Monitor Polski

M.P.2018.314

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 marca 2018 r.
o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o. o. na terenach wystawienniczych w Poznaniu, są wystawami dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:
1) TTM - Targi Techniki Motoryzacyjnej, w dniach od 5 do 8 kwietnia 2018 r.;
2) POZNAŃ MOTOR SHOW, w dniach od 5 do 8 kwietnia 2018 r.;
3) INSTALACJE - Międzynarodowe Targi Instalacyjne, w dniach od 23 do 26 kwietnia 2018 r.;
4) SECUREX - Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń, w dniach od 23 do 26 kwietnia 2018 r.;
5) EXPOPOWER - Międzynarodowe Targi Energetyki, w dniach od 23 do 26 kwietnia 2018 r.;
6) GREENPOWER - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej, w dniach od 23 do 26 kwietnia 2018 r.;
7) SAWO - Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa, w dniach od 24 do 26 kwietnia 2018 r.;
8) POLAGRA - FOOD - Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych, w dniach od 8 do 10 maja 2018 r.;
9) FIT-EXPO - Fitness & Sport Park, w dniach od 25 do 27 maja 2018 r.;
10) INNOWACJE - TECHNOLOGIE - MASZYNY POLSKA (ITM POLSKA), w tym:
a) HAPE - Salon Hydrauliki, Pneumatyki i Napędów,
b) MACH - TOOL - Salon Obrabiarek i Narzędzi,
c) METALFORUM - Salon Metalurgii, Hutnictwa, Odlewnictwa i Przemysłu Metalowego,
d) SURFEX - Salon Technologii Obróbki Powierzchni,
e) WELDING,
f) NAUKA DLA GOSPODARKI,

w dniach od 5 do 8 czerwca 2018 r.;

11) SUBCONTRACTING - Targi Kooperacji Przemysłowej, w dniach od 5 do 8 czerwca 2018 r.