§ 9. - Wprowadzenie i tryb wydawania kart turystycznych.

Monitor Polski

M.P.1960.11.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 1960 r.
§  9.
Karty turystyczne wystawione przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zachowują ważność do czasu wygaśnięcia.