Monitor Polski

M.P.1982.23.207

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 1982 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 29 września 1982 r.
w sprawie wprowadzenia do obiegu monet nominalnej wartości 100 zł, 200 zł, 1.000 zł, 2.000 zł i 10.000 zł.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statucie Narodowego Banku Polskiego (Dz. U. Nr 7, poz. 57) zarządza się, co następuje:
§  1. Wprowadza się do obiegu monety o wartości nominalnej 100 złotych, 200 złotych, 1.000 złotych, 2.000 złotych i 10.000 złotych, których wzór, próba i waga określone są w załączniku do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR, PRÓBA I WAGA MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI 100 ZŁ, 200 ZŁ, 1.000 ZŁ, 2.000 ZŁ I 10.000 ZŁ

WartośćCechy graficzneBrzeg (otok)Waga w gramachŚrednica w mmPróba metalu
strona głównastrona odwrotna
100 złotychwizerunek orła ustalony dla godła PRL, po bokach orła oznaczenie roku 1982, pod orłem napis ZŁ 100 ZŁ, w otoku napis POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWAgłowa Papieża Jana Pawła II w piusce profilem, półkolem na dole napis JAN PAWEŁ IIgładki14,1530srebro 750/1.000 Ag
200 złotychwizerunek orła ustalony dla godła PRL, po bokach orła oznaczenie roku 1982, pod orłem napis ZŁ 200 ZŁ, w otoku napis POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWAgłowa Papieża Jana Pawła II w piusce profilem, półkolem na dole napis JAN PAWEŁ IIgładki28,340srebro 750/1.000 Ag
1.000 złotychwizerunek orła ustalony dla godła PRL, po bokach orła oznaczenie roku 1982, pod orłem napis ZŁ 1.000 ZŁ, w otoku napis POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWAgłowa Papieża Jana Pawła II w piusce profilem, półkolem na dole napis JAN PAWEŁ IIgładki14,531srebro 625/1.000 Ag
1.000 złotychwizerunek orła ustalony dla godła PRL, po bokach orła oznaczenie roku 1982, pod orłem napis ZŁ 1.000 ZŁ, w otoku napis POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWApółpostać Papieża Jana Pawła II w mitrze z pastorałem w lewej ręce, półkolem po stronie lewej napis JAN PAWEŁ IIgładki3,418złoto 900/1.000 Au
2.000 złotychwizerunek orła ustalony dla godła PRL, po bokach orła oznaczenie roku 1982, pod orłem napis ZŁ 2.000 ZŁ, w otoku napis POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWApółpostać Papieża Jana Pawła II w mitrze z pastorałem w lewej ręce, półkolem po stronie lewej napis JAN PAWEŁ IIgładki6,823złoto 900/1.000 Au
10.000 złotychwizerunek orła ustalony dla godła PRL, po bokach orła oznaczenie roku 1982, pod orłem napis ZŁ 10.000 ZŁ, w otoku napis POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWApółpostać Papieża Jana Pawła II w mitrze z pastorałem w lewej ręce, półkolem po stronie lewej napis JAN PAWEŁ IIgładki34,540złoto 900/1.000 Au