Monitor Polski

M.P.2017.553

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 maja 2017 r.
o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez Targi Kielce S.A. na terenach wystawienniczych w Kielcach, są wystawami dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:
1) XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO organizowany w dniach 5-8 września 2017 r. w Kielcach;
2) VIII Międzynarodowe Targi Rowerowe KIELCE BIKE - EXPO organizowane w dniach 21-23 września 2017 r. w Kielcach;
3) V Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii INNO-TECH EXPO organizowane w dniach 18-19 października 2017 r. w Kielcach.