Monitor Polski

M.P.2018.32

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 grudnia 2017 r.
o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez firmę INTERSERVIS Sp. z o.o. na terenach wystawienniczych w Łodzi, są wystawami dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:
1) XXV Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz INTERBUD organizowane w dniach 23-25 lutego 2018 r.;
2) DACHEXPO Targi Dekarskie organizowane w dniach 23-25 lutego 2018 r.;
3) PIWOWARY Targi Piw Regionalnych i Browarnictwa organizowane w dniach 9-10 marca 2018 r.;
4) XIV Targi Medycyny Weterynaryjnej VETMEDICA organizowane w dniach 7-8 kwietnia 2018 r.;
5) Kongres Praktyki Weterynaryjnej VETFORUM organizowany w dniach 7-8 kwietnia 2018 r.;
6) TECHCONFEX Targi Maszyn, Technologii i Surowców do Produkcji Odzieży, Tapicerki i Konfekcji Technicznej organizowane w dniach 18-20 kwietnia 2018 r.;
7) REHABILITACJA Targi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji organizowane w dniach 20-22 września 2018 r.;
8) POLAND BOATSHOW ŁÓDŹ Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych organizowane w dniach 9-11 listopada 2018 r.