Monitor Polski

M.P.2018.918

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 września 2018 r.
o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez firmę Targi w Krakowie Sp. z o.o. na terenach wystawienniczych w Krakowie i we Wrocławiu, są wystawami dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:
1) 10. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SyMas, organizowane w dniach od 10 do 11 października 2018 r. na terenach wystawienniczych w Krakowie;
2) 9. Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji Maintenance, organizowane w dniach od 10 do 11 października 2018 r. na terenach wystawienniczych w Krakowie;
3) 9. Międzynarodowe Targi Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO®, organizowane w dniach od 16 do 17 października 2018 r. na terenach wystawienniczych w Krakowie;
4) 26. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii HORECA®, organizowane w dniach od 7 do 9 listopada 2018 r. na terenach wystawienniczych w Krakowie;
5) 16. Międzynarodowe Targi Wina w Krakowie ENOEXPO®, organizowane w dniach od 7 do 9 listopada 2018 r. na terenach wystawienniczych w Krakowie;
6) 17. Dolnośląskie Targi Stomatologiczne we Wrocławiu DENTAMED®, organizowane w dniach od 16 do 17 listopada 2018 r. na terenach wystawienniczych we Wrocławiu.