Monitor Polski

M.P.2015.615

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 lipca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 czerwca 2015 r.
o wskazaniu osoby przewidzianej do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych

nr 112.27.2015

Na podstawie art. 5 pkt 1a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, wskazuję Pana generała broni Marka TOMASZYCKIEGO jako osobę przewidzianą do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.