane w dniach od 19 do 21 października 2021 r.;

15) XXIX Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących CONTROL-TECH, organizowane w dniach od 19 do 21 października 2021 r.;

16) XV Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, organizowane w dniach od 27 do 29 października 2021 r.