§ 2. - Wprowadzenie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania kontroli zapasów.

Monitor Polski

M.P.1980.26.143

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 listopada 1980 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.