Monitor Polski

M.P.2018.746

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 lipca 2018 r.
o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. na terenach wystawienniczych w Poznaniu, są wystawami dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:
1) TARGI MODY POZNAŃ, organizowane w dniach od 28 do 29 sierpnia 2018 r.;
2) DREMA - Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego, organizowane w dniach od 11 do 14 września 2018 r.;
3) FURNICA - Międzynarodowe Targi Komponentów do Produkcji Mebli, organizowane w dniach od 11 do 14 września 2018 r.;
4) HAPPY BABY - Targi Zabawek i Artykułów dla Dzieci, organizowane w dniach od 15 do 16 września 2018 r.;
5) POLAGRA - TECH - Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych, w tym:
a) Salon Technologii Piekarskich i Cukierniczych, organizowany w dniach od 30 września do 4 października 2018 r.,
b) Salon Technologii Spożywczych, organizowany w dniach od 1 do 4 października 2018 r.;
6) POLAGRA GASTRO i INVEST HOTEL - Międzynarodowe Targi Gastronomii i Wyposażenia Hoteli, organizowane w dniach od 1 do 4 października 2018 r.;
7) TAROPAK - Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Etykietowania, organizowane w dniach od 1 do 4 października 2018 r.;
8) POZNAŃ GAME ARENA (PGA) - Targi Rozrywki i Multimediów, organizowane w dniach od 12 do 14 października 2018 r.;
9) HOBBY - Spotkania ludzi z pasją, organizowane w dniach od 27 do 28 października 2018 r.;
10) POL-ECO SYSTEM - Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska, organizowane w dniach od 23 do 25 października 2018 r.;
11) STONE - Targi Branży Kamieniarskiej, organizowane w dniach od 14 do 17 listopada 2018 r.;
12) CAVALIADA POZNAŃ - Targi Sprzętu i Akcesoriów Jeździeckich, organizowane w dniach od 29 listopada do 2 grudnia 2018 r.