Wskazanie wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.

Monitor Polski

M.P.2017.255

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 lutego 2017 r.
o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez firmę INTERSERVIS Sp. z o.o. na terenach wystawienniczych w Łodzi, są wystawami dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:
1)
XXIV Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz INTERBUD, w dniach od 10 do 12 marca 2017 r.;
2)
IX Salon Praktyki Dekarskiej, w dniach od 10 do 12 marca 2017 r.;
3)
IV Targi Piw Regionalnych i Browarnictwa PIWOWARY, w dniach od 24 do 25 marca 2017 r.;
4)
XIII Targi Medycyny Weterynaryjnej VETMEDICA, w dniach od 22 do 23 kwietnia 2017 r.;
5)
VII Kongres Praktyki Weterynaryjnej VETFORUM, w dniach od 22 do 23 kwietnia 2017 r.;
6)
XXV Targi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji REHABILITACJA, w dniach od 21 do 23 września 2017 r.;
7)
XIX Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych BOATSHOW, w dniach od 17 do 19 listopada 2017 r.