§ 7. - Wprowadzenie i tryb wydawania kart turystycznych.

Monitor Polski

M.P.1960.11.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 1960 r.
§  7.
Szczegółowy tryb wydawania, przedłużania ważności i unieważniania kart turystycznych określi instrukcja Przewodniczącego Komitetu dla Spraw Turystyki.