Wskazanie wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.

Monitor Polski

M.P.2019.17

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 grudnia 2018 r.
o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 oraz z 2018 r. poz. 2302) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. na terenach wystawienniczych w Poznaniu, są wystawami dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:
1)
TOUR SALON - Targi Regionów i Produktów Turystycznych, organizowane w dniach 1-3 lutego 2019 r.;
2)
RYBOMANIA - Targi Wędkarskie, organizowane w dniach 1-3 lutego 2019 r.;
3)
KNIEJE - Targi Łowieckie, organizowane w dniach 1-3 lutego 2019 r.;
4)
BUDMA - Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury, organizowane w dniach 12-15 lutego 2019 r.;
5)
WINDOOR-TECH - Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów do Produkcji Okien, Drzwi, Bram i Fasad, organizowane w dniach 12-15 lutego 2019 r.;
6)
GARDENIA - Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, organizowane w dniach 21-23 lutego 2019 r.;
7)
SPECIAL DAYS - Targi Produktów Świątecznych i Okazjonalnych, organizowane w dniach 21-23 lutego 2019 r.;
8)
TARGI MODY POZNAŃ, organizowane w dniach 5-6 marca 2019 r.;
9)
MEBLE POLSKA - Targi Mebli, organizowane w dniach 12-15 marca 2019 r.;
10)
HOME DECOR - Targi Wnętrz, organizowane w dniach 12-15 marca 2019 r.;
11)
ARENA DESIGN, organizowane w dniach 12-15 marca 2019 r.;
12)
POZNAŃ MOTOR SHOW, organizowane w dniach 28-31 marca 2019 r.